פעיל הבית היהודי שמעון ריקלין לא ייתבע על שימוש חורג בקרקע

ייעוד השטח שקיבל ריקלין ללא מכרז היה לתעשייה ■ ריקלין התחייב להפסיק את השימוש החורג ויידרש לשלם דמי שימוש

שמעון ריקלין / צילום: חיים דוד
שמעון ריקלין / צילום: חיים דוד

היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים (המינהל האזרחי ביו"ש) חזרה בה מההחלטה להגיש תביעה נגד היזם ופעיל הבית היהודי שמעון ריקלין בגין הפעלת אולם אירועים באזור התעשייה שער בנימין שליד ירושלים. לפי התביעה שהוכנה, השימוש בשטח היה בניגוד לייעודו כשטח תעשייה.

עוד נודע ל"גלובס" כי ריקלין לא שילם בגין השימוש החורג באולם האירועים, ולאחרונה הוחלט לדרוש ממנו את דמי השימוש. ההחלטה להימנע מתביעה התקבלה על רקע התחייבות של ריקלין להפסיק את השימוש החורג.

לפני כעשור קיבל ריקלין ללא מכרז שטח המשתרע על כדונם ורבע בייעוד תעשייתי, וזאת לאחר שהצהיר כי יקים בו מפעל יודאיקה. בפועל, הוא בנה והפעיל בשטח אולם אירועים בשם "באר מרים". בשנת 2012 נודע הדבר למינהל האזרחי, והוא דרש מריקלין להפסיק מיד את השימוש הבלתי חוקי בשטח.

"רואים בחומרה"

בינואר 2016 הודיע המינהל האזרחי, בעקבות חשיפת העניין ב"גלובס", כי "מכתבים נשלחו ליזם בדרישה להפסיק במיידי את השימושים החורגים בתוך העברת הטיפול בנושא לציר המשפטי. נציין כי המינהל האזרחי העביר דרישת תשלום על-ידי המחלקה המשפטית עבור שימוש חורג, ובימים אלה ישנה היערכות להעברת התיק לתביעה משפטית. המינהל האזרחי פועל במסגרת הכלים המשפטיים העומדים לרשותו על-מנת להפסיק את השימוש הבלתי חוקי על-ידי ריקלין בקרקע שהוקצתה".

לאחר הודעת המינהל האזרחי, ביצע ריקלין פעולות להסדרת השימוש בשטח, ובמסגרת זו הציג מסמך מ-24 ביולי 2016, שעליו חתום יגאל צרפתי, מנהל מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה, ובו נאמר: "אין לנו התנגדות לשינוי הייעוד המבוקש מתעשייה למסחר".

בתגובה לעמדת משרד הכלכלה, מסרה באוגוסט 2016 היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים: "בימים אלה נכתבת טיוטת כתב התביעה נגד מר שמעון ריקלין. אין בכוונת המינהל האזרחי לשנות את ייעוד המגרש על אף ההמלצות המוצגות כביכול על-ידי משרד הכלכלה. ייעוד מגרש למטרת תעשייה אשר התקבל בפטור ממכרז ניתן לשינוי רק לאחר 7 שנים של הפעילות המיועדת. במקרה זה לא היה במקום מפעל תעשייה".

מרשות מקרקעי ישראל נמסר אז: "מבדיקתנו עלה כי המגרש שהוקצה למטרת מפעל לא שימש כלל כמפעל. אמנם הגיעה המלצה של משרד הכלכלה, אולם אין בהמלצה זו לשנות את נוהלי רמ"י בהקצאת הקרקע. משהתגלה נושא השימוש החורג, החלה רמ"י בהליכים לתביעה משפטית. אנו רואים זאת בחומרה כאשר מישהו מקבל הקצאה לתעשייה ועושה בה שימוש אחר. במקרים דומים הגשנו תביעות שבהן ניתנו פסקי דין לטובתנו".

ריקלין המשיך במגעים עם המינהל האזרחי, ולבסוף הצדדים הגיעו להסכמה. במכתב ששלח בתחילת ספטמבר 2016 ליוסי סגל, הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש, נאמר: "עקב הסוגיות שהועלו לגבי אפשרות הפעלת אולם אירועים בשטח שיועד מראש לשימוש תעשייתי, הנני להודיע לך כי החלטתי לסגור את אולם האירועים, והודעה ברוח זו הועברה למפעיל האולם, מר פרנסיס מועטי. הנני מתחייב להשתמש באולם אך ורק לשימוש תעשייתי".

העתק המכתב נשלח גם לאבי רואה, מנכ"ל מועצת יש"ע וראש המועצה מטה בנימין, ולזאב חבר (זמביש), מנכ"ל תנועת אמנה.

מהמינהל האזרחי נמסר: "לאור התחייבות ריקלין לסגור את אולם האירועים, ולאחר שאומת כי האולם אכן אינו פעיל, לא הוגש עדיין כתב התביעה. עם זאת, הטיפול המשפטי יופסק סופית רק כאשר יוכח כי השימוש בקרקע הוא בהתאם לחוזה שנחתם למטרת תעשייה, בכפוף למתן אישור משרד הכלכלה כי השימוש בהתאם להמלצתו".

לעניין התשלום בגין השימוש החורג, נמסר מהיחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים: "המינהל האזרחי העביר דרישת תשלום לריקלין לפני כשנתיים. מאחר שלא הסדיר התשלום, אנו עובדים בימים אלהעל דרישה עדכנית על בסיס שומה חדשה".

מרמ"י נמסר: "הרשות סגרה את האולם ואסרה על השימוש בו. ריקלין יידרש לשלם דמי שימוש, ולצורך כך תיערך שומה בזמן הקרוב, ויוגש חשבון לתשלום דמי שימוש ראויים. אם ריקלין לא ישלם את החוב ויתחייב תוך הפקדת ערבות לבצע שימוש לתעשייה במקום - תוגש נגדו תביעה לסילוק יד ולתשלום".

עד כה לא התקבלה תגובתו של ריקלין.

צרו איתנו קשר *5988