"העתקת מכון וולקני לצפון תסכן את המחקר, ויש להימנע מכך"

כך קובע דוח של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, שבדק את היתכנות יוזמת שר החקלאות אורי אריאל, ונותר חסוי אף שהוגש לפני יותר מחצי שנה

מכון וולקני / צילום: משה ליכטמן
מכון וולקני / צילום: משה ליכטמן

המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המולמו"פ), שהתבקשה על ידי המועצה הלאומית לכלכלה בראשות פרופ' אבי שמחון, לבחון את ההצעה שהועלתה לאחרונה על ידי שר החקלאות אורי אריאל להעתיק את מכון וולקני ממרכז הארץ לגליל המזרחי, שוללת באופן החלטי את היוזמה ואת השלכותיה - כך עולה מהדוח החסוי של הוועדה שהגיע לידי "גלובס".

המולמו"פ פועלת מתוקף חוק המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, ומשמשת זרוע החשיבה האסטרטגית של משרד המדע. המועצה ממליצה לממשלה על מדיניות לאומית בנושאי מחקר ופיתוח, מפיקה דוחות ועורכת סקרים על מצב המדע והמחקר בישראל ככלי להשגת היעדים הלאומיים.

חברי צוות הבדיקה היו חברי המולמו"פ חיים רוסו ואמנון חזקיה, בכירי הוועדה הלאומית לקשרי אקדמיה-תעשייה. הדוח הוגש ביולי 2016 למועצה הלאומית לכלכלה, אולם עד כה הוא נותר חסוי, בניגוד לדוחות אחרים שפורסמו בחודשים האחרונים. הדוח לא נמסר לוועדה מייעצת שמינה ראש הממשלה בנימין נתניהו בסוף חודש ינואר, במטרה לבחון את העתקת פעילות מכון וולקני לצפון, ואשר התבקשה להגיש את מסקנותיה בתוך 60 יום מהמינוי.

לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת נבחרה שירי ברנד, ממלאת מקום ראש מנהל התכנון במשרד הפנים. חברים נוספים בוועדה הם עדיאל שמרון, מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), מנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן אליהו, שמקדם יחד עם אריאל את העתקת המכון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון, ואודי אדירי מאגף התקציבים במשרד האוצר. יו"ר מכון וולקני, פרופ' אלי פיינרמן, מונה למשקיף בוועדה.

בניגוד לעמדת השר אריאל

צוות המולמו"פ הדגיש את הקשיים הצפויים במעבר של חוקרים ומדענים לצפון, על רקע סירובם להתרחק ממוקדי מוסדות השכלה ומחקר, כמו הפקולטה לחקלאות ומכון ויצמן, המהווים את המערכת הסביבתית התומכת. הצוות הציג כישלונות של תהליכים כאלה במוסדות מחקר חקלאיים בעולם.

"צוות המולמו"פ משוכנע", נכתב בדוח, "שללא הבטחת המעבר של עיקר החוקרים, המהנדסים ואנשי התמיכה לאתר בגליל, קיימת סבירות גבוהה מאוד שהמכון יאבד במידה רבה את יכולתו לחקור, לחדש ולתרום לחקלאות בישראל, עד כדי ניוון תחומי פעילות רבים. תנאי הכרחי להצלחת ההעתקה של מרכז מחקר הוא בהצלחת העברתו של עיקר כוח האדם המוביל לתקופה ארוכה לאתר החדש. תנאי זה הוא הכרחי גם אם האתר החדש עשיר בכוח אדם איכותי ומנוסה".

הצוות מצטרף למסקנות של חוקרים אחרים, כמו פרופ' יוג'ין קנדל ופרופ' אהרון צ'חנובר, שטענו בחודשים האחרונים שסביבת העבודה של מכון וולקני חיונית לעבודתו, חוסכת עלויות ומחזקת את איכות המחקר.

"לכן", אומר הצוות, "העתקה של מרכזי מחקר ללא הבטחה מראש לנכונות החוקרים להעתיק את מקום המחקר וללא קיומה של המערכת הסביבתית התומכת, מקטינה מאוד את הצלחת המהלך. הניסיון המצטבר בעולם מראה כי שני התנאים המפורטים לעיל כמעט שאינם ניתנים להשגה. זו גם כנראה הסיבה לקושי באיתור דוגמאות להעתקה של מרכזי מחקר שצלחו ושרדו לאורך זמן... התשתית בצפון אינה תחליף לסביבה התומכת במיוחד של הפקולטה לחקלאות ולמכון ויצמן".

