גרינפלד יקבל שכר של עד 2 מיליון ש' בשנה כיו"ר קרדן נדל"ן?

קרדן נדל"ן הורידה מסדר היום של אסיפת בעלי המניות הצעת החלטה להעסיק את יוסף גרינפלד, מבעלי השליטה בקבוצה, כיו"ר פעיל, בשל "התמשכות דיונים עם נציגי בעלי המניות מקרב הציבור" ■ ב-3 השנים האחרונות שולמה משכורתו של גרינפלד בידי קרדן ישראל ו-IMU

יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר
יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר

קשיים באישור שכרו של יוסף גרינפלד, מבעלי קבוצת קרדן יזמות, שמחזיק בתפקיד היו"ר בחברה ובחברה הנכדה,קרדן נדל"ן. אתמול (א') הודיעה קרדן נדל"ן כי החליטה להסיר מסדר יומה של אסיפת בעלי המניות שלה הצעת החלטה להעסיק את גרינפלד בתפקיד יו"ר פעיל, בעלות שכר של עד 1.97 מיליון שקל בשנה. בחברה ציינו כי הסיבה לכך היא "התמשכות דיונים עם נציגי בעלי המניות מקרב הציבור".

גרינפלד, מבעלי השליטה בקבוצת קרדן יזמות, נמצא מאז מארס 2015 במגעים להסדר עם נושיו, ובראשם הבנקים, בשל חובות של כ-300 מיליון שקל שאין באפשרותו לפרוע. מוקדם יותר השנה גובש הסדר נושים במסגרת הליך גישור אצל השופטת בדימוס ורדה אלשיך, אולם הצבעה על אישור ההסדר טרם נערכה עקב קשיים להביא להשלמתו.

בינתיים, מחזיק כאמור גרינפלד בתפקידי היו"ר המרכזיים בקבוצה. ב-2016 שילמה לו הקבוצה כולה שכר ומענקים בעלות כוללת של 2.8 מיליון שקל. סכום זה כלל שכר ומענק שנתי בעלות של 2.05 מיליון שקל שקיבל גרינפלד מקרדן ישראל, בגין כהונתו כיו"ר ב-75% משרה, ועוד 757 אלף שקל ששילמה לו חברת יבוא הרכב UMI עבור ייעוץ ושירותיו כיו"ר.

אלא שבשנה האחרונה עברה קבוצת קרדן יזמות שני שינויים מרכזיים: ראשית, מכרה הקבוצה את החזקתה (46.1%) ב-UMI תמורת 397 מיליון שקל, ובהמשך רכשה קרדן יזמות את החזקות הציבור בחברה הבת קרדן ישראל. כך, שכעת נותרה קרדן יזמות עם פעילות מרכזית אחת - החזקה ב-57% ממניות קרדן נדל"ן.

במקביל, הסתיים בסוף ספטמבר הסכם השכר התלת-שנתי של גרינפלד בקרדן ישראל, והוא נדרש לפיכך לקבל מחדש את אישור בעלי מניות המיעוט לעריכת הסכמי שכר עם החברות בקבוצה. הפעם הודיעה קרדן נדל"ן בתחילת אוקטובר כי לאור השינויים בקבוצה, היא תעלה לאישור בעלי המניות הצעת החלטה לפיה תחל להעסיק את גרינפלד כיו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף של 80% משרה.

עבור משרה זו, אמור היה גרינפלד לקבל שכר, תנאים סוציאליים והטבות בעלות שנתית של 985 אלף שקל, ובצמוד למדד המחירים לצרכן. כמו-כן, הוצע כי גרינפלד יקבל מצנח זהב בדמות הודעה מוקדמת של 180 יום, וכן מענק שנתי שיהיה מבוסס על רווחי קרדן נדל"ן ושיוגבל עד לגובה עלות השכר שלו באותה השנה.

בנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור השכר, צוין כי גרינפלד מכהן בתפקיד יו"ר קרדן נדל"ן מאז שנת 2013 (ללא שכר), וכי בתקופה זו הוצג שיפור ניכר בביצועי החברה. עוד נכתב כי גרינפלד הוא נושא משרה רב חשיבות לקרדן נדל"ן, בעל ידע נרחב וניסיון רב, ששותף לקביעת האסטרטגיה של החברה ותרם רבות לפעילותה העסקית.

לדעת הדירקטוריון מדובר היה בהצעת תגמול ראויה וסבירה בעלת מבנה הכולל הן מרכיב קבוע והן מרכיב משתנה, כמקובל כיום בשוק.

קרדן יזמות מחזיקה בעקיפין ב-57% ממניות קרדן נדל"ן, כך ש-43% מהמניות מוחזקות בידי כלל הציבור. עם בעלי העניין בחברה נמנים חברת הביטוח כלל (16.4%), קבוצת הפניקס-אקסלנס (9.2%) ובית ההשקעות פסגות (6.8%), כך שתמיכתם בהסכם השכר של גרינפלד הכרחית לצורך אישורו באסיפה.

בינתיים, תעלה קרדן יזמות עצמה להצבעה הצעה לאשר הסכם שכר חדש למנכ"ל הקבוצה, איתן רכטר. ב-2016 נהנה רכטר מחבילת תגמול בעלות כוללת של 2.36 מיליון שקל, שהורכבה משכר בעלות שנתית של 1.16 מיליון שקל, מענק של 621 אלף שקל, וכן מדמי ייעוץ בסך 581 אלף שקל שקיבל רכטר בעבור תפקידו כיו"ר אוויס ישראל (ששייכת ל-UMI שנמכרה).

כעת מבקשת הקבוצה לאשר לרכטר שכר צמוד מדד בעלות שנתית של 1.27 מיליון שקל, ללא מענקים וללא דמי הייעוץ מאוויס.

קרדן יזמות היא חברה שרק 16.66% מזכויות ההצבעה בה מוחזקות בידי הציבור. נוכחות הגופים המוסדיים בחברה מצומצמת מאוד ומסתכמת בהחזקה כוללת של כ-2.3% מקרב זכויות ההצבעה, שמרוכזות בעיקר אצל בית ההשקעות אנליסט (1.5%) וחברת הפניקס (0.8%).

תגמול בכירי קבוצת קרדן בשנתיים האחרונות
 תגמול בכירי קבוצת קרדן בשנתיים האחרונות

צרו איתנו קשר *5988