עיריות הרצליה ורמת שרון: הציבור עלול להיחשף למחלת הסרטן

שתי העיריות עתרו נגד אישור תוכנית תע"ש ■ לטענתן, מוסדות התכנון אישרו תוכנית ל-23 אלף יח"ד על קרקע שכוללת זיהום חמור, שעתיד לסכן את בריאות 80 אלף התושבים שצפויים לגור בה

אושרה תוכנית ברמת השרון / קרדיט הדמייה: א.מזור - א.פירשט אדריכלים ומתכנני ערים
אושרה תוכנית ברמת השרון / קרדיט הדמייה: א.מזור - א.פירשט אדריכלים ומתכנני ערים

עיריית רמת השרון והוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר ועיריית הרצליה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה שלה הגישו עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי מרכז נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בגין האישור העקרוני של תוכנית תע"ש השרון מחודש פברואר 2017. הרשויות דורשות מבית המשפט לבטל את ההחלטה ולערוך סקרי זיהום קרקע לפני אישור התוכנית. 

העתירה הוגשה נגד ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, שקיבלה את ההחלטה, וכן נגד הוועדה המחוזית המיוחדת לתע"ש השרון ונגד רשות מקרקעי ישראל.

התוכנית העקרונית שאושרה חלה על קרקע בשטח 7,430 דונם, המיועדת להקמת 23 אלף יחידות דיור ו-1.65 מיליון מ"ר שימושים שאינם למגורים, כאשר צפי האוכלוסייה לתוכנית הוא 80 אלף תושבים ו-53 מועסקים, אשר צפויים, לטענת העיריות, להיות חשופים לחומרים מסוכנים שהוטמנו בקרקע מזה עשרות שנים על-ידי מפעלי תע"ש.

בתחום התוכנית קיימים מזה עשרות שנים מפעלי תע"ש, אשר עוסקים בייצור אמצעי לחימה ותחמושת. בעתירה טוענות הרשויות כי במשך שנות פעילותם של המפעלים הוטמנו בקרקע חומרים מסוכנים רבים, חלקם חומרים מסוכנים ביותר לבריאות הציבור, כולל חומרים מסרטנים בדרכים שונות וכן חומרי נפץ מסוגים שונים. בנוסף נוקזו מהמפעלים שפכים מזהמים שונים אשר הוזרמו לקרקע, כך שהזיהום בקרקע ובמי התהום הוא עצום-ממדים ומתמשך ובעל פוטנציאל ממשי לסיכונים סביבתיים ובריאותיים.

על-פי מסמכי התוכנית, ידוע כי נכון להיום הקרקע מזוהמת, בין היתר, בחומרי נפץ, חומצות, חומרים ממסים, דלקים, שמנים, מתכות כבדות וחומרים מסוכנים אחרים, הבאים לידי ביטוי במצב צבירה מוצק, נוזל וגזי קרקע.

בעתירה מציינות הרשויות כי מדובר בעובדה ידועה היטב שאינה שנויה במחלוקת, אשר באה לידי ביטוי בסקר מיוחד שנערך עבור ועדת הפנים והסביבה של הכנסת וקיבלה ביטוי גם במסמכי התוכנית עצמה, "ולא יהיה זה מוגזם לקבוע כי מדובר באחד מזיהומי הקרקע והמים החמורים בתולדות המדינה, אם לא החמור מכולם".

בשלב זה לא ברור אם כל סוגי המזהמים והחומרים אותרו עד כה, וקיים חשש כי בקרקע ובמי התהום נמצאים חומרים מסוכנים שכלל לא ידועים. כך למשל, במשך עשרות שנים לא היה ידוע כי יש זיהום כדוגמת פרכלורט (דלק טילים) בקרקע ובמי התהום. רק בשנים האחרונות התברר כי בשטח יש זיהום פרכלורט חמור אשר זיהם חלק ניכר מאקוויפר החוף, לרבות בארות המים של רמת השרון. הזיהום אף התפשט לשטחן של תל-אביב והרצליה.

הרשויות טוענות כי היה מצופה, לפיכך, כי בבואם של מוסדות התכנון לקדם ולאשר תוכנית בסדר גודל כזה ובמתחם בו קיים זיהום סביבתי וסיכון ביטחוני מהחמורים בארץ, שתעמוד בפניהם התמונה העובדתית המלאה על-מנת לקבל החלטה תכנונית מושכלת. למרות זאת, נטען, בחרו מוסדות התכנון לאשר את התוכנית הכוללת, בהיעדר מידע מלא אודות החומרים המסוכנים בקרקע ובמים, מיקומם, ריכוזם, מידת מסוכנותם ואפשרויות טיהורם.

לטענת העותרות, למרות שאין מחלוקת בין הצדדים באשר לצורך בעריכת סקר קרקע מקיף למיפוי זיהום המים והקרקע בשטח התוכנית, ובאשר לצורך בטיהורה, החליטו מוסדות התכנון לדחות את עריכת סקר הקרקע לשלב מאוחר יותר ורק לאחר אישור התוכנית, בשלב אישורן של התוכניות המפורטות, וגם זאת ביחס לכל אחד ממתחמי התכנון שבתוכנית בנפרד ובמועד שונה.

העותרות מוסיפות וטוענות כי לא רק שהתוכנית אושרה מבלי שהיה בפני מקבלי ההחלטות כל המידע החיוני הנדרש, אלא שהחלטה זו תוביל למצב בו סקרי קרקע ייערכו בעתיד במפוצל ובשלבים, ולא למתחם כולו כמקשה אחת, באופן שיאפשר בנייה בחלקים מהקרקע עוד בטרם נערך סקר קרקע לחלקים אחרים וסמוכים, תוך חשיפת האוכלוסייה שתיושב במקום לסיכונים בריאותיים חמורים ביותר.

הן טוענות כי מוסדות התכנון אישרו תוכנית בהיקף של עיר חדשה בישראל, במתחם בו יש כאמור זיהום קרקע מן החמורים בארץ, אם לא החמור ביניהם, באופן שקיים חשש ממשי לסיכון סביבתי ובריאותי, כל זאת מבלי שעמדה לנגד עיניהם התשתית הנדרשת לאישור התוכנית.

אי לכך, ראש עיריית רמת השרון, אבי גרובר, וראש עיריית הרצליה, משה פדלון, דורשים מבית המשפט לבטל את החלטת המועצה הארצית, להורות על ביטול אישורה של התוכנית ולקבוע כי לא ניתן לאשרה טרם עריכת סקר זיהומי קרקע ביחס למתחם כולו.

עיריית רמת השרון יוצגה באמצעות עורכי הדין תמר מגדל, גידי פרישטיק וליאור לוי ממשרד מיתר ליקורניק גבע לשם טל ושות'. עיריית הרצליה יוצגה באמצעות עו"ד אילנה בראף-שניר ממשרד הררי, טויסטר ושות'.