"דש איפקס נושאת באחריות מוחלטת לתרמית של בכיר לשעבר"

ולדימיר יבסטפייב מרצה מאסר ממושך בגין הרשעתו בביצוע מאות עסקאות עצמיות ומתואמות במסחר בבורסה בין חשבונות העמיתים שניהל בחברת דש לבין חשבונות-קש ■ התובע, שדורש פיצוי של עשרות מיליונים: "החברה התרשלה באופן חמור בשמירה על כספי העמיתים"

ולדימיר יבסטפייב / צילום: שלומי יוסף
ולדימיר יבסטפייב / צילום: שלומי יוסף

במשך למעלה משנתיים, בין השנים 2010-2008, ביצע ולדימיר יבסטפייב, לשעבר מנהל השקעות בחברת דש איפקס, מאות עסקאות עצמיות ומתואמות במסגרת המסחר בבורסה בין חשבונות העמיתים שניהל לבין חשבונות-קש, תוך שהוא משפיע בדרכי תרמית על שעריהן של עשרות מניות. עסקאות אלה הניבו ליבסטפייב ולבעלי חשבונות-הקש סכום של כ-5 מיליון שקל - חלקם על גבם של העמיתים בקופה.

במהלך 2013 חשפו חוקרי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך וחוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים את הפעילות הפלילית של יסטפייב וזימנו אותו לחקירה, אך הוא נמלט לגרמניה, שם שהה קרוב ל-4 שנים. לאחרונה הוא הוסגר לישראל, הודה והורשע בשורה ארוכה של עבירות גניבה, תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון והעלמת הכנסות; ונידון ל-40 חודשי מאסר בפועל.

כעת, 4 שנים לאחר שנחשפה, מגיעה הפרשה לפתחה של חברת מיטב דש גמל ופנסיה, בה בוצעה התרמית. זאת, בדמות תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף של כ-82 מיליון שקל שהוגשה נגד החברה, בטענה לאחריותה למעשים שבוצעו בין כתליה.

"בהתאם לדין, החברה נושאת באחריות ישירה, אישית ומוחלטת, הן למעשיו של יבסטפייב והן לנזקים שנגרמו לכספי העמיתים המופקדים בידה, ומשכך עליה לפצות את עמיתיה בסך השווה למלוא הנזקים שנגרמו להם", נטען בבקשה הייצוגית.

התובע, עופר טוביס - באמצעות עורכי הדין איתן חיימוביץ וטל ויקמן - טוען כי החברה אחראית ל"פרשה החמורה של תרמית בניירות ערך, שהתרחשה בה במשך למעלה משנתיים, בשנים 2008-2011, בעת שיבסטפייב היה אורגן ועובד בחברה, פעל באופן מרמתי בחשבונות של עמיתי החברה והשפיע בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך שנוהלו עבורם, תוך שהוא גורם באופן מכוון לנזקים כספיים כבדים לעמיתי החברה, הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים, והכול על-מנת להפיק רווח אישי".

לטענת טוביס, הנזקים שנגרמו לעמיתי מיטב דש "לובשים חומרה מיוחדת", לאור הקביעות של שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, חאלד כבוב, בגזר הדין של יבסטפייב, לפיהן "הבוטות והאגרסיביות של עבירות הרכישה והמכירה באים לידי ביטוי בכך שאלה נערכו לעתים בהפרשים של שניות, ההיקף הכספי בו בוצעו העבירות, השימוש בפעולות הסתרה לרבות שימוש באנשי-הקש, עצם תפקידו הבכיר של הנאשם, האמון שניתן בו, הנגישות שהייתה לו לכספים ולחשבונות והשימוש בחשבון של אמו על-מנת לנתב אליו את הרווחים שהפיקה הפעילות התרמיתית".

העלאת שערים מלאכותית

מיטב דש גמל ופנסיה היא חברה מנהלת מקבוצת מיטב דש הנמנית עם החברות הגדולות בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל. טוביס היה עמית בקופת הגמל איפקס קרן השתלמות, אשר נוהלה על-ידי החברה המנהלת, איפקס ניהול קופות גמל. בשנת 2013 מוזגה איפקס קופות גמל לתוך מיטב דש גמל ופנסיה, באופן שכל קופות הגמל וקרנות הפנסיה שניהלה איפקס קופות גמל, על כל הנכסים, ההתחייבויות, החובות, הזכויות והפעילות, הועברו לבעלות ולניהול דש.

בשנים 2007-2008 שימש יבסטפייב כמנהל השקעות בחברת איפקס ניהול תיקים. בשלהי שנת 2008 התבצע מיזוג של איפקס ניהול תיקים עם חברה אחרת. עם ביצוע המיזוג, החל יבסטפייב, בראשית 2009, לשמש מנהל השקעות בחברת איפקס קופות גמל, שעסקה בניהול קופות גמל.

לטענת טוביס, מיטב דש - באמצעות יבסטפייב - גרמה הפסדים כבדים לעמיתים, כשרכשה עבורם ניירות ערך במחיר מלאכותי מופקע ומכרה ניירות ערך אחרים שנוהלו עבורם במחיר שהופחת באופן מלאכותי, וכל זאת במשך למעלה משנתיים.

