שפירא נגד גרינפלד: הנאמן מבקש להאשימו בביזיון ביהמ"ש

לטענת עו"ד עופר שפירא, הנאמן על נכסי בעלי קרדן, על אף ההתראות והבקשות - יוסף גרינפלד מפר ביודעין, באופן מתמשך ובצורה בוטה ומתריסה את צו התשלומים בתיק

יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר
יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר

היחסים בין איש העסקים יוסף גרינפלד לנאמן על נכסיו בהליך פשיטת-הרגל המתנהל נגדו ממשיכים להסלים. "הסיבוב" החדש בקרב בין השניים נפתח בבקשה חדשה (שלישית) שהגיש המנהל המיוחד, עו"ד עופר שפירא, לביזיון בית המשפט. זאת, על רקע טענתו כי גרינפלד ממשיך להפר את צו התשלומים החודשיים שנקבע לו במסגרת תיק פשיטת-הרגל נגדו.

עו"ד שפירא מבקש כי בית המשפט יורה על מאסרו של גרינפלד, או על הטלת קנס בסך 10,000 שקל, בגין כל יום שבו הוא נמנע מלבצע את צו התשלומים. הצו מחייב אותו להעביר מדי חודש 30,000 שקל לקופת הפירוק. לטענת עו"ד שפירא, חובו של גרינפלד בגין אי-העברת התשלומים עומד כיום על-סך 120 אלף שקל.

עוד כותב עו"ד שפירא כי "בקשה זו מוגשת על רקע הפרה מתמשכת מצד החייב של צו התשלומים. הפרת הצו נעשית על-ידי החייב ביודעין, בצורה מתמשכת, בוטה ומתריסה, על אף התראות המנהל המיוחד, ולמרות בקשות קודמות שהגיש המנהל המיוחד לבית המשפט הנכבד, ומתוך הכרה מלאה של החייב ובאי-כוחו כי החייב מפר באופן מתמשך ועקבי את צו התשלומים בתיק זה".

מדובר בבקשה שלישית שמגיש עו"ד שפירא בעניין הפרת צו התשלומים על-ידי גרינפלד. הבקשה הראשונה שהגיש שפירא ביולי השנה, נמחקה על-ידי בית המשפט; הבקשה השנייה נמחקה בהסכמה על-פי בקשת בא-כוחו של גרינפלד, לטענתו אז, כדי לאפשר בין הצדדים ניהול משא-ומתן להסדר - משא-ומתן שאותו הפסיק גרינפלד באופן חד-צדדי, מיד לאחר מכן. כך לטענת עו"ד שפירא.

במסגרת "בקשת הביזיון" מטיח עו"ד שפירא ביקורת קשה בגרינפלד ובעורכי דינו. שפירא טוען כי "התנהלותו של החייב היא התנהלות כוחנית, צינית, בלתי שקופה וערמומית. במקום למלא את צווי בית המשפט הנכבד (או לעתור לשינוי צו התשלומים העומד בעינו עד היום), בחרו החייב ובאי-כוחו בטקטיקה נמוכה של השתלחות חסרת רסן בבעל התפקיד. לטענתם, החייב הוא טלית שכולה תכלת ורק בעל התפקיד הוא זה שאינו ראוי לו. התייחסות החייב לתיק פשיטת-הרגל ולהליכי פשיטת-הרגל היא ביזיון מוחלט".

כך, לטענת עו"ד שפירא בבקשה, גרינפלד חדל לגלות מידע, הוא מתייחס בזלזול מוחלט לדרישות המנהל המיוחד, ו"שיחרר עצמו לחלוטין מכל עול, חוק או רסן כלשהו". עוד נטען כי "תגובותיו הבוטות והסגנון הבלתי-מכבד שבו הוא (גרינפלד, א' ל"ו) מתנסח מאז נכשל בהשגת הסדר עם נושיו, הם ביטוי מובהק של ביזוי מוחלט של הליכי פשיטת-הרגל, ומבטאים סברה של החייב ושל באי-כוחו כאן כי על החייב כאן חלה מערכת דינים שונה וסלחנית יותר מאשר על כל חייב אחר בהליכי פשיטת-רגל במדינת ישראל".

