פשרה בייצוגית: בזק תתרום 1.5 מיליון שקל לטובת הציבור

בתביעה נטען כי בזק ניתקה קווי טלפון נוספים הרשומים על-שם המנויים, גם אם לא קיימים בגינם חובות כלשהם ■ כמו כן, חברה המשיכה לגבות תשלום קבוע ודמי חידוש קשר בגין החשבונות שנותקו

לוגו בזק
לוגו בזק

חברת בזק תתרום 1.5 מיליון שקל לטובת הציבור - כך קובע הסדר פשרה במסגרת בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה. בבקשה נטען כי בזק גבתה תשלום קבוע ממנויים אשר קו הטלפון שלהם נותק לאחר שלא פרעו את חובם בגין חשבונות טלפון, גם לאחר הפסקת השירות שניתן להם.

בתביעה נטען עוד כי בזק ניתקה קווי טלפון נוספים הרשומים על-שם המנויים, גם אם לא קיימים בגינם חובות כלשהם, המשיכה לגבות תשלום קבוע ודמי חידוש קשר בגין החשבונות שנותקו.

קבוצת הנפגעים בהתאם לתביעה הוגדרה כ"כל מי שהינו, או שהיה, בעל קו טלפון של המשיבה, ונגבו ממנו דמי שימוש חודשיים קבועים ביחס לקו הטלפון האמור גם לאחר הפסקת השירות ביוזמת המשיבה, עקב אי-פירעון חוב בקו הטלפון האמור או בקו טלפון אחר שבבעלותו", כשמדובר על פרק הזמן שעבר מחודש נובמבר 1999 (7 השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור) ועד חודש יוני 2008, אז חדלה בזק מגביית התשלום הקבוע לאחר הפסקת השירות. לפי הפסיקה מדובר מאות מנויים.

התרומה, בגובה של 1.5 מיליון שקל תועבר לקרן שהקים משרד המשפטים, המרכזת תרומות כגון אלה, המועברות מהקרן לגופים שונים בהתאם לרלוונטיות של התביעה במסגרתם התקבלה התרומה.

הסיבה לכך שהפשרה המקובלת על הצדדים הייתה במתכונת של תרומה היא לאור השוני שבין הסכומים שגבתה בזק מאותם לקוחות, ולאור הקושי לאתר את חברי הקבוצה בשל החלפת מערכת החיוב של בזק באותה התקופה.

יצוין כי בהקשר זה העיר היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, כי יש לעשות מאמץ לאתר את חברי הקבוצה ולפצותם ישירות - אולם בנסיבות בהן כאמור אבד מסד הנתונים, פיצוי דרך תרומה הסתמן כדרך ששני הצדדים העדיפו להסכים לגביה.

בנוסף, בזק תשלם לתובע הייצוגי סכום של 50,000 שקל ושכר-טרחת לבא-כוחו, עו"ד א. גולדנברג, סך של 200,000 שקל בתוספת מע"מ. סכומים אלה יתווספו לתרומה.

צרו איתנו קשר *5988