שכר-טרחה חלומי לעוה"ד בתביעה נגזרת נגד טבע - 2.5 מיליון ד'

עוה"ד שחר בן-מאיר, יצחק אבירם, אופיר נאור ורנן גרשט, שייצגו בעל מניות בטבע בבקשה לתביעה נגזרת, יגרפו כ-8.85 מיליון שקל ■ גם התובע הייצוגי לא ייצא מקופח

עורכי הדין שהגישו את הבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד חברת טבע ובכיריה, בעקבות פרשת חברת ספלון האמריקאית, יגרפו 2.5 מיליון דולר שכר-טרחה, בתוספת מע"מ - כך נקבע במסגרת הסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים בתיק, ואשר הוגש אמש (א') לאישורו של בית המשפט המחוזי בירושלים.

עורכי הדין המתעשרים הם: שחר בן-מאיר, יצחק אבירם, אופיר נאור ורנן גרשט. הארבעה ייצגו את התובע אברהם ברק, בעל מניות בטבע, בבקשה לתביעה נגזרת, במסגרתה נטען כי בכירי טבע אחראים לביצוע המעשים שהביאו להטלת הקנס בסכום-עתק של 1.2 מיליארד דולר לרשות ההגבלים העסקיים בארה"ב (FTC). זאת, בהליכים הנוגעים לפעילות של ספלון, אותה רכשה טבע ב-2011.

שמם של עורכי הדין בתיק מוכר בשוק כשחקנים ותיקים המובילים תיקים בעלי פרופיל גבוה, בהם תביעות ייצוגיות ונגזרות, במסגרתן הם גרפו וגורפים שכר-טרחה בהיקף מיליוני שקלים. עו"ד יצחק אבירם גרף אשתקד (יחד עם עו"ד דורון לוי) כמעט 10 מיליון שקל שכר-טרחה באחת התביעות.

שכר-הטרחה בסכום-העתק של כ-8.85 מיליון שקל כפוף, כאמור, לאישור בית המשפט המחוזי בירושלים, אליו הוגש הסדר הפשרה הכולל בתיק. על-פי הסדר הפשרה, מבלי להודות בכל טענה מטענות המבקש בבקשת אישור הנגזרת, ישלמו בכירי חברת טבע בעבר ובהווה לחברה, באמצעות חברת הביטוח המבטחת אותם, סכום כולל של 14 מיליון דולר - כ-50 מיליון שקל. התשלום יועבר לידי החברה בתוך 45 ימים ממועד אישור הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט.

בנוסף לשכר-הטרחה, הסכימו הצדדים, במסגרת הסכם הפשרה, כי יבקשו מבית המשפט לאשר גמול בסכום של 470 אלף דולר לתובע, אברהם ברק, וכן החזר הוצאות עבור חוות-דעת המומחה שהגיש, בסך 30 אלף דולר.

על-פי ההסדר, שכר-הטרחה בסך של 2.5 מיליון דולר ישולם מתוך סכום הפשרה הכולל עליו הוסכם, וכל זאת בתוך 30 ימים מיום קבלתו בחשבון הבנק של טבע.

"סכום שכר-הטרחה והגמול אשר נקבעו והוסכמו הם סבירים וראויים ממכלול של טעמים, כפי שאף נובע מעמדת המגשר, ולכן מבוקש כי בית המשפט יאשר אותם בהתאם לאמור בהסכם הפשרה", נכתב בבקשת אישור ההסדר.

ההסדר הושג לאחר הליך גישור שנערך בין הצדדים, על-מנת להביא לסיומה של הבקשה לאישור התביעה נגזרת נגד חברת טבע ונגד בכירי החברה בהווה ובעבר - ובהם ישראל מקוב, שלמה ינאי, ד"ר פיליפ פרוסט; ונגד דירקטורים לשעבר, בהם רות חשין, לסלי דן, פרופ' מאיר חת, ד"ר ליאורה רובין-מרידור, פרופ' מיכל סלע, פרופ' גבריאלה שלו, דוד שמיר, חיים הורביץ, פרופ' יצחק פטרבורג, עו"ד אורי סלונים, דן זיסקינד, ארז ויגודמן ונוספים.

ספלון, יצרנית תרופות מקוריות מארה"ב, נרכשה על-ידי טבע ב-2011 תמורת כ-6.5 מיליארד דולר, כחלק מהניסיון של טבע להעמיק את סל המוצרים המקורי שלה לקראת אובדן הבלעדיות על הקופקסון. בדיעבד, הרכישה לא הייתה מוצלחת במיוחד, וטבע רשמה מחיקות חשבונאיות שכללו ירידת ערך של 481 מיליון דולר בגין 3 תרופות בפיתוח שהגיעו מרכישת ספלון.

מעבר לכך, בסוף מאי 2015 נקבע כי טבע תשלם קנס בסכום-עתק של 1.2 מיליארד דולר לרשות ההגבלים העסקיים בארה"ב (FTC) בהליכים הנוגעים לפעילות של ספלון. זאת, לאחר שב-FTC טענו כי ספלון חסמה באופן לא חוקי תחרות גנרית לתרופה Provigil, המיועדת לטיפול בהפרעות שינה. הטענה הייתה שספלון שילמה לחברות גנריות, ביניהן גם טבע, מעל 300 מיליון דולר, כדי שידחו את כניסת הגרסאות שלהן לשוק.

