משרד הרווחה לרשויות: פעלו לאכיפת הבטיחות באתרי בנייה

במינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה שלחו מכתב לכל מהנדסי הערים והוועדות המקומיות בדרישה שיפעלו בנושא הבטיחות באתרי הבנייה ■ מהנדסי הערים זועמים: "משרד העבודה מגלגל את האחריות על מהנדסי הוועדות"

פועלים באתר בנייה / צילום: תמר מצפי
פועלים באתר בנייה / צילום: תמר מצפי

"הרחבת הבנייה בארץ והאצתה יצרו בשנים האחרונות מצב קשה במיוחד, הדורש גיוס כל הכוחות לשיפור מצב הבטיחות בבנייה. ברור כי נדרשת כיום הירתמות של כל הגופים הנוגעים לדבר. הרשויות המקומיות הן גורם מרכזי לאור האחריות שהטיל עליהן המחוקק לעניין זה. אחריותכם וחובתכם החוקית היא לפקח גם על הבטיחות בעת הקמת מבנים בשטחיכם", כך נאמר במכתב שנשלח אתמול (ג') ליושבי הראש של הועדות המקומיות לתכנון ובנייה ומהנדסי העיר בכל הרשויות בישראל. המכתב נשלח ממינהל הבטיחות שבמשרד העבודה והרווחה והוא חתום על ידי ורדה אדוארדס, ראש המינהל.

עוד במכתב: "הריני פונה אליכם על מנת שתפעלו לביצוע תפקידכם מכוח הפקודה. נדרש כי תפעלו לאלתר על מנת לקבוע תנאי בטיחות שיעוגנו בהיתרי הבנייה, ובהמשך לפקח על קיום התנאים. אנו מצפים כי תפעילו את יחידות הפיקוח על הבנייה לפקח על נושאי בטיחות הכוללים הצבת עגורני צריח והפעלתם, גידור אתרי בנייה, פעילות בנייה בסמיכות לקווי מתח, ועוד". במסגרת המכתב אף מצורף נוסח של תנאים אותם דורשים במינהל הבטיחות מהרשויות לשלב בהיתרי הבנייה.

במקביל, דורשים במינהל הבטיחות מהרשויות המקומיות להצליב את המידע שנמצא בידי המינהל ונשלח אל הרשויות הנוגע לאתרי בנייה פעילים בשטח הרשות ולבדוק האם ישנם אתרי בנייה שאינם מדווחים. "במידה וייוודע למי מהרשויות על אתר פעיל שאינו מופיע ברשימה המצורפת, או עגורן הפועל ללא תסקיר בדיקה או מופעל על ידי עגורנאי שאינו מוסמך או שאינו מופיע ברשימה המצורפת למכתבינו זה אבקש להביא זאת לידיעתנו ללא דיחוי, על מנת שהמינהל יוכל לפעול במקביל לצעדים אותם צריכה לנקוט הרשות המקומית אל מול הפרות אלה".

רן כהן, מנהל אשכול בטיחות בעבודה במינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה, סיפר היום מה הרקע למכתב: "האכיפה בפועל לא מתבצעת בחלק גדול מהרשויות. בנובמבר פנינו למרכז השלטון המקומי. קיבלו אותנו ברצון טוב והזמינו גם מהנדסי ערים. בפועל הגיעו לפגישה מעט אנשים. התחלנו להציג את הנושא שעולה כעת במכתב, אודות ההיתרים. ואמרו לנו שיש את חלק מהדרישות באתרי הבנייה ברשויות ויש דרישות שכלל לא מופיעות כמו תסקיר בדיקה למנוף. פגישה שנייה גם התקיימה, אליה הגיעו פחות אנשים. וגם שם לא הצלחנו להתקדם, למעט עם עיריית פתח תקווה. כבר בפגישה עם הרשויות אמרנו שאנחנו לא מצפים שיעשו את העבודה של מינהל הבטחות. אבל בגלל שיש כשל שוק, בכל הקשור לבטיחות אני מצפה שהרשויות כן יבדקו ברמת השטח ולא ישאירו הכל לשלטון המרכזי.