במסגרת הבקשה לביזיון מבקש עו"ד שפירא מבית המשפט "לעשות סדר" בנוגע למעמד צווים חלוטים שהוצאו על-ידי בית המשפט, ולאכוף את קיומם על גרינפלד בדרך הקבועה בחוק למי שמזלזל ומבזה את הצווים. עוד לטענת עו"ד שפירא, ה"תירוצים" שסיפק גרינפלד בעבר לאי-עמידתו בצו התשלומים היו בעיקרם טענתו (הכוזבת) כאילו המנהל המיוחד הסכים להפחית את גביית התשלומים ממנו, אך מרגע שהמשא-ומתן להסדר קרס, נכון להיום - גם לשיטת גרינפלד - אין כל סימוכין משפטיים לאי-עמידתו בצו התשלומים.

עד לשנים האחרונות היה איש העסקים יוסף גרינפלד, אחד האנשים העשירים בישראל. שווי מניותיו בקבוצת קרדן עמד בתקופת השיא על יותר מ-2 מיליארד שקל. אולם הצניחה החופשית בערך המניות, בין היתר על רקע השקעות שכשלו בנדל"ן בחו"ל, הביאה לכך שחובותיו לבנקים, בהיקף של כ-300 מיליון שקל, עולים על שווי הבטוחות (שעיקרן המניות בקבוצת קרדן) - והוא נקלע להליך של פשיטת-רגל. באוגוסט 2015, במסגרת ההליכים המשפטיים, מונה עו"ד עופר שפירא (שהגיש לבית המשפט את בקשת פשיטת-הרגל נגד גרינפלד בשם בנק לאומי), למנהל מיוחד לנכסיו.

בהמשך לכך, החל מספטמבר 2015, הוטל על גרינפלד צו להעברת תשלומים חודשיים בסך 10,000 שקל. סכום זה הוגדל בהסכמה לסך 30 אלף שקל בחודש, החל מינואר 2016.

הכנסות-עתק

עם זאת, נדמה כי גרינפלד הצליח פעם אחר פעם לחמוק מהכרזה עליו כפושט-רגל, והיה מצוי בשנה החולפת בעיצומו של משא-ומתן להגעה להסדר נושים סופי. אולם הסיפור קיבל תפנית חדה בחודשים האחרונים, לאחר שביולי השנה הגיש המנהל המיוחד לבית המשפט המחוזי בתל-אביב את הבקשה הראשונה להורות על מאסרו של גרינפלד.

זאת, לאחר שלטענת שפירא גרינפלד לא העביר לקופת הכינוס תשלומים בסך כ-90 אלף שקל, כנדרש. לפי הבקשה, החוב נוצר לאחר שגרינפלד לא העביר את התשלום החודשי המסוכם לקופת הכינוס, בסך 30 אלף שקל, מאז חודש מאי השנה.

במסגרת הבקשות שהגיש המנהל המיוחד נחשפו נתונים עובדתיים, שלפיהם מדובר בחייב - גרינפלד - שהכנסותיו מסתכמות בסכומי-עתק של מאות אלפי שקלים. עוד הוצגו נתונים שהבהירו כי מדובר בחייב בעל נכסים המניבים לו הכנסה גדולה שוטפת ומשמעותית שאמורה לשמש לפירעון החובות לנושיו, בכפוף לסכום סביר הדרוש למחיה של החייב באופן סדיר.

בבקשת הביזיון החדשה שהגיש עו"ד שפירא בסוף השבוע, נטען כי "בסופו של דבר החייב לא הציג הצעה חדשה, לא העביר לנושים את המסמכים שהתחייב להעביר אליהם חודשים ארוכים קודם לכן, לא הציג לנושים כל הסדר להצבעה".

עוד נטען כי גרינפלד ביצע את צו התשלומים לאחרונה באפריל 2017; וכי הוא שילם סך 10,000 שקל בלבד בחודש. לטענת המנהל המיוחד, מדובר ב"הנחה" מסכום התשלום שנקבע - 30,000 שקל - שעשה גרינפלד לעצמו, ללא אישור בית המשפט, וללא הסכמת המנהל המיוחד.

