המדינה משנה את מודל התמיכה בחקלאים שומרי שמיטה

משרדי החקלאות והאוצר יקימו "קרן השתלמות" שתאפשר לחקלאים שלא עובדים בשנת שמיטה לחסוך ב-6 השנים שלפניה ■ הפקדות המדינה בקרן הייעודית יהיו גדולות פי שלושה מאלה שיפריש החקלאי עלות המהלך: 84 מיליון שקל

השקייה / צילום: shutterstock
השקייה / צילום: shutterstock

משרדי החקלאות והאוצר משנים את אופן הסיוע לחקