הופעת בכורה: קבוצת דלק בוחנת הנפקת מניות בכורה

שווי השוק הנוכחי של החברה מאפשר לה להנפיק מניות בכורה בהיקף של עד כ-2.18 מיליארד שקל

אסי ברטפלד / צילום: תמר מצפי
אסי ברטפלד / צילום: תמר מצפי

קבוצת דלק  שבשליטת יצחק תשובה דיווחה היום (ד'), כי היא בוחנת את האפשרות להנפיק לראשונה מניות בכורה לציבור, ולרשום אותן למסחר בבורסה בת"א. זאת לאחר שבחודש מארס האחרון אישר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בת"א עקרונות לקביעת הנחיות, שיאפשרו לחברות הציבוריות להנפיק מניות בכורה.

עם זאת, בקבוצת דלק הדגישו, כי ביצוע ההנפקה, המבנה שלה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו סופית, והדבר כפוף לשיקול דעת החברה, לתנאי השוק ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. נוסף על כך הבהירה קבוצת דלק, כי אין בכוונת החברה להנפיק מניות בכורה במהלך 2017, וכי מדובר בבחינה ראשונית וכללית בלבד של הנושא, כאמצעי להגדלת ההון של החברה.

מניות בכורה הן מוצר ותיק בשוק ההון העולמי, אולם כזה שטרם הושק בישראל. המניות מעניקות למחזיקים בהן עדיפות בהשתתפות בקבלת דיבידנדים מתוך רווחי החברה, אולם מנגד הן אינה מקנות זכויות הצבעה באספות החברה. המניות מקנות זכות לקבלת דיבידנד שנתי שנצבר עבורן, ומחולק כאשר לחברה יש היכולת הפיננסית לעשות זאת.

למעשה, מהווה מכשיר זה דרך ביניים בין גיוס הון באמצעות הנפקת מניות רגילות, שמדלל את בעלי המניות הקיימים, לבין גיוס חוב באמצעות הנפקת אג"ח, שמגדיל את המינוף של החברה. לדעת גורמים בשוק, מדובר במהלך הגיוני עבור קבוצת דלק, שנסמכת על תזרים קבוע ממאגר הגז תמר, אולם שגם נדרשת להגן על עצמה מפני אירוע קיצון של עצירה זמנית בתזרים.

קבוצת דלק מחזיקה בשרשור בנתחים ממאגרי הגז "תמר" ו"לוויתן". נוסף על כך, שולטת הקבוצה בחברת הביטוח הפניקס ובחברת שיווק הדלק הנושאת את שמה, וכן מחזיקה במניות מיעוט בחברת יבוא המכוניות דלק רכב.

לפי הנחיות הבורסה, תהיה חברה ציבורית רשאית להנפיק סדרה אחת של מניות בכורה תחת מספר התניות, שבכולן עומדת כיום קבוצת דלק. באותן הנחיות נקבע, כי שווי מניות הבכורה לאחר ההקצאה לא יעלה על 20% משווי השוק של כלל מניות החברה (מניות רגילות בתוספת מניות בכורה). עוד נקבע, כי שווי מניות הבכורה לא יעלה על 50% משווי החזקות הציבור בכלל מניות החברה (מניות רגילות בתוספת מניות בכורה) לאחר ההקצאה.

כך, אם כיום עומד שווי השוק של קבוצת דלק על כ-8.74 מיליארד שקל, הרי שלפי התנאי הראשון תוכל החברה להנפיק לציבור מניות בכורה בהיקף של עד כ-2.18 מיליארד שקל. סכום זה שווה לכ-39% מכלל החזקות הציבור במניות החברה, ולכן עומד גם בתנאי השני שנקבע. הנפקה שכזו תוכל להחליף חלק מהאג"ח הסחירות של קבוצת דלק, שעומדות כיום על כ-9 מיליארד שקל, ובכך לצמצם את חובות החברה.