גילוי מרצון - איך מצהירים? והאם צריך מיופה-כוח?

מהו מסלול גילוי מרצון שמציעה רשות המיסים • על אלו הכנסות חל נוהל זה? • מתי כדי להשתמש במסלול האנונימי? • עד מתי ניתן יהיה להשתמש במסלול הזה?

הצהרת הון/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
הצהרת הון/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

גילוי מרצון הוא מסלול שהציעה רשות המסים לאנשים שיש להם הון לא מוצהר. זו בעצם, במילים פשוטות, שיטה שבה האנשים האלה יצהירו על ההון שלהם, ידווחו וישלמו למס הכנסה. ולמה שהם יעשו זאת? פשוט, הם לא יצטרכו להתמודד עם עבירות המס שנעשו. כלומר, רשות המס באה ואומרת - "אנחנו סולחים לכם, רק בואו תצהירו נכון, ונגבה על זה מס", לא תואשמו בעבירות פליליות, תוכלו להלבין את הכסף. ומה יוצא לרשות המס? המון - מיליארדים של שקלים שזורמים לקופה שלה.

גילוי מרצון - לגלות או לא לגלות

גילוי מרצון (נוהל גילוי מרצון) הוא הליך שבו אדם חושף לראשונה בפני רשויות המס הכנסות לא מדווחות (ונכסים לא מדווחים). האדם כאמור מקבל בתמורה לגילוי מרצון חסינות מהליך פלילי נגדו.

עם זאת, כמובן שהנוהל הזה לא חל על הכנסות שמקורן בעסקים לא חוקיים, וכן נדרש שהליך הגילוי מרצון יהיה אמיתי - כן ומלא. כלומר, ברגע שהאדם מגיע ונחשף, הוא צריך להיות חשוף לחלוטין, אין כאן מצב של "חצי הריון", לא ניתן להגיד אני מדווח על ההכנסות שלי מארה"ב אבל לא על ההכנסות מרומניה, כי אז בעצם הצד השני - רשות המס, לא חייבת לעמוד בהסכם.

כמו כן, הגילוי מרצון אינו דרך להתחמק מבדיקה, והוא אפשרי רק במצב שבמועד הפנייה לא נערכה חקירה או בדיקה של רשות המס אצל המבקש (גילוי מרצון) או בעניין בן/בת זוגו או חברות שבשליטתם. זה כמובן ברור - אחרת ברגע שתתחיל חקירה, אנשים יבקשו גילוי מרצון ויבטלו את החקירה.

הליך הגילוי מרצון החל לפני 3 שנים, והוא רושם הצלחה גדולה, ובצדק - אנשים שעברו עבירה, רוצים לפתוח דף נקי ומחזירים הון לארץ, מלבינים הון, כשבדרך הם משלמים מס. על-פי ההערכות, מעל 7,400 בקשות של אנשים לגילוי מרצון, חשפו הון שחור של 25 מיליארד שקל, כאשר המס הכולל הצפוי עשוי להגיע ל-3 מיליארד שקל.

במקור מסלול הגילוי מרצון היה עד לסוף 2016, אלא בהתאם להוראות שעה של רשות המס, בקשר למסלול האנונימי המקוצר (שאותו בוחרים הרוב) הוארכה התקופה עד לסוף 2017. וזה עדיין לא מספיק - צפוי כי תהיה הארכה נוספת לתוך 2018.

מסלול אנונימי - המסלול הפופולרי

המסלול האנונימי בגילוי מרצון הוא המסלול הפופולרי - הרוב של הבקשות היו במסלול זה (מעל 60%). על-פי עיקרי המסלול, אפשר לנהל משא-ומתן אנונימי מול רשות המסים באמצעות מיופה-כוח. לאחר ניהול המשא-ומתן, המבקש יכול לבחור בין שתי אפשרויות: להיענות להסכם עם רשות המס, כלומר, לדווח על ההון וההכנסות ולשלם את המס הנדרש - או שלא להיחשף, רק שאז הוא עלול להסתכן בביצוע עבירה פלילית.

האם כדאי להגיש בקשה במסלול האנונימי?

בנוסף קיים המסלול המקוצר - במסלול הזה הוגשו מעל 1,000 בקשות (עד כה). במסלול הזה ההון אינו עולה על 2 מיליון שקל , והכנסה החייבת במס אינה עולה על חצי מיליון שקל (בכל שנות הדיווח). במצב כזה, על רקע הסכום היחסית נמוך, האנשים יוכלו לגלות את ההכנסות והרווחים (במסגרת גילוי מרצון) ולקבל חסינות מהליכים פליליים בהליך מהיר, וללא צורך בניהול משא-ומתן מול רשות המס.

גילוי מרצון - הארכה

לאחרונה האריכה רשות המיסים את נוהל הגילוי מרצון. מטרתו של הנוהל לאפשר לישראלים נוספים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים. הנוהל החדש יהיה בתוקף עד סוף שנת 2019 ובדומה לנוהל הקודם נכללו בו גם מסלולים מקוצר ואנונימי . יצוין כי המסלול האנונימי יחול עד 31.12.18 בלבד. הגשת בקשה במסלול מקוצר תתאפשר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון שקל.
על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת אם יעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהגילוי יהיה כן ומלא ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.
במסגרת נוהל הגילוי מרצון, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.

למדריכי מס באתר הון:

תושבים חוזרים - יש לכם הטבות מס משמעותיות!

מדריכי מסים

* המדריך נכתב בשיתוף מערכת אתר הון, מדריכים פיננסים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לרכוש או למכור מניות, קרנות נאמנות וניירות ערך אחרים; וכן אינם תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.