"חשש ששמיר ניסה להשפיע על דירק' תע"א טרם אישור מינויו"

ההחלטה על פסילת מועמדותו של שמיר לתפקיד התקבלה בתחילת החודש ■ "בהיעדר האפשרות לקבוע הסדר ניגוד עניינים ברור שניתן ליישום באופן ראוי ויעיל, לא ניתן לאשר את מינויו של יאיר שמיר כדירקטור בתעשייה האווירית"

יאיר שמיר / צלם: איל יצהר
יאיר שמיר / צלם: איל יצהר

"בהיעדר האפשרות לקבוע הסדר ניגוד עניינים ברור שניתן ליישום באופן ראוי ומתגבר באופן יעיל על החשש המהותי והסביר לניגוד עניינים, לא ניתן לאשר את מינויו של יאיר שמיר כדירקטור בתעשייה האווירית כשהוא מכהן כיו"ר ומנהל שותף של קרנות קטליסט" - כך קבעה יו"רית הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות, השופטת (בדימוס) בלהה גילאור, בעניין מועמדותו של שמיר לתפקיד יו"ר תע"א.

ההחלטה על פסילת מועמדותו של שמיר לתפקיד התקבלה בתחילת החודש, אך רק היום נמסרו הנימוקים המלאים של יו"רית הוועדה גילאור.

על פני 15 עמודים מפרטת גילאור את הנסיבות שהובילו את הוועדה להתנגד לאישור המינוי של שמיר, מינוי שקידם בלהט שר הביטחון ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. יוזכר כי בעבר שמיר כיהן בתפקיד שר החקלאות מטעם ישראל ביתנו.

הוועדה בראשות גילאור דחתה בסוף 2016 את מינויו של שמיר לתפקיד, בשל היותו יו"ר של חברה ממשלתית אחרת, נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים), תפקיד שממנו הוא סירב להתפטר כדי להתמנות ליו"ר תע"א. אלא שליברמן הביא את הסוגיה לאישור חריג של הממשלה, שקבעה כי לשמיר יש כישורים מיוחדים המאפשרים לו לכהן בשני התפקידים בו זמנית.

בעקבות החלטת הממשלה, סוגיית מינויו של שמיר לתפקיד יו"ר התע"א הוחזרה לשולחנה של הוועדה בראשות גילאור. בהחלטתה האחרונה התמקדה הוועדה בהיבטים הקשורים לניגודי עניינים שבהם עומד שמיר, בין השאר בהיותו יו"ר ושותף מנהל בקרן קטליסט. שמיר סירב להתפטר מתפקידו בקרן לקראת קבלת התפקיד בתע"א ואילו הוועדה סברה כי הסדר ניגוד עניינים במקרה זה יעורר קשיים משפטיים ויישומיים משמעותיים: "החשש לניגוד עניינים בשל תפקידו של המועמד בקטליסט אינו מאפשר מינויו כדירקטור בתע"א, קל וחומר כיו"ר דירקטוריון החברה", נקבע בהחלטה.

עוד עולה מההחלטה כי בראשית ההליך שקיים מול הוועדה, סירב שמיר למסור לה רשימה של גופים או אישים הקשורים לקרן קטליסט בטענה לפגיעה בפרטיותם של גורמים שלישיים והפרת חובות לסודיות מצד קטליסט. עם זאת, הוועדה מצאה כי חברה סינית (CEL) היא שותפה מוגבלת בקרן קטליסט 3 אך שמיר טען כי לא ידע כלל כי אותה חברה נמצאת בשליטת ממשלת סין. משמעות הדבר היא שאם יתמנה לתפקיד יו"ר תע"א, שמיר יהיה מנוע מכל עיסוק הקשור לממשלת סין או לתאגידים שנמצאים בשליטתה.

ממידע שהובא לוועדה בידי רשות החברות הממשלתיות וקיבל אור בהחלטה של גילאור עולה כי תע"א בוחנת השקעה במיזם משותף לפיתוח של מטוס מנהלים חדש ביחד עם חברת תעופה סינית AVIC שנמצאת בבעלות מלאה של ממשלת סין: "פרויקט זה אמור להוות נדבך מרכזי בפעילות החטיבות האזרחיות של תע"א והנושא צפוי לעלות לדיון בדירקטוריון החברה בחודשים הקרובים", נכתב בהחלטת הוועדה: "נראה כי לאור הקשרים של שמיר במסגרת עסקיו הפרטיים בקרן קטליסט עם CEL לו היתה מאושרת מועמדתו הוא היה מנוע מכל עיסוק לגיבוש העסקה עם AVIC", נכתב בהחלטה.

בהמשך, מתייחסת גילאור גם לקשריו של שמיר עם קבוצת דאסו ומנהלה, לוריין דאסו שהוא משקיע בחברה ששותפה בקרן קטליסט. מההחלטה עולה כי בשתי כהונותיו מן העבר בתפקיד יו"ר התעשייה האווירית, "החברה ניהלה מגעים עם חברת דאסו אוויאיישן שהיא חלק מקבוצת דאסו, לוריין דאסו ביקר בתע"א ושמיר קיים פגישות עם בכירים בחברה-אשר דווחו לדירקטוריון תע"א. עם זאת, שמיר לא נתן לדירקטוריון גילוי על קשריו עם קבוצת דאסו".

עוד הצביעה הוועדה בראשות גילאור על החשש כי שמיר ניסה להשפיע על דירקטוריון תע"א עוד בטרם מונה לתפקיד יו"ר החברה: "במהלך ישיבת דירקטוריון מספטמבר 2016 מנכ"ל החברה העלה לדיון בקשה של שמיר לשקול דחיית מועד כניסתה לתוקף של החלטה מסוימת שקיבל הדירקטוריון קודם לכן וזאת אך ששמיר לא מילא כל תפקיד בקשר לחברה במועד זה", נכתב בהחלטה: "קיימים פערים מהותיים בין גרסת המועמד לבין גרסת החברה לאירועים שהובילו לכך. קיימת אי תקינות בניסיון להשפיע על ביצוע החלטת דירקטוריון בידי מי שאינו ממלא כל תפקיד בקשר לחברה".

צרו איתנו קשר *5988