פשרה בין נאמני מגה ורבוע נדל"ן: תוותר על תביעות חוב במיליונים

לפי הפשרה, החקירה נגד נושאי המשרה בנוגע לאחריותם לקריסת מגה תימשך; רבוע נדל"ן תוותר על תביעות חוב כנגד קופת ההסדר בהיקף 150-200 מיליון שקל; ורבוע כחול תעניק למגה הנחה בדמי השכירות למשך כשנתיים

טרבלסי, ברטוב וגינדס / צילום: איל יצהר
טרבלסי, ברטוב וגינדס / צילום: איל יצהר

החקירה נגד נושאי המשרה במגה וברבוע כחול בנוגע לאחריותם האישית לקריסת מגה תימשך; רבוע נדל"ן תוותר על תביעות חוב כנגד קופת ההסדר בהיקף של כ-150-200 מיליון שקל; ורבוע כחול תעניק למגה הנחה בדמי השכירות שהרשת משלמת עבור סניפי הסופרמרקטים המושכרים ממנה, למשך כשנתיים, כך שייחסכו כ-13 מיליון לקופת ההסדר - אלה הם עיקרי הסדר הפשרה שנחתם בין רבוע כחול נדל"ן לנאמני מגה, רו"ח גבי טרבלסי ועו"ד אודי גינדס, ואשר הוגש הבוקר (ה') לאישורו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב. 

ההסדר נחתם אתמול (ד') בין נאמני מגה לבין רבוע נדל"ן, כמקשה אחת עם הסכם נוסף שנחתם בין רבוע נדל"ן לבין מגה, שבבעלות רשת יינות ביתן.

לטענת הנאמנים, באמצעות עו"ד אייל בן-זקן, "ההסדרים משיאים את החזר החוב לנושים ומקנים ודאות ויציבות לרשת מגה לזמן ארוך, דבר שהוא אינטרס של נושי מגה וכן של עובדי מגה, המועסקים בסניפי הרשת, ושל הספקים שעובדים עם הרשת באופן שוטף".

שני ההסכמים שנחתמו, נטען, "מתירים את הקשר הגורדי בין מגה לבין רבוע נדל"ן ונותנים לכל חברה אפשרות לצאת לדרך חדשה באופן יעיל, תוך עיגון יחסים הוגנים בין הצדדים".

במובן זה, טוענים הנאמנים, המטרות, היעדים וההסכמות הם המשכם של הסדר ויתור הטענות, שנחתם בזמנו בין נאמני מגה לבין אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, ואשר אושר על-ידי בית המשפט, ושבמסגרתו שילמה רבוע נדל"ן כ-350 מיליון שקל לנושי מגה וכן ויתרה על תביעת חוב בסך של כ-1.5 מיליארד שקל. 

עם זאת, מדגישים הנאמנים, אין בהסדר ויתור הטענות של מגה והנאמנים כנגד נושאי משרה במגה וברבוע כחול וכן כנגד בעלי שליטה בשרשור - שרגא בירן, דוד ויסמן וארגון הקניות של הקיבוצים - והוא לא גורע כהוא זה מהחקירה בעניינם שנמצאת בעיצומה או מסמכויות החקירה ותביעה כנגדם. 

הליכי החקירה שמבצעים נאמני מגה לחקירת נסיבות קריסת הרשת נפתחו לאחר שהנאמנים העלו טענות חמורות נגד בעלי השליטה ברשת באשר לאחריותם לקריסה והעובדה ש"חלבו" את החברה. אחת הסיבות המרכזית עליה הצביעו הנאמנים לשחיקה במצב מגה הייתה פיצול נכסי הנדל"ן ממגה לחברה-האחות רבוע כחול נדל"ן, אשר גבתה ממגה, לכאורה, דמי שכירות מופרזים.

כעת, במסגרת הסכם מגה-רבוע נדל"ן, הוסכם בין השאר על הארכת תוקף הסכמי השכירות בקשר לסניפי הסופרמרקטים המושכרים מרבוע נדל"ן למשך 15 שנים. במקביל, כאמור, הוסכם על הנחה בדמי השכירות למשך שנתיים ממועד השלמת עסקת מכירת השליטה ברשת לביתן, באופן שנחסכים לקופת הנאמנים כ-13 מיליון שקל, שהקופה התחייבה להשיב למגה (בבעלות ביתן בעיר) במסגרת הסכם הרכישה.

בנוסף, הצדדים הגיעו להסכמה פרקטית, שתאפשר פינוי והעברת סופרמרקטים בהתאם להחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים. 

נזכיר כי מגה, שקרסה ברעש גדול בינואר 2016, נמכרה לרשת יינות ביתן בתמורה ל-485 מיליון שקל, בכפוף לאישור הממונה על ההגבלים. אישור זה ניתן בכפוף לתנאים, ובין היתר הותנה המיזוג בכך שיינות ביתן תמכור סניפים ב-8 אזורים שבהם יש חפיפה בין סניפי מגה ליינות ביתן.

בראשית השבוע הודיעה רשות ההגבלים העסקיים לנחום ביתן, בעלי רשת יינות ביתן, על כוונתה להטיל עיצום כספי בסך 25.6 מיליון שקל על הרשת וכן עיצום כספי אישי בסך 700 אלף שקל שיוטל עליו - וזאת בגין הפרת תנאי המיזוג ואי-מכירת הסניפים שנדרשה מכירתם.

בהחלטה על הטלת הקנסות שנשלחה ליינות ביתן, צוין כי המועדים שנקצבו למכירת הסניפים חלפו, ואולם בשלב זה יינות ביתן קיימה רק את התנאי ביחס למכירת החנויות באזור הרצליה. 

הסכם מגה-רבוע נדל"ן סולל את הדרך לכאורה לפתרון בעיית פינוי הסניפים הרלוונטיים או העברתם, בהתאם להחלטות הממונה על ההגבלים העסקיים.

עוד במסגרת ההסדר הכפול שנחתם - במסגרת הסדר ויתור הטענות - נקבע כי רבוע נדל"ן מוותרת על תביעות החוב שהוגשו על-ידה בסך של כ-185 מיליון שקל וכן על כל דרישות תשלום בסך של מיליוני שקלים בקשר עם פינוי המשרדים, דרישות שיפוי ותשלום בגין היטלי השבחה ומסים וכן תביעות ודרישות כספיות בגין פינוי נכסים מכבידים בתקופת הקפאת ההליכים.

בנוסף, נקבע כי רבוע נדל"ן תהיה אחראית בלעדית, כלפי קופת הנאמנים, לשלם את מלוא החיובים שיוטלו במסגרת תביעות כספיות שהוגשו כנגד מגה ורבוע נדל"ן, וביניהן תביעת נציגות ועד הבית ב"בית הטיילת"; תביעת צמנטכל ניהול נכסים; תביעת ביג מרכזיים מסחריים; ותביעת חוצות היוצר חיפה.

בגין ויתור החובות, התביעות, והטענות, המסתכמות בכ-200 מיליון שקל, הוסכם כי קופת הנאמנים תשלם לרבוע נדל"ן סכום קצוב של 10 מיליון שקל (בדין קדימה, כנושה מועדף) ו-20 מיליון שקל (בדין רגיל, לאורך תקופת הסדר הנושים של מגה), וכן יש בהסדר משום ויתור טענות מלא כלפי רבוע נדל"ן והקשורים אליה (נושאי משרה, דירקטורים ועוד).

צרו איתנו קשר *5988