בוננזת הביטוח: הפניקס הרוויחה 485 מיליון שקל מתחילת השנה

ההכנסות מהשקעות כמעט הכפילו עצמן במחצית לכ-2 מיליארד שקל ■ למעט אקסלנס, כל מגזרי הפעילות של הפניקס הציגו שיפור ברווח

איל לפידות / צילום: תמר מצפי
איל לפידות / צילום: תמר מצפי

קבוצת הביטוח הפניקס, בניהולו של איל לפידות, מציגה רווח כולל שעתיד להיות הגבוה בענף הביטוח: 485 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2107, גידול של יותר מפי 3 ביחס לרווח הנקי בשקלול רווחי השקעה שנזקפו לקרנות הון שנרשם במחצית הראשונה אשתקד. השיפור האמור מהווה המשך ישיר למגמה שמאפיינת את החברות הגדולות בענף הביטוח, והוא גם ניבט מתוצאות הרבעון השני לבדו, שבו נרשמה עלייה של כ-61% ברווח הכולל, שהסתכם בכ-215 מיליון שקל.

מהיכן הגיע השיפור? פעילות הפניקס , בדומה למתחרותיה, ותוצאות החברות, מושפעות במידה ניכרת משוקי ההון, ובין היתר גם מרמת הריביות הנמוכה - שיש לה השלכות על ההתחייבויות הביטוחיות ועל התשואות הגלומות בתיקי הנכסים הפיננסיים של הקבוצה, וכנגזרת גם על דמי הניהול ועל המרווח הפיננסי מהשקעות. זאת, לצד השפעות הרגולציה והאיכות החיתום של החברות.

כך, הפניקס מדווחת כי ההכנסות מהשקעות כמעט והכפילו עצמן בתקופת הדוח, והסתכמו לקצת פחות מ-2 מיליארד שקל, לעומת מעט יותר ממיליארד שקל בתקופה המקבילה. גם דמי הניהול שגבתה החברה צמחו משמעותית - בעיקר הודות להכפלת דמי הניהול המשתנים שהיא גובה בפוליסות המשתתפות ברווחים. אך לא רק שוקי ההון דחפו מעלה את תוצאות הפניקס, כמו שקרה עם מתחרותיה, כי אם גם השפעת העלייה בעקום הריבית במשק, שהובילה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות (והגדלת הרווח) בכ-51 מיליון שקל אחרי מס. לשם השוואה, בתקופה המקבילה אשתקד התוצאות הושפעו מהותית מהירידה בעקום הריבית במשק, עם הפסדים של מאות מיליוני שקלים.

כל מגזרי הפעילות של הפניקס הציגו רווחים נאים, כולל מעבר לרווחיות או שיפור ברווחיות, להוציא מגזר השירותים הפיננסיים - שהנו פעילות בית ההשקעות אקסלנס, שבבעלות מלאה של הפניקס, שרווחיו קטנו. מגזר השירותים הפיננסיים הציג קיטון של כ-18% ברווח, לכ-53 מיליון שקל במחצית השנה, לצד קיטון של כ-19% בהכנסות שהסתכמו בכ-149 מיליון שקל, שמקורו בעיקר כתוצאה מירידה בנכס המנוהל בתחום קרנות הנאמנות וכן בתעודות סל. לאחרונה מיזגה אקסלנס את פעילויות הנאמנות לפעילות תעודות הסל.

לגבי היקפי הפעילות מציינת הפניקס כי "החברה המשיכה לצמוח במרבית אפיקי הפעילות שלה", ולמשל הפרמיות במחצית גדלו בכ-15% לכ-4.9 מיליארד שקל. יחד עם זאת, לגבי מגזר הביטוח הכללי עולה כי להוציא הרכב רכוש, הפרמיות בשייר - כלומר לאחר העברת סיכון למבטחי המשנה - דווקא קטנו במחצית הראשונה של 2017.

"פניות חדשות" לרכישת השליטה

השליטה (52.3%) בקבוצת הפניקס, שנסחרת לפי שווי של כ-3.9 מיליארד שקל, נמצאת זה זמן על מדף המכירות. זאת משתי סיבות: ראשית, בעלת השליטה דלק מחויבת להפריד בין החזקות בפיננסים להחזקות ריאליות - ובמקרה של דלק ברור שהיא מוכרת את הפיננסים ונשארת קבוצת אנרגיה מובילה וגדולה. ושנית, המיקוד העסקי האסטרטגי החדש שבמסגרתו הקבוצה מתמקדת באנרגיה ויוצאת מתחומים שאינם תחומי ליבה. במסגרת זו, בשנים האחרונות דלק מימשה הרבה החזקות שאינן בתחומי האנרגיה והיא פועלת כיום לממש את החזקותיה בהפניקס-אקסלנס, וכן בחברת ההתפלה IDE.

ומה קורה כיום עם מכירת הפניקס על ידי דלק? בדוחות מצוין כי הקבוצה-האם מסרה כי "קיבלה פניות חדשות מגופים ישראליים ומגופים זרים בקשר למכירת החזקותיה בחברה, ותמשיך לפעול למכירתן כמתחייב לפי החוק".

ביחס לדרישות ההון והטמעת מודל הסולבנסי 2, מציינים בהפניקס כי "ישנו שיפור של 21% ביחס כושר הפירעון שעמד בדצמבר 2016 על 95%", תוך שלחברה "עודף בהון בסך של 2.3 מיליארד שקל בתקופת הפריסה".

דיבידנד ענק לדלק מהחברות הבנות

בתוך כך, קבוצת דלק צפויה ליהנות בקרוב מדיבידנד בהיקף של כ-530 מיליון שקל מהחברה הבת דלק אנרגיה, שהודיעה היום כי תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד של 600 מיליון שקל.

דלק אנרגיה מחזיקה עבור קבוצת דלק 54% משותפות דלק קידוחים - בעלת נתחים מקידוחי "תמר", "לוויתן" ו"ים תטיס".

דלק קידוחים צפויה בעצמה לחלק בעוד כשבוע דיבידנד בהיקף של כ-300 מיליון דולר למחזיקים ביחידות ההשתתפות שלה, כ-160 מיליון דולר מהסכום לידיה של דלק אנרגיה, שכמה ימים לאחר מכן תחלק את הדיבידנד לבעלי המניות שלה.

בדוחות דלק אנרגיה שפורסמו היום הציגה החברה שיפור של 7% בהכנסותיה הרבעוניות ל-451 מיליון שקל, לצד שחיקה של 16% ברווח הנקי שעמד על 74 מיליון שקל. זאת, לאחר עלייה ניכרת בהוצאותיה, ובעיקר הפחתה של כ-90 מיליון שקל עלות קידוח "דולפין" הנמצא ברישיון חנה, עקב דחיית ערעור שהוגש לשר האנרגיה, יובל שטייניץ.

תוצאות
 תוצאות

צרו איתנו קשר *5988