"הדרישות שמופיעות היום במכתב הן חשובות. ברור לנו שיש אתרים לא מוסדרים, שאנחנו לא מכירים את הכל, הרבה פעמים פרוקטים של תמ"א 38 למשל לא מדווחים ומועדים לפורענות. הדבר נכון גם למנופים, אנחנו חושדים שאנחנו לא מכירים את הכל, יותר מחשד סביר, כי הקבלנים עובדים בשיטת מצליח. בגלל זה אנחנו רוצים שהרשות המקומית תבדוק ותדווח. אני בעצם אומר עכשיו לקבלנים, שזה לא רק המדינה עם 18 מפקחים - אלא גם הרשות המקומית והתושב שהם צריכים לחשוש ממנו אם לא יעמדו בתנאים. זה חשוב מאוד. אנחנו הפכנו לסוג של כולא ברקים לנושא תאונות העבודה. אנחנו לא מצפים מהרשויות המקומיות לעשות את התפקיד שלנו אבל כן לפעול בנושא. אני לא יכול לחכות עד שיהיו לי 50 מפקחים".

מהנדסי הערים: "ניסיון להתנער מאחריות"

מהנדסי הערים, שנמצאים היום בכנס השנתי של איגוד מהנדסי הערים ברשויות המקומיות באילת, לא קיבלו את פניית משרד העבודה והרווחה בזרועות פתוחות ואף כינו אותו "עזות מצח של משרד העבודה והרווחה". מאיגוד מהנדסי הערים נמסר בתגובה למכתב כי: "איגוד מהנדסי ערים לא מופתע מפנייתה של המפקחת על הבטיחות במשרד העבודה אך מתקומם מכל וכל מתכנה. משרד העבודה מגלגל את האחריות על מהנדסי הועדות העושים מלאכתם נאמנה גם בנושא הבטיחות ומנסה להתנער מאחריותו שלו שהוזנחה במשך שנים.

"18 מפקחים על מדינה שלמה זו תעודת עניות והגיע הזמן שנושא הבטיחות יקבל מענה מיניסטריאלי כלל ארצי מהמשרד הממונה עליו. בתנאים בהיתר הבנייה דואגים מהנדסי העיר לקיומם של הסדרי בטיחות במסגרת תוכנית התארגנות אתר הבנייה לרבות חיוב הקבלן להציג תוכנית בטיחות ואישורים רלוונטיים למנוף, אם קיים, ואולם בטיחות האתר בשוטף הינה באחריות הקבלן ומנהל העבודה באתר הבנייה, ומשרד העבודה מחויב לפקח על הקבלנים הנמצאים באחריותו.

"מי שחושב שמהנדסי הערים מתכוונים לאפשר לממונה על הבטיחות במשרד העבודה להתנער מאחריות ולהעבירה אליהם, ימצא אתרי בנייה תחת צווי סגירה וזאת במקרה הטוב. יחד עם זאת, חשיבות הנושא ברורה ואיגוד מהנדסי ערים בישראל יתמוך בכוונת המשרד לבצע את תפקידו לפקח על אתרי הבנייה ויסייע למשרד העבודה לבצע את עבודתו."

הפנייה של מינהל הבטיחות לרשויות המקומיות כעת מהווה תזכורת לרשויות מחד, על סמכויות שנמצאות כבר היום בידן בכל הקשור לבטיחות באתרי הבנייה, אך מנגד גם מהווה מעין "העברת אחריות" מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. לאחר שליחת המכתב היו כבר נציגי רשויות מקומיות שהתרעמו על הפנייה. מנגד, רשויות אחרות ציינו כי התנאים אותם מבקשים במינהל הבטיחות להוסיף לבקשות להיתר כבר מיושמים בשטח.

בעיריית רמת-גן, למשל, הסבירו הבוקר כי כל התנאים שמוזכרים במכתב האמור כבר מיושמים, ובעירייה יועצי בטיחות ופקחים שכל תפקידם לבחון את מצב הבטיחות באתרי הבנייה. במינהל הבטיחות מסבירים שלא כל הרשויות מיישמות את הדברים ומטרת המכתב הוא לחדד את הנהלים הקיימים ולדרוש כעת שכל הרשויות יוסיפו את התנאים להיתרי הבנייה.

