העליון ביטל פסילת מכרזים של רמ"י בהם זכו ערבים בעפולה

בסוף 2015 פרסמה רשות מקרקעי ישראל תוצאות מכרז לשיווק 27 מגרשים המיועדים להקמת 45 צמודי קרקע בשכונת עפולה הצעירה ■ עפ"י התוצאות, כל הזוכים היו אזרחים ערבים מיישובים סמוכים

בית המשפט העליון הפך החלטה של בית המשפט המחוזי בנצרת מלפני שנה, שפסל זכיית אזרחים ערבים במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת מגרשים לבנייה בעפולה. העליון קבע כי למעט קבוצת מציעים אחת שזכתה ב-10 מגרשים מתוך 27, יתר הזוכים לא פעלו לתיאום מחירים ביניהם, ועל כן זכייתם במכרז תישאר על כנה.

בסוף 2015 פרסמה רשות מקרקעי ישראל תוצאות מכרז לשיווק 27 מגרשים המיועדים להקמת 45 צמודי קרקע בשכונת עפולה הצעירה. על-פי התוצאות, כל הזוכים היו אזרחים ערבים מיישובים הסמוכים לעפולה. לאחר הזכיי, החלה מחאה ציבורית בעלת סממנים גזעניים בעיר מצד תושביה היהודיים.

כמו כן, 4 תושבי עפולה שלא זכו במכרז - עדי דוד, ערן סויקה, יהודה בן-שושן ואיציק בן-שושן - הגישו עתירה לבית המשפט כנגד תוצאות המכרז, בטענה כי בין המציעים נערך תיאום מחירים פסול.

בחודש אפריל 2016 קיבל בית המשפט המחוזי בנצרת את העתירה וקבע כי נפלו פגמים עמוקים במכרז. בנוסף נקבע בפסק הדין כי למרות שבין הזוכים במכרז יש כאלה שפעלו לתיאום מחירים, אך גם זוכים שהגדיר בית המשפט כ"תמי-לב" שלא תיאמו מחירים - לא ניתן לעשות הפרדה בין המציעים שתיאמו מחירים לאלה שלא, ועל כן המכרז כולו נפסל.

על ההחלטה הגישו 4 קבוצות זוכים ערביים ערעור לבית המשפט העליון, בטענה כי המניעים האמיתיים לעתירה הם גזעניים, וכי לא בוצע תיאום מחירים. המערערים כללו שתי קבוצות מציעים שהוגדרו על-ידי בית המשפט המחוזי "תמי-לב" - ושתי קבוצות שבית המשפט המחוזי קבע כי פעלו לתיאום מחירים.

בית המשפט העליון בהרכב של 3 שופטים, ענת ברון, מני מזוז ויורם דנציגר, החליט להפוך את ההחלטה של בית המשפט המחוזי ולבטל את פסילת המכרז, כך שתוצאותיו יישארו על כנן.

השופטים קיבלו את הטיעונים של שתי קבוצות המציעים תמי-הלב, שיוצגו בידי עו"ד גיורא אונגר ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' ובידי עו"ד עמית גור לשם, אשר לא פעלו לתיאום מחירים.

באשר לאחת הקבוצות שבית המשפט המחוזי קבע כי פעלה לתיאום מחירים, בית המשפט העליון קיבל את טיעוניה וקבע כי לא פעלה לתיאום מחירים, אך באשר לקבוצה הרביעית - קבוצת מוקארי שזכתה במכרז בעשרה מגרשים - בית המשפט דחה את טענותיה וקבע כי הקבוצה פעלה לתיאום מחירים, ועל כן זכייתה תיפסל.

למרות שפסק הדין נשען על נימוקים משפטיים בלבד, השופטת ברון התייחסה גם לנושא הלאומני וציינה כי "מתעורר חשד שמא ברקע להגשת העתירה עמד הרצון למנוע מערבים להשתקע בעפולה, כפי שניתן לדברים ביטוי במסגרת פעילות מחאה שנערכה בעיר נגד תוצאות המכרז, לאחר שנודע כי כל הזוכים בו שייכים לציבור הערבי".

נקבע כי קבוצת מוקארי תשלם לעותרים 10,000 שקל הוצאות המשפט, והעותרים יישאו בהוצאות יתר המערערים ורשות מקרקעי ישראל בסך כולל של 67 אלף שקל.