הכלכלן הראשי: מס הכנסה שלילי חילץ 3,700 משקי-בית מהעוני

בניגוד לחששות זוכה התוכנית לשיעור מימוש גבוה - 293 אלף מממשים לשנת 2014

הסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, יואל נוה, מעלה כי מענק העבודה (או כפי שהוא מכונה לעתים - מס הכנסה שלילי) הוא כלי יעיל להתמודדות בתופעת העוני בקרב אנשים עובדים. "מענק העבודה הוא כלי יעיל לצמצום עוני ופערים בחברה. כ-80% מתשלומי המענק מגיעים למשקי-הבית בארבעת העשירונים הנמוכים", כותב נוה.

בחינת הנתונים בפועל מגלה כי המענק עזר לחלץ 3,700 משקי-בית ממעגל העוני. על פי האוצר 3,700 משקי-בית מהווים למעלה מ-14 אלף נפשות כך שלמעשה מענק העבודה תורם לירידה של 0.8% בתחולת העוני.

נתון מעניין נוסף שעולה מהסקירה השבועית של הכלכלן הראשי באוצר מגלה כי מענק העבודה משפר את מצבם של משקי-הבית אף כשהם נשארים מתחת לקו העוני. באוצר מדגישים כי הנתונים טובים עוד יותר עבור משקי-בית בהם יש שני מפרנסים ומעלה.

תוכנית מענק עבודה החלה כפיילוט בשנת 2008 (על בסיס זכאות לשנת 2007) ב"אזורי השילוב" ומאז שוכללה והורחבה עד שבשנת 2012 הוחלה בפריסה ארצית. כשהושקה התוכנית היו לה שתי מטרות עיקריות: עידוד תעסוקה והגדלת הכנסתם של בעלי שכר נמוך.

באוצר מציינים כי קיימים מספר מחקרים שבחנו את התוכנית והשלכותיה ומצאו כי היא יעילה בעיקר בגלל התמקדותה בעשירוני ההכנסה הנמוכים. כך למשל, מציינים באוצר, שבשנת הזכאות 2012, כ-74% מהתמיכות הועברו למשפחות בשני חמישוני ההכנסה התחתונים של השכירים. בנוסף נמצאה התוכנית אפקטיבית להפחתת העוני ואי השוויון.

אחד הנתונים הבעייתיים בכל הנוגע למענק העבודה הוא נושא המימוש שלו. כשהושקה התוכנית עלה חשש כי הזכאים להטבה יטבעו בים של טפסים ולא יממשו אותה או שייפלו קורבן למאעכרים. הסקירה השבועית של האוצר מגלה כי מאז תחילת הפעלת התוכנית חל שיפור מתמשך בשיעור המיצוי של המענק, "גם כיום פרטים רבים אינם מממשים את זכאותם לקבלת המענק. אם בתחילת הפעלתה של התוכנית שיעור המימוש עמד על כ-50%, כיום שיעור המימוש לשנת הזכאות 2012 טיפס לכ-65.6% ולשנת הזכאות 2014 לכ-70.6% (293 אלף מממשים). שיעור זה גבוה ביחס לוותק התוכנית (בארה"ב למשל, לאחר 30 שנים של הפעלת התוכנית, מימשו את הזכאות רק 70%)" .

צרו איתנו קשר *5988