עמדת צוות המולמו"פ עומדת בסתירה לעמדתו של שר החקלאות אריאל, לפיה המחקר במכון וולקני יכול להתקיים על ידי הפעילות הקיימת כיום בצפון תוך פינוי קרקעות במרכז הארץ לטובת בנייה, ובניגוד לטענתו של אריאל, שהעברת המכון תיתכן גם מבלי להעביר לצפון את חוקרי מכון וולקני.

המסקנה של הצוות היא, ש"תהליך העתקה של מכון וולקני לצפון טומן בתוכו סכנה להמשך קיום מחקר חקלאי מתקדם במדינת ישראל בשנים הקרובות ולכן יש להימנע ממנו".

חיזוק הקשרים עם האקדמיה

צוות המולמו"פ ממליץ להשקיע משאבים בפיתוח אזורי הגליל והנגב כמנוף לפיתוח כלכלי, ומדגיש "בכל מקרה, על המשך הקיום והפיתוח של ליבת הפעילות במרכז, אשר תתמקד במחקר עומק, בחיזוק הקשרים עם האקדמיה המובילה בארץ. המולמו"פ ממליצה לשקול אפשרות לעבות הפעילות המחקרית במכון על ידי העתקה של הפקולטה לחקלאות (רחובות) אל קמפוס מכון וולקני".

הצוות ממליץ לגבש תוכנית שתארך לפחות עשור, במסגרתה תוקם באופן הדרגתי שלוחת פעילות של המכון בגליל שתתמקד בפעילויות יישומיות הרלוונטיות לצפון, ולשקול העמקה מסוימת של היכולות בשלוחה דרומית של המכון.

בסיום הדוח כותבים החוקרים: "המולמו"פ אינה ממליצה על כל מהלך של העתקת פעילות משמעותית צפונה, מבלי שיינקטו לאורך זמן הצעדים שיבטיחו קיום תשתית של חוקרים ותשתית סביבתית תומכת (אקדמיה ומעבדות)".

חוקרי מכון וולקני מסרו בתגובה לדברים: "יצא המרצע מן השק. כעת ברור שהסתרת חוות הדעת הממשלתית, אשר בדקה ומצאה רק לאחרונה שאין להעתיק את מכון וולקני, מטילה צל כבד על פעילות הוועדה שהוקמה לאחרונה. הוועדה הזו, כך מסתבר כעת, נועדה לתכלית אחת: לעקוף בדיקה ממשלתית קודמת, אחראית יותר, על ידי גורמים מוסמכים יותר, שמצאה כי אין להעתיק את מכון וולקני. אנו קוראים לכל הנוגעים בדבר להסיר ידיהם מהיוזמה הפגומה של שר החקלאות נוכח גילויה של חוות הדעת ולבטל את 'ועדת הנדל"ן' שנועדה לבחון את עתידו של המחקר החקלאי. הסתרת חוות הדעת של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח מהציבור - ואף מחלק מחברי הוועדה - מאפילה על התהליך כולו.

"אנו עומדים מול התהליך הפגום שנועד לבחון את היוזמה להעתיק את מכון וולקני לצפון ומתבוננים בדאגה על פעולותיו של שר החקלאות, אשר ממשיך להתנהג בחוסר אחריות כלפי המחקר החקלאי. אלא שהפעם פעולתו זו תביא לחיסולו של המחקר החקלאי, ולא תפגע נקודתית בפעילות המחקר המתקיימת במכון בשל מסירת רחפן".

מלשכת שר החקלאות נמסר בתגובה: "אנחנו מכבדים מאוד את חוקרי מכון וולקני ומבינים את מאבקם, אבל הדוח שהוזכר לא הגיע לידינו ולכן אין לנו יכולת להגיב עליו בצורה רצינית ומקצועית. יחד עם זאת, שר החקלאות פועל לקדם את התוכנית הממשלתית לפיתוח הצפון, תוך העצמה ושדרוג המחקר החקלאי בכלל ומכון וולקני בפרט".