עוד טוען שפירא כי נכון להיום עומד החוב לפי צו התשלומים על-סך 120,000 שקל".

מטעמו של גרינפלד נמסר: "גרינפלד אינו נוהג להגיב על בקשות תלויות ועומדות. זו פעם שנייה שבקשה כזו מוגשת, וגם הפעם נניח לבית המשפט לומר את דברו". 

קרב אגרופים טעון השמצות וביקורת חריפה

לפני למעלה משנה אמור היה גרינפלד להפוך רשמית לפושט רגל, לאחר שכבר ניתן צו כינוס לנכסיו על רקע חובות של מעל 300 מיליון שקל ועל רקע חוסר יכולתו המובהק לשלם את הסכום. אולם, ברגע האחרון הצליח איש העסקים לקבל ארכה מבית המשפט לטובת ניהול הליך גישור; ובהמשך אף הציע הסדר הכולל מחיקת חובות בסך מאות מיליוני שקלים - בו תמך גם המנהל המיוחד על נכסיו, עו"ד עופר שפירא.

אולם, מאז הוגש ההסדר לבית המשפט לפני מספר חודשים, התערערו משמעותית היחסים בין גרינפלד למנהל המיוחד, ונתגלעה בין השניים מחלוקת חריפה - העלולה להוביל להכרזתו של גרינפלד כפושט רגל בקרוב.

בספטמבר האחרון נחשף ב"גלובס" כי המשא-ומתן להגעה להסדר נושים התפוצץ. תוך כדי חשיפת הפיצוץ, הורידו שני הצדדים כפפות, והם מנהלים ביניהם קרב אגרופים טעון השמצות וביקורת חריפה. בין היתר, תוקף עו"ד שפירא את התנהלותו של גרינפלד לאורך הליכי פשיטת הרגל, כאשר לטענתו זה מנסה להעביר סכומי-עתק לאחד מנושיו - בנק אגוד - על-מנת שלא יפנה אותו מדירת היוקרה במגדלי אקירוב, בה הוא מתגורר עם רעייתו. במקביל, הגיש המנהל המיוחד בקשה לקבוע מועד לדיון בבקשה להכרזה על גרינפלד כפושט רגל.

דבריו החריפים של עו"ד שפירא נמסרו לבית המשפט במסגרת תגובה שהגיש לבקשתו של גרינפלד למנות ועדת ביקורת לפיקוח וביקורת על פעולותיו כמנהל המיוחד. בבקשה שהגיש גרינפלד נטען כי התברר לו "מעבר לכל ספק כי המנהל המיוחד אינו מסוגל או אינו מעוניין, מטעמים השמורים עמו, להשלים את המשא-ומתן לגבי הסדר הנושים (עליו חתם ולו נתן את ברכתו)".

לטענת גרינפלד, יש למנות מפקחים על פעולותיו של עו"ד שפירא, מאחר שהוא "אינו מסוגל לראות את טובת הנושים, אינו מסוגל להתעלות מעבר למחלוקות קטנוניות על זוטי דברים, אינו מסוגל לעמוד בסיכומים והסכמות אליהן הגיע, אינו מסוגל לעמוד בדיבורו ואינו מסוגל להתעלות מעל רצונו להתעמר בגרינפלד, להציק לו, לנהוג בו בשרירות-לב, ולקנות לעצמו פרסום ויחסי ציבור על-חשבון גרינפלד".

המנהל המיוחד, עו"ד שפירא, לא נותר חייב נוכח ההאשמות החמורות שהוטחו בו, ובתגובה שהגיש טען כי גרינפלד לא הפנים את מעמדו כבעל חובות-עתק המצוי על סף פשיטת רגל וממשיך לחיות חיי פאר, תוך הגדלת חובותיו.

"למרבה הצער, לגרינפלד עדיין מהלכים רבים ביותר בשוק, והוא מתנהג גם בחוץ וגם בהליך משפטי זה כאילו הוא עדיין טייקון רב-פעלים שהכול סרים למרותו וחייבים לקבל את עמדתו".

צרו איתנו קשר *5988