עסקת שופרסל-ניו-פארם: יימכרו 11 סניפים במקום תשעה

המועד האחרון לחתימת הסכמי המכר והמועד האחרון להשלמת העסקה נקבעו ל-30 בנובמבר ול-31 בדצמבר בהתאמה ■ מחיר העסקה יופחת ■ ל"גלובס" נודע כי גוד פארם יצאה מהמו"מ לרכישת ניו-פארם

עסקת הרכישה של שופרסל וניו-פארם מתקדמת: בהמשך לדרישה של הממונה על ההגבלים העסקיים למכור 9 מסניפי רשת ניו-פארם וסניף אחד של רשת שופרסל  לגורם שלישי שיוכל להפעיל רשת פארם הכוללת בית מרקחת, קוסמטיקה וטואלטיקה - כעת מדווחות שופרסל והמשביר  לבורסה כי הצדדים וניו-פארם יפעלו למכירת 9 חנויות ניו-פארם שנקבעו בהחלטת הממונה וכן עד שתי חנויות זכיינות נוספות של ניו-פארם, וכי שופרסל תפעל למכירת חנות המזון שעליה להעבירה לפי החלטת הממונה.

התמורה בגין חנויות הפארם שתימכרנה כאמור לעיל תשולם לניו-פארם. כלומר, לצורך העסקה החליטו ברשתות למכור שני סניפים נוספים בנוסף להחלטה של הממונה, ככל הנראה בכדי להפוך את השלמת העסקה לאטרקטיבית יותר.

הצדדים הסכימו על מנגנון להפחתת התמורה שתשולם למשביר על-פי ההסכם כנגזרת מהתמורות שתתקבלנה בידי ניו-פארם ממכירת 11 חנויות הפארם לרשת נוספת. בשופרסל מעריכים כי הפחתת התמורה כאמור, בהתאם למנגנון הפחתת התמורה, תסתכם במספר מיליוני שקלים בודדים בלבד.

ככל הנראה הן שופרסל והן ניו-פארם יעדיפו לסגור את העסקה בהקדם האפשרי ויתפשרו גם על מכירת הסניפים שנחשבים לרחוקים זה מזה, וחלקם אף מפסידים, ברווח נמוך יחסית.

עוד מדווח כי המועד האחרון לחתימת הסכמי המכר והמועד האחרון להשלמת העסקה נקבעו ל-30 בנובמבר ול-31 בדצמבר בהתאמה (ככל שלא יוארכו בהסכמה על-ידי הצדדים).

עוד נמסר כי הצדדים השלימו את הבדיקות והמצגים הקבועים בהסכם, ולמעט השלמת הסכמי המכר כנדרש בהחלטת הממונה כאמור, הושלמו מלוא התנאים המתלים של ההסכם. 

גוד פארם בחוץ

בתוך כך, ל"גלובס" נודע כי רשת גוד פארם יצאה מהמשא-ומתן לרכישת ניו-פארם, לאחר בחינה של מרבית הסניפים שנחשבים לסניפים לא מוצלחים, ומתוך ההבנה שמדובר בקפיצת מדרגה גדולה מדי עבורה - הן מבחינת כמות הסניפים והמרחקים שלהם, וכן בשל הדרישה של הממונה לחייב את הרשת להפעיל גם בתי מרקחת, שירות שהרשת לא מציעה כיום.

ניו-פארם ושופרסל ממשיכות לנהל משא-ומתן מול איש העסקים הצרפתי אלכסנדר מרגי, שקנה לפני כ-3 חודשים את רשת הפארם סנטר-פארם, אשר מונה כיום 4 סניפים המפעילים גם בתי מרקחת, לצד רשת חנויות פארם שבה הוא מחזיק בצרפת. כמו כן מתנהלים מגעים מול גורם נוסף. 

את מכירת ניו-פארם ואת המגעים מול הממונה על ההגבלים העסקיים הובילו עורכי דין צביקה אגמון, רן שלום, אורי פורת ומירב יונג ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.