10 הרוגים מתחילת השנה

נזכיר כי סוגיית הבטיחות האתרי הבנייה היא נושא שעלה למודעות הציבורית בשנה האחרונה לאחר היקפים בלתי נתפסים של פציעות ומקרי מוות באתרים השונים. נזכיר כי רק השנה, בשלושה חודשים מאז תחילתה, נהרגו באתרי הבנייה השונים לא פחות מ-10 עובדי בניין בתאונות שונות ונפצעו מעל ל-60 עובדים פציעות בינוניות וקשות. מדובר בתמונות מצב קשה ביותר.

עוד נזכיר, כי במינהל הבטיחות שבמשרד העבודה והרווחה רק 17 פקחים שאינם מסוגלים לחלוש על כ-13 אלף אתרי בנייה ברחבי הארץ. הפנייה שנעשתה כעת לרשויות המקומיות היא בשורה טובה לציבור, שיודע כעת כי גם הרשות עצמה היא כתובת לדיווח על מפגעים. אולם, אין שפנייה זו לרשויות תפחית מהאחריות של המשרד הממשלתי לפעול בנושא ולהביא למצב בו מספר המפקחים יגדל ונושא הבטיחות יזכה לטיפול מתאים.

שר העבודה והרווחה, חיים כץ, אמר היום כי "שיתוף-הפעולה עם הרשויות המקומיות הוא כלי הכרחי לשמירה על חיי אדם, ואני קורא לכל הרשויות להתגייס לנושא, להפעיל את סמכויותיהם בתחום הבטיחות ולחבור אלינו במאמצינו ליצירת הרתעה משמעותית בקרב היזמים".

הדס תגרי, מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין, התייחסה לפניית מינהל הבטיחות לרשויות ואמרה: "יש חשיבות רבה בפנייה זו של מינהל הבטיחות אל הרשויות המקומיות, המעמידה אותן אודות חובותיהן לפקח על בטיחות ההתנהלות באתרי הבנייה, בתיאום ובשיתוף-פעולה עם המנהל. עד כה, מרבית הרשויות המקומיות התנערו מאחריותן זו, למרות החובה המפורשת המוטלת עליהן בפקודת העיריות. את תוצאות התנערות זאת רואים בהפקרות בשטח, כאשר אתרי בנייה רבים ברשויות לא מקיימים את נהלי הבטיחות הבסיסיים שהרשות המקומית יכולה וצריכה לפקח על יישומן, ובתוך כך מסכנים גם את הציבור הרחב וגם את העובדים באתרים, בתוצאות קטלניות".

עוד הוסיפה תגרי כי "בשבוע שעבר, בעקבות ריבוי וסמיכות תאונות של קריסת מנופים ותאונות קטלניות ראינו תחילתו של שינוי, כאשר עיריית רמת-גן נקטה פעולות פיקוח בעקבות קריסת המנוף בתחומי, והמועצה המקומית גני תקווה, שבתחומה אירעה החודש תאונה קטלנית, הכריזה על כוונתה לעשות כן. אבל אין בכך די: כלל הרשויות והעיריות נדרשות להתחיל לפעול באופן שיטתי להבטחת מעטפת הבטיחות של אתרי הבנייה. אנחנו קוראים לתושבי הערים לדווח על אתרים מסוכנים לרשות המקומית ולדרוש ממנה לפעול למען ביטחון הציבור וגם בטיחות העובדים".

רועי ויינשטיין דובר איגוד עגורני הצריח אמר היום: "ההוראה לרשויות המקומיות שדורשת שקיפות מלאה בכל הנוגע למנופים ומנופאים והבטיחות הכללית באתרי הבנייה זה צעד לא רק מבורך אלא אפילו הסטורי בהתקדמות בכיוון יצירת העוגן השלישי של ועדת אדם אליו התייחס גם מבקר המדינה".