הדרך למגדל עוד ארוכה: מה קורה עם בית העיתונאים בת"א?

באפריל 2015 מכרה אגודת העיתונאים את הנכס העיקרי שלה במתחם, שהוא זכויות הבנייה למגדל מגורים, לקרן ריאליטי, תמורת 172 מיליון שקל

רקע:

בשנת 2014 הגישה אגודת העיתונאים בתל-אביב תביעה בסך 4.3 מיליון שקל לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, נגד המדינה, בטענה לדמי חכירה המגיעים לה מהמדינה בגין בניין דובר צה"ל במתחם בית סוקולוב בעיר.

בתביעה טענה אגודת העיתונאים כי בשנת 1958 החכירה למדינה בהסכמת קרן קיימת לישראל בחכירת משנה שטח של 580 מ"ר במתחם בית סוקולוב. בהתאם להסכם חכירת משנה זה, הקימה המדינה על השטח המוחכר לה בניין בן ארבע קומות לשימושה של לשכת העיתונות הממשלתית.

אולם בחלוף השנים התפנתה לשכת העיתונות הממשלתית, שעברה בשנת 2000 לירושלים, והמדינה הכניסה במקומה לנכס גורמים שונים שאינם קשורים ללשכת העיתונות ממשלתית. לטענת האגודה, המדינה בחרה שלא לחדש את תקופת החכירה ל-49 שנים נוספות ועוד לפני תום תקופת החכירה הראשונה שוכנו בנכס ותמורת תשלום דמי שכירות למדינה יחידות שונות של צה"ל כגון דובר צה"ל, הצנזורה הצבאית, ויחידת ההסרטה של צה"ל.

עוד טענה האגודה כי האגודה טענה כי בשנים 2013-2005 גבתה המדינה באמצעות מנהל נכסי הדיור הממשלתי דמי שכירות עבור הנכס ממשרד הביטחון בסכום כולל של 5.64 מיליון שקל. לעומת זאת שילמה המדינה לאגודה דמי חכירת משנה בעבור הנכס בסך של 1.54 מיליון שקל, כלומר, פער של 4.1 מיליון שקל. האגודה הבהירה כי אם לא תושג הסכמה בין הצדדים בכל הנוגע להפרש הכספים להם היא זכאית, היא תיאלץ להגיש תביעה לקבלת הפרש דמי חכירה ובמקביל תביעה לסילוק ידה של המדינה משטח החכירה. סכום אותו דורשת אגודת העיתונאים במסגרת התביעה.

מה קרה:

אגודת העיתונאים מימשה את האיום ובשנת 2016 הגישה לבית משפט השלום בתל-אביב תביעה נוספת נגד המדינה, נגד מנהל הדיור הממשלתי ונגד משרד הביטחון, בדרישה לסילוק יד של המדינה מבית סוקולוב, שכן הסכם החכירה פקע כבר בשנת 1999, ולא זו בלבד שהמדינה לא ביקשה להאריך את תקופת החכירה, אלא שבניגוד להסכם, בו הוסכם כי מטרת החכירה היא לשכן את לשכת העיתונות הממשלתית , יצאה הלשכה מהנכס, וכיום עושה בו שימוש דובר צה"ל.

בתביעה הזכירה האגודה כי ביולי 2016 שלחה מכתב למינהל הדיור הממשלתי ובו דרשה את פינויו עד סוף השנה. במכתב הזכירה האגודה את הקשיים שניצבים בפניה בעקבות הפיכת הנכס לבסיס צבאי לכל דבר, ואף את הפיגוע שהתרחש ביוני 2016 במתחם שרונה, סמוך לבניין דובר צה"ל, אשר מהווה מטרה מועדפת לפיגועים.

מה הלאה:

הצדדים הסכימו לקיים הליך גישור ביניהם בשתי תביעות אלה בפני השופט בדימוס דוד גלדשטיין. אלא שלאחר ישיבת גישור אחת בלבד, הודיעה המדינה על הפסקת הגישור. וכעת, הצדדים צפויים לחזור אל בית המשפט. באפריל 2015 מכרה אגודת העיתונאים את הנכס העיקרי שלה במתחם, שהוא זכויות הבנייה למגדל מגורים, לקרן ריאליטי, תמורת 172 מיליון שקל. כחלק מתנאי ההסכם, האגודה צריכה להעמיד את הנכס לקרן ריאליטי שהוא פנוי מחוכרים. את אגודת העיתונאים מייצגים כיום בהליך מול המדינה עוה"ד דפנה פישר וזוהר דרוקמן ממשרד גדעון פישר. המדינה מיוצגת על ידי עו"ד סילביה רביד מהפרקליטות.

ממשרד האוצר נמסר: "הנושא מצוי בהליכים משפטיים על כן לא נוכל להגיב בנושא".

ממשרד הביטחון נמסר: "הנושא מצוי בהליך משפטי. משרד הביטחון יציג את עמדתו בפני בית המשפט, ולא יעשה זאת באמצעות התקשורת".