מחזיקי אג"ח אפריקה יבטלו את בלעדיות המו"מ עם סיידוף

באסיפת המחזיקים שהתכנסה היום, הוחלט לבטל את בלעדיות המו"מ, אלא אם יוחזר המתווה המקורי של הצעת סיידוף  ■ מהם הנושאים הנתונים במחלוקת?

נתי סיידוף / צילום: יח"צ
נתי סיידוף / צילום: יח"צ

בהצבעת מחזיקי אג"ח של אפריקה ישראל שהתקיימה היום (ב'), החליטו המחזיקים להורות לנאמן לבטל את בלעדיות המו"מ עם קבוצת סיידוף, המועמדת היחידה לרכוש את הבעלות בחברה במסגרת הסדר חוב, אלא אם תחזיר לשולחן את הנוסח המקורי של הצעתה. 

הנושאים שבמחלוקת

הפערים בין המחזיקים לקבוצת סיידוף מחולקים לכמה גזרות. הנושא הראשון והמרכזי שביניהם נוגע לתביעות החוב האפשריות שיוגשו מצידם של צדדים שלישיים כנגד אפריקה ישראל בעת הגשת ההסדר לאישור ביהמ"ש, כאשר בעיקר אמורים הדברים לגבי רשות המסים.

■ ■ 

בעוד שאת מחזיקי האג"ח מעניין החוב כלפיהם בלבד, הרי שקבוצת סיידוף דורשת כי החברה כולה תמורק מחובות טרם השלמת הסדר החוב וכי עלויות נוספות הכרוכות בכך לא יוטלו על כתפיהם.
הנושא השני שעל הפרק קשור לקרקע ברוסיה, שהזכויות בה משועבדות לטובת מחזיקי האג"ח ושבמסגרת ההצעה המקורית היוותה חלק מהתמורה למחזיקים.

לדברי קבוצת סיידוף, קרקע זו אינה נמצאת בבעלות אפריקה ישראל אלא בבעלות החברה הבת הציבורית אפריקה תעשיות (שגם היא נמצאת בקשיים כבדים). בידי אפריקה ישראל רק שיעבוד על הקרקע שקיבלה כנגד ערבות שהעמידה להלוואה שניטלה בגינה, ולכן בשלב הראשון יוכלו מחזיקי האג"ח לזכות רק בזכויות שהוקנו מכוח הסכם ההלוואה.

מחלוקת נוספת נמצאת בתמורה אחרת שהובטחה למחזיקים, בדמות 2% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-17 מיליון שקל, שמוחזקות בידי דניה סיבוס, חברה בת בבעלות מלאה של אפריקה ישראל. לדברי קבוצת סיידוף, כל מניות אפריקה מגורים שבידי דניה סיבוס (74% מהחברה) משועבדות כיום לבנק דיסקונט ולכן העברת המניות למחזיקים מותנית באישור הבנק.

ההצעה המקורית

לאפריקה ישראל חוב של כ-2.8 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, והיא נמצאת במצב של חדלות פירעון. בחודש שעבר הצביעו המחזיקים לטובת הצעת החלטה, שלפיה תקבל קבוצת סיידוף בלעדיות למשך 30 יום בניהול משא ומתן עם הנציגות והנאמנים על בסיס הצעתה הראשונית לרכישת אפריקה ישראל במסגרת הסדר חוב. בהחלטה נקבע עוד כי הנאמנים יוכלו להאריך את התקופה בשתי תקופות נוספות בנות 14 יום כל אחת.

הצעתה המקורית של קבוצת סיידוף (האחים נתי ועופר סיידוף) קובעת כי ביום השלמת ההסדר היא תרכוש בדרך של הקצאה פרטית 100% ממניות אפריקה ישראל, בעוד המניות הקיימות של החברה יבוטלו במסגרת הסדר נושים שיאושר בבית המשפט.

עוד קובעת ההצעה כי מחזיקי האג"ח יוותרו במסגרת ההסדר על מלוא האג"ח הקיימות שברשותם, ויקבלו בתמורה 505 מיליון שקל במזומן, 1.6 מיליארד שקל באג"ח חדשות של אפריקה ישראל (נושאות ריבית של 4% ובעלות מח"מ של 4.9 שנים), וכן נכסים נוספים בשווי מוערך של 125 מיליון שקל. נוסף על כך, הוצע כי 17.5% מהאג"ח החדשות.

צרו איתנו קשר *5988