תביעת ענק של האחים גינדי: ידרשו ממגדל כ-800 מיליון שקל

חברת "דירות יוקרה" של האחים משה ויגאל גינדי הגישה תביעה נגד חברת הביטוח מגדל בטענה להפרת הסכם ■ הטענות: מגדל מנסה לטרפד את הקמת מתחם הקולינריה "גולדן מרקט" בקניון הזהב בראשל"צ

קניון הזהב / צילום: איל יצהר
קניון הזהב / צילום: איל יצהר

חברת "דירות יוקרה" שבבעלות האחים משה ויגאל גינדי הגישה בסוף השבוע לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעת ענק על סך 800 מיליון שקל, וכן בקשה להוצאת צו מניעה קבוע, נגד חברת הביטוח מגדל ונגד "מגדל מקפת" וחברת "פל-בית המגן", בטענה להפרת ההסכם על הפעלת ה"גולדן מרקט" בקניון הזהב בראשון-לציון.

לטענת החברה, הנתבעות מנסות לטרפד את הקמת ה"גולדן מרקט", מתחם שלפי התביעה אמור להיות מתחם הקולינריה הגדול בישראל, שעל תכנונו, הוצאתו לפועל ושיווקו עמלה "דירות יוקרה" מזה זמן רב.

"עניינה של תביעה זו בהתנהלות כוחנית, בריונית ומקוממת מצד הנתבעות, שעתה, למעלה מ-8 שנים מהמועד בו נחתם הסכם הרכישה בין הצדדים, בניגוד גמור להוראותיו הברורות, להסכמותיהן הקודמות של הנתבעות ולמצגים המפורשים שהציגו לחברת 'דירות יוקרה' - מבקשות בכל דרך ואופן למנוע מעם התובעת לממש את זכויותיה על-פי ההסכם", נטען בתביעה.

התובעת טוענת כי מגדל מנסה לטרפד את ההסכמות איתה, "כדי לכפות עליה הר כגיגית עסקה חדשה שיש בה כדי להטיב עם מגדל ולפגוע ב'דירות יוקרה'". לדבריה, "נדמה כי כל-כולה של התנהלות הנתבעות הינה בניסיון לתקן בדיעבד את מה שנראה בעיניהן כ'טעות בכדאיות העסקה'".

השקעה של מאות מיליונים

קניון הזהב בראשון-לציון, שהוקם ב-1993 על-ידי האחים גינדי, הוא אחד הקניונים הרווחיים בישראל. לפי התביעה, מדי יום פוקדים את הקניון כ-35 אלף איש, ובסופי שבוע מספר המבקרים עולה ל-50 אלף ביום.

ב-2008 מכרו האחים גינדי חלקים בקניון הזהב לחברת הביטוח מגדל. ההסכם כלל מכירת 75% מקניון הזהב המקורי, כנגד התחייבות של מגדל להשלים את בנייתו של אגף נוסף לקניון. בין הצדדים סוכם כי עם השלמת האגף החדש, האחים גינדי ירכשו 75% ממנו. על-פי הוראות ההסכם, גינדי מנהלים את הקניון ואחראים גם לפיתוחו וניהולו של האגף החדש.

לאחר השלמת האגף החדש החלו האחים גינדי להקים בו את ה"גולדן מרקט": מתחם הקולינריה הגדול בישראל, שיכלול 12 אלף מ"ר ו-200 בתי עסק בתחום הקולינריה.

לטענת גינדי, מגדל מנסה לשבש את הקמת ה"גולדן מרקט" והשכרתו כדי להימנע מתשלום סך של 800 מיליון שקל, שיהיה עליה לשלם לאחים גינדי עם תחילת הפעלתו.

לפי כתב התביעה, שהוגש באמצעות באי-כוחם של האחים גנדי, עורכי הדין יוסי בנקל וענבל רז ממשרד ראב"ד מגריזו בנקל ושות', מגדל מנסה לחמוק מחובתה לשלם את תוספת התמורה שנקבעה בהסכם שבין הצדדים והמסתכמת בכ-800 מיליון שקל. זאת, לפי הנטען, על-ידי עיכוב בקבלת ההיתרים הנדרשים לביצוע הבניין וכן על-ידי סירוב לחתום על הסכמי שכירות עם שוכרים פוטנציאליים. גינדי מיוצגים גם בידי עורכי הדין יואב ביין ופרופ' דן ביין.

לטענת החברה התובעת, היא כבר השקיעה עד כה מאות מיליוני שקלים על קידום פרויקט ה"גולדן מרקט", ולהערכתה, הנזק הצפוי לה - היה ומגדל תתמיד בהפרות ההסכם שהיא חתמה עמה - מסתכם בכ-800 מיליון שקל.

פעולות מניעה

בנוסף, החברה של האחים גינדי מבקשת מבית המשפט להוציא "צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעות, או מי מטעמן, לפעול בכל דרך שיש בה למנוע ו/או לעכב, במישרין או בעקיפין, את הפעולות המתבצעות על-ידי 'דירות יוקרה' להקמתו של פרויקט ה'גולדן מרקט', ובכלל זה פנייה לצדדים שלישיים, לרבות רשויות התכנון והבנייה, עיריית ראשון-לציון, שוכרים קיימים ו/או פוטנציאליים, חברת הניהול של קניון הזהב, קבלנים, ספקים ו/או עובדים של מי מאלה, שעניינן פגיעה ו/או עיכוב ו/או התנגדות להקמת ה'גולדן מרקט' על כל חלקיו והשירותים הנלווים להפעלתו העתידית, וזאת בניגוד ותוך הפרתו היסודית של ההסכם בין הצדדים".

לפי התביעה, "הנתבעות מנסות, בחוסר תום-לב שאין מובהק ממנו, להחזיק את החבל בשני קצותיו - מחד, הנתבעות עודדו ותמכו בהתלהבות בקידום ה'גולדן מרקט', מתוך הבנתן את השפעתו הכלכלית העצומה להשאת רווחיהן ביתרת קניון הזהב שבבעלותן; מאידך, הנתבעות עמדו בדרישתן חסרת תום-הלב ובניגוד גמור להוראות ההסכם שבין הצדדים וטענו כלפי חוץ כי נדרשת הסכמתן להקמת ה'גולדן מרקט' ולרכישת הזכויות בו, וזאת לנוכח התמורה שהן צפויות לשלם לתובעת כתוצאה מהשלמתו".

צרו איתנו קשר *5988