שטראוס שריינה מימון ב-312 מ' ש' לרכישת מניות שטראוס קפה

התקשרה בהסכם מימון עם גוף מוסדי, שמחליף את ההלוואה קצרת-המועד שלקחה עבור רכישת החזקות שותפתה האמריקאית קרן TPG קפיטל בחברה-הבת (25.1%) תמורת 257 מיליון אירו

גדי לסין נשיא קבוצת שטראוס / צילום: יחצ
גדי לסין נשיא קבוצת שטראוס / צילום: יחצ

קבוצת שטראוס שריינה לעצמה מימון בהיקף 234 מיליון שקל ועוד מסגרת אשראי של 78 מיליון שקל עבור רכישת החזקות שותפתה האמריקאית, קרן TPG קפיטל, בחברה-הבת שטראוס קפה (25.1%). עסקת הענק בהיקף 257 מיליון אירו (כ-1 מיליארד שקל) דווחה בשבוע שעבר. 

שטראוס  מעדכנת היום (א') בדיווח לבורסה כי התקשרה בהסכם מימון עם גוף מוסדי שמחליף את ההלוואה קצרת-המועד שלקחה, בסך של 434 מיליון שקל, בריבית שנתית של 1.5%-2%. כ-172 מיליון אירו מסכום הרכישה כבר שולמו במועד החתימה על ההסכם, באמצעות מקורותיה העצמאיים של שטראוס וההלוואה קצרת-המועד. 

את יתרת הסכום, כ-85 מיליון אירו, תשלם שטראוס עד אמצע חודש אוגוסט. נוסף על כך תפדה שטראוס קפה אופציות שהוקצו למנהלים בשטראוס קפה בסך של כ-17 מיליון אירו, שייפדו או יומרו לאופציות של שטראוס גרופ - אופציות בשווי של כ-2 מיליון אירו.

ההלוואה מהגוף המוסדי שעליה מדווחת שטראוס היום היא לתקופה מקסימלית של 10 שנים, ומסגרת האשראי היא ללא הגבלת זמן ככל שתופקד. ההלוואה תסולק ב-10 תשלומים שנתיים שווים. 

ההלוואה היא בריבית שקלית קבועה ולא צמודה של 2.5%-3.5% ותוספת של עוד 0.5%-1.5% אם יתקיימו 4 אירועים: אם יחס ההון למאזן פחת מ-30%; אם יחס כיסוי החוב גבוה מ-2.5; ואם יחס כיסוי החוב גבוה מ-3. על מסגרת האשראי אם תועמד שטראוס תשלם ריבית שקלית קבועה לא צמודה בשיעור השווה לתשואת אג"ח ממשלתית למח"מ ההלוואה, בתוספת מרווח של 1%-2%.

בחלוף 60 חודשים ממועד העמדת קרן ההלוואה, שטראוס קפה תהיה רשאית לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם, במועד תשלום ריבית. סכום הפירעון המוקדם לא יפחת מסך של 10 מיליון שקל, ומעל סכום זה בכפולות של 10 מיליון שקל. במקרה זה תשלם שטראוס קפה למלווה עמלת פירעון מוקדם.

ההסכם כולל עילות להעמדה לפירעון מיידי שונות: אם יהיו אירועים שישפיעו מהותית לרעה על עסקיה, נכסיה, מצבה הכספי או תוצאותיה של שטראוס קפה; יכולתה של שטראוס קפה לעמוד בהתחייבויותיה על-פי ההסכם; אם שטראוס קפה תחדל מניהול עסקיה בישראל, שלא עקב אירוע כלל-משקי; אם שטראוס קפה תחדל לפעול בתחום המזון והמשקאות ללא הסכמת המלווה; בהפרה יסודית של ההסכם, לרבות אי-עמידה באמות-המידה הפיננסיות; ובמקרה של שינוי שליטה בשטראוס קפה או בחברה-האם שטראוס שלא לפי שהוגדר בהסכם.

צרו איתנו קשר *5988