תל-אביב: הוסר המכשול האחרון בדרך לאישור תוכנית הרובעים

המועצה הארצית אישרה ניוד זכויות בנייה ממרתפים לקומות העליונות במקרה של הריסה ובנייה מחדש

נווה צדק, רובע 5 / צילום: תמר מצפי
נווה צדק, רובע 5 / צילום: תמר מצפי

לאחר הליכי התנגדויות ממושכים לתוכנית הרובעים שיזמה עיריית תל-אביב, שהתמקדו ברובעים 3-4, הכריעה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בסוגיית זכויות הבנייה, הכרעה שעשויה לשחרר את החסם שעמד עד כה בפני הקמה של פרויקטים חדשים ברובעים אלה.

הוועדה אישרה ניוד זכויות בנייה ממרתפים אל מעל לקרקע במקרה של הריסה ובנייה מחדש מחוץ לאזור הכרזת אונסק"ו, בנוסף לשטחים העיליים המותרים על פי התוכניות, ובניגוד לעמדת הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

לאחר אישור התוכניות בסוף 2015 הוגשו מספר החלטות הבהרה לוועדת המשנה לעררים, בין היתר, עלתה סוגיית ניוד שטחים עיקריים הקיימים במרתפים בבניינים קיימים בין אם אושרו מכוח היתרים ישנים ובין אם אושרו מכוח תוכנית המרתפים של תל-אביב תוכנית ע1.

ועדת המשנה בהחלטת ההבהרה שלה מחודש אפריל 2016 קבעה כי במקרה של הריסה ובנייה מחדש, כאשר במבנה הקיים יש שימוש עיקרי ו/או שימוש חורג לצמיתות במרתף, ניתן להוסיף את השטחים הללו בנוסף לשטחים שאושרו בתוכניות רובע 3 רובע 4 גם אם הדבר דורש תוספת קומה והכל ללא הקלה.

יחד עם זאת, הוועדה הבהירה מספר תנאים: אפשרות הניוד לא נקבעה אלא ביחס להיקף השטח המשמש שימוש עיקרי, כך ששטח הבנייה לא יהיה גדול מהשטח המקורי, ככל שמתאפשר ניוד. כמו כן, אופן ניוד השטח יקבע לפי שיקול דעת הוועדה המקומית, בין אם יעשה על ידי השלמת קומות חלקיות, ובין אם יעשה על ידי בניית קומה נוספת וזאת ללא צורך בהליך של הקלה. בנוסף לכך, אפשרות הניוד תתקיים רק ביחס לשטח שימוש עיקרי במרתף, שביחס אליו הוגשה בקשה להיתר עד לסוף נובמבר 2015. כמו כן, ציינה הוועדה כי אפשרות הניוד תתקיים רק ביחס לשטח שימוש עיקרי שהיה קיים בבניין ונעשה על פי היתר, כיחידת דיור עצמאית שאינה מחוברת לקומת הקרקע, מתחת למפלס הכניסה הקובעת.

עו״ד ענת בירן התייחסה להחלטה וציינה כי "סוף סוף נאמרה המילה האחרונה בקשר לתוכנית הרובעים על ידי המועצה הארצית, אשר מאשרת ניוד זכויות בנייה לשימושים עיקריים מתחת לקרקע ( שהיו בהיתר במועד החלטתה המקורית ) אל מעל הקרקע. לדבריה בכך הוסר המכשול האחרון לפרסום תוכניות הרובעים למתן תוקף. לאחר אישורה הסופי של התוכנית נראה תוכניות רבות של התחדשות עירונית יוצאות לפועל".

צרו איתנו קשר *5988