תשובה מבקש מסלינגר למכור נתח ממניות הפניקס בבורסה

לאחר ביטול המכירה ליאנגו הסינית, בעל השליטה בקבוצת דלק שוקל למכור עד 15% מהמניות של הפניקס אבל להשאיר בידיו את השליטה בחברה, כדי שבמקרה של מכירה עתידית של כל החברה, הוא עדיין יהנה מפרמיית השליטה

לאחר ביטול מכירת הפניקס ליאנגו הסינית אתמול, בעל השליטה בקבוצת דלק יצחק תשובה מבקש מהממונה על שוק ההון דורית סלינגר אישור למכור נתח מהמניות שברשותו (כ-52%) מחברת הביטוח - בבורסה. כפי הנראה, תשובה שוקל למכור עד 15% מהמניות של הפניקס אבל להשאיר בידיו את השליטה בחברה, כדי שבמקרה של מכירה עתידית של כל החברה, הוא עדיין יהנה מפרמיית השליטה. 

אתמול קבוצת דלק דיווחה כי ההסכם למכירת הפניקס ליאנגו בוטל בשל הקשיים מולם התמודדה יאנגו (כמו גם גופים נוספים בבעלות סינית שביקשו לרכוש גופי פיננסים מקומיים בעבר) לקבלת האישורים הנדרשים מהממונה על שוק ההון סלינגר.

ככל הידוע, לאחר עוד פגישה בין נציגי יאנגו והרשויות בישראל שהתקיימה באחרונה ואשר בה הוצגו מצד הרגולטורים בקשות לחומרים ומסמכים נוספים, החליטו בחברה הסינית לוותר על הרכישה בשל המשאבים הרבים שנאלצו להשקיע בה וסיכויי השלמתה שהסתמנו כקלושים.

קבוצת דלק עדכנה כי "נוכח התמשכות הליך קבלת האישור להעברת השליטה בהפניקס לקבוצת יאנגו, הסכימו הצדדים היום על ביטולו של ההסכם בהתאם למנגנון שנקבע בו, וכל צד ויתר באופן בלתי חוזר וללא תנאי על כל טענה, תביעה או נזק בקשר להסכם".