ב-FTC ציינו כי הסכום שנקבע כי טבע תשלם ישמש כפיצוי לסיטונאים, בתי מרקחת וחברות ביטוח ששילמו תשלומי יתר בשל מהלכיה הלא חוקיים של ספלון.

טבע כבר הודיעה לאחרונה על תשלום של 512 מיליון דולר ליישוב תביעה ייצוגית בנושא ה-Provigil שהוא חלק מהסך הכולל של ה-1.2 מיליארד דולר.

בבקשה לתביעה הנגזרת שהוגשה על-ידי ברק, נטען כי בכירי טבע אחראים לביצוע המעשים שהביאו להטלת הקנס העצום על החברה, ובכך הם גרמו לה נזקים חמורים ויש להטיל עליהם אחריות ולחייבם לפצות את החברה בסכום התביעה.

לבקשה לאישור התובענה הנגזרת צורפה חוות-דעת מומחה מטעם של פרופ' ברק אורבך. בבקשת האישור נטען כי התנהלותם של בכירי טבע והדירקטורים בקשר לאירועים סביב ספלון עולה כדי רשלנות כלפי החברה, אשר הסבה לחברה נזק כספי שהוערך בסך של 90 מיליון שקל (וזאת תוך שמירת הזכות לעדכן את סכום התביעה בעתיד).

טבע, שיוצגה בהליך על-ידי עו"ד מנחם טולצ'ינסקי, וכל יתר הנתבעים, שיוצגו על-ידי עו"ד צבי אגמון, דחו את הטענות נגדם.

בחודש מאי 2016 החליט דירקטוריון החברה על הקמת ועדת תביעות בלתי תלויה שתמנה דירקטורים עצמאיים שהצטרפו לדירקטוריון לאחר האירועים נשוא בקשת האישור, על-מנת שזו תמליץ לדירקטוריון החברה כיצד לפעול בתגובה לטענות שהועלו על-ידי המבקש. כיועץ משפטי חיצוני, עצמאי ומומחה לדין הישראלי, מינתה הוועדה את עו"ד אהרן מיכאלי ממשרד גולדפרב-זליגמן ואת עו"ד תיאודור מירביס ממשרד עורכי הדין האמריקאי Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

בנוסף לראיונות ולמידע שנאסף מהם, הוועדה קיבלה את חוות-דעתו המקצועית של פרופ' דניאל קראן בקשר לחוקיות הסכם הפשרה בין החברה לספלון בשנת 2005 ובשנת 2011, שכללה התייחסות לחוות-הדעת שניתנה על-ידי פרופ' אורבך מטעם המבקש.

בחודש אוקטובר 2016 הגישה ועדת התביעות לדירקטוריון החברה את מסקנותיה בדוח מקיף, שקבע כי נושאי המשרה והדירקטורים בטבע פעלו כפי שמצופה מנושאי משרה ודירקטורים סבירים, ולא פעלו ברשלנות או מתוך פזיזות או אדישות, ומכל מקום, כלל שיקול-הדעת העסקי חל על החלטותיהם. לפיכך, ועדת התביעות המליצה לדחות את דרישת המבקש להגשת תביעה נגד בכירי טבע.

במסגרת בקשת אישור ההסדר, ובהסכמת אברהם ברק, הוגש דוח הוועדה במעטפה סגורה לבית המשפט, מאחר שהדוח כולל סודות מסחריים של החברה, ובגרסה שהושחרו בה פרטים שונים (מחמת חיסיון עורך דין-לקוח ממנו נהנית החברה).

בין לבין, בעקבות תכתובות מוקדמות בין הצדדים, החלו הצדדים בהידברות ביניהם והסכימו לקיים הליך של גישור בפני המגשר עו"ד ד"ר יורם טורבוביץ', ראש רשות ההגבלים העסקיים לשעבר. הליך הגישור החל בחודש יוני 2016, אך בשלב מסוים הושהה, עד לסיום עבודתה של ועדת התביעות שהוקמה על-ידי טבע וחודש לאחר אימוצו של דוח הוועדה על-ידי דירקטוריון החברה.

הליך הגישור הניב תוצאות, ובמסגרתו גובש ההסדר שהוגש אמש לאישור בית המשפט. ההסדר זוכה לתמיכת המגשר וכן אושר בדירקטוריון טבע, שכלל דירקטורים בלתי נגועים שלא נטלו כל חלק באירועים נשוא בקשת האישור.

מטבע נמסר כי "הסדר הפשרה שגובש בין הצדדים, במסגרתו חברת הביטוח הסכימה לשלם לטבע, לצרכי פשרה בלבד, סכום של 14 מיליון דולר, הוא הסדר ראוי, הוגן ומאוזן, הלוקח בחשבון גם את עמדתה הברורה של טבע, המבוססת על בדיקה יסודית ומעמיקה שערכה, לפיה לא נפל כל דופי בהתנהלותם של מי מנושאי המשרה של החברה בקשר לנושא העומד לדיון".

חגיגות
 חגיגות

צרו איתנו קשר *5988