"יבסטפייב בחר מניות מסוימות אותן רכש עבור חשבונותיו הפרטיים. לאחר רכישה זו ביצע יבסטפייב פעולות רכישה של אותן מניות שבחר בכמויות גדולות ובאופן אינטנסיבי מכספי העמיתים, וזאת על-מנת להעלות באופן מלאכותי את שערי אותן מניות.

"לאחר שפעולות הרכישה שבוצעו מכספי העמיתים הביאו לעליית שער המניות, מכר יבסטפייב את אותן המניות שרכש בחשבונותיו הפרטיים - ברווח", נטען בבקשה לייצוגית. "מעשים אלה, שנעשו מתוך בצע-כסף, גרמו לעליית שערי ניירות הערך באופן מלאכותי והובילו לכך שיבסטפייב רכש עבור העמיתים ניירות ערך בהיקפים עצומים במחיר 'מנופח', הגבוה במידה ניכרת מהמחיר בו היו רוכשים העמיתים את נייר הערך, אלמלא 'הריץ' אותו יבסטפייב, באופן אשר העלה את שערו באופן מלאכותי".

בנוסף, בתביעה צוין כי יבסטפייב ביצע גם פעולות מכירה בכמויות גדולות ובאופן אינטנסיבי של מניות שנוהלו עבור העמיתים - וגם הפעם, הדבר נעשה במכוון על-מנת להוריד באופן מלאכותי את שעריהן. זאת, על-מנת שיבסטפייב ירכוש את אותן מניות במחיר שהופחת באופן מלאכותי לחשבונו הפרטי. ואכן, כתוצאה ממכר המניות שבוצע בהיקף רב ובאופן מוגבר מחשבונות העמיתים, הופחתו שעריהן באופן מלאכותי ומכוון, וכתוצאה מכך - שערי המניות שנמכרו היו נמוכים במידה ניכרת מהמחיר בו היו יכולים להימכר אותן מניות שנוהלו עבור העמיתים.

לטענת טוביס, "יבסטפייב ושותפיו גרפו לכיסם כ-5 מיליון שקל מכספי העמיתים; אלא שסכום זה מהווה חלק קטן בלבד מסך הנזקים שנגרמו לעמיתים כתוצאה ממניפולציות אסורות של 'הרצת' מניות ומפעולות רכישה ומכירה שונות שביצע יבסטפייב בניירות הערך של העמיתים. זאת, מכיוון שעל-מנת להפיק רווח בסך של כ-5 מיליון שקל, ביצע יבסטפייב פעילות הרצת מניות בהיקף אדיר ממדים, שהסבה לעמיתי המשיבה נזקים בסך של עשרות מיליוני שקלים".

אחריות מוחלטת

באשר לאחריותה "הישירה והמוחלטת" של מיטב דש, טוביס טוען כי "נוכח מעמדה ותפקידה הייחודיים - שמירה וניהול של כספי העמיתים - החשיבות וההשפעה העצומים שיש לניהול כספי עמיתיה על עתידם של האחרונים וכן כוחה ושליטתה האבסולוטית של החברה בכספי העמיתים והיעדר היכולת של עמיתי המשיבה לעקוב או לפקח על מעשי החברה - חלות עליה כלפי עמיתיה חובות מוגברות, בין השאר, של נאמנות, זהירות ותום-לב.

"אחריות זו היא הבריח התיכון לתפקידה ולמהותה של מיטב דש, והדבר מעוגן בשורה ארוכה של דינים והלכות. בשל כך מוטלת על החברה אחריות מוחלטת לפצות את העמיתים בגין כל הנזקים שהסבו להם מעשיי התרמית החמורים שביצע בכיר בחברה בנכסי העמיתים".

בנוסף, טוביס טוען כי יבסטפייב הוא אורגן, עובד ושלוח של מיטב דש, בין השאר בכל הנוגע לכספי העמיתים, ולפיכך החברה נושאת באחריות ישירה ואישית לכל העוולות ומעשיו הפסולים והבלתי חוקיים של יבסטפייב, לרבות, אך לא רק, למעשי התרמית, הגזל וההונאה המופיעים בכתב האישום הפלילי שבו הורשע יבסטפייב.

בנוסף, נטען, "התרשלה מיטב דש התרשלות קשה וחמורה בשמירה על כספי העמיתים (אפשרה ביצוע תרמית בכספי העמיתים במשך למעלה משנתיים), הפרה את חובותיה כלפי העמיתים, הפרה את ההסכם שלה עם העמיתים וכן הפרה שורה ארוכה של דינים".

מטרתה המרכזית של בקשת אישור התביעה הייצוגית היא להביא להשבה או לפיצוי עמיתי החברה בסך המצטבר והכולל של כל הנזקים שנגרמו להם - סך של כ-82 מיליון שקל, כנטען. "ניתן להעריך כי נזקי הקבוצה המיוצגת נאמדים בעשרות מיליוני שקלים, לפי הפירוט הבא: סך של 5 מיליון שקל בעסקאות המתואמות; סך של כ-50 מיליון שקל כתוצאה מרכישות עמיתים כדי 'להריץ' את שערי המניות כלפי מעלה וכלפי מטה באופן מלאכותי; וסך לא ידוע בשלב זה בדמות עמלות בגין קנייה ומכירה של ניירות ערך", נטען בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה.

צרו איתנו קשר *5988