נזקים לדירה החדשה? פפושדו מפנה אל חברת הביטוח

רוכשי דירות חדשות בפרויקט שמקימה החברה ברמת-גן מחויבים להתקשר עם חברת ביטוח לכיסוי "כל נזק שייגרם לדירה" - וגם מתחייבים שלא לבוא בטענות

אתר המכירות לפרויקט highline / צילום: תמר מצפי
אתר המכירות לפרויקט highline / צילום: תמר מצפי

חברת ים סוף, שבשליטת איש העסקים אלי פפושדו, משווקת דירות בפרויקט פינוי-בינוי שהיא מקימה ברחוב המתמיד ברמת-גן, סמוך לצומת עלית. בדיקת "גלובס" העלתה כי בהסכם שעליו מחתימה החברה את רוכשי הדירות הם מתחייבים להתקשר לפני הכניסה עם חברת ביטוח מוכרת, ולרכוש פוליסת ביטוח נרחבת הכוללת כיסוי לנזקים שונים בדירה.

כפי שקובע הסעיף: "לפני קבלת הדירה הקונה יבטח את הדירה ואת תכולתה כולל הרכוש המשותף, בחברת ביטוח מוכרת, בפוליסת ביטוח מסוג 'כל הסיכונים' שתכסה כל נזק שייגרם לדירה, לתכולתה, לדיירי דירות המגורים או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקי מים, וזאת החל מיום קבלת החזקה בדירה וללא זכות חזרה/שחלוף כנגד המוכרת או כל מי שיבוא בנעליה".

ואם זה לא מספיק, החוזה כולל התחייבות כי "מוסכם ומוצהר בזה כי המוכרת או כל מי שיבוא בנעליה לא יהיה אחראי לפצות את הקונה בגין כל נזק שייגרם לרכושו (הדירה ותכולתה) או לצד ג' ואשר לא כוסה על ידי ביטוח שחובה היה על הקונה לעשותו על פי תנאי סעיף זה. הקונה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד המוכרת או כל מי שיבוא בנעליה, בגין נזקים אותם התחייב לבטח".

"מנסה לגלגל אחריות"

פרויקט highline של חברת ים סוף יחליף 89 דירות ישנות בארבעה מבני רכבת ישנים, במקומן ייבנו 285 דירות בשני מגדלים בני 30 קומות (מעל ארבע קומות של חניה תת קרקעית).

לדברי מומחים בענף, הסעיף שעליו מחתימה החברה (המתייחס למגדל הראשון המשווק כעת) מעלה חשש כי היזם מבקש להתנער מאחריות במקרה של ליקויי בנייה, ומטיל אותה על חברת ביטוח שעמה מתחייב הקונה להתקשר. על פניו, התקשרות בעלי דירות עם חברות ביטוח אינה מעניינו של היזם המחויב בכל נושא ליקויי בנייה מתוקף חוק המכר. ההתקשרות בין בעלי דירות לחברות ביטוח נעשה בדרך כלל במסגרת הליך קבלת משכנתא מהבנק, שדורש להתקשר עם חברת ביטוח בפוליסות שונות הכוללות בדרך כלל ביטוח חיים וביטוח מבנה.

לדברי עו"ד יוסי ויור ממשרד ויור ליברובסקי, "לפי חוק מכר דירות יש ליזם/קבלן אחריות לתקן ליקויים, ככל שישנם. סעיף כזה מנסה לגלגל אחריות מהיזם אל חברת הביטוח. הסעיף לא מתייחס למצב שבו למשל חברת ביטוח לא תסכים לבטח את כל מה שהיזם דורש, כגון כשלים בבנייה, או שתסכים לבטח רק חלק מהסיכונים ולא את כולם. מה יקרה במצב כזה? על מי תחול האחריות? חוק מכר דירות מטיל אחריות על הקבלן לתקן פגמים ולתת אחריות לתיקון, לכן הרוכשים יצטרכו לפנות לייעוץ משפטי ולבדוק אם גלגול האחריות היא בכלל חוקית.

"השאלה המשפטית היא האם ניתן בחוזה להתנות על אחריות הקבלן והאם הדבר נוגד את חוק מכר דירות. לטעמי האישי, הדבר נוגד חוק אבל זו בהחלט סוגיה משפטית מעניינת".

גם במשרד השיכון סבורים כי הסעיף סותר את חוק המכר: "מצער שיש קבלנים המנצלים את חוסר הידע של הקונים ומאלצים אותם לחתום על חוזים הכוללים סעיפים לא חוקיים, אשר מרעים עם הקונה", מסרו במשרד השיכון. "במצב החוקי היום, החוק לא מקנה למשרדנו סמכויות אכיפה כנגד קבלנים המפרים את הוראות חוק המכר (דירות). לאור זאת, פועל שר השיכון יואב גלנט לקדם תיקון חקיקה אשר יקנה למשרד סמכויות אכיפה כנגד קבלנים המפרים את הוראות החוק, ובכך להביא להגנה אפקטיבית על זכויות רוכשי דירה".

"נבחנים עשרות סעיפים בחוזים"

ממשרד המשפטים נמסר כי "הסעיף הספציפי המובא בכתבה אינו מוכר לנו. עם זאת, נציין כי במסגרת הפעילות השוטפת שלנו נבחנים עשרות סעיפים בחוזים אחידים במטרה לבטל סעיפים מקפחים. המשרד טוען נגד סעיפים שמסירים אחריות מהקבלן בניגוד לדין, ואף הביא לביטול עשרות סעיפים מקפחים הנוגעים לשלל נושאים, כגון סעיף שהגביל את הרוכש מלטעון טענות בדבר ליקויים שלא ציין בפרוטוקול המסירה מיד עם קבלת המפתחות".

עו"ד מירה בורנשטיין ממשרד הרטבי בסון בורנשטיין המייצגת את ים סוף, מסרה כי הסעיף לא חריג. לדבריה, "כוונתו לבטח את הדירה מפני נזקים שייגרמו לדירה ולתכולה שאינם נובעים מליקויי בנייה או אי התאמה שהינם באחריות החברה. כגון: שיפוצים שיערוך בדירתו ועלולים לגרום נזקים. ברור שאין הדבר גורע מאחריות החברה לפי חוק המכר, שהינה אחריות שאין להתנות עליה ולסתור אותה".

צרו איתנו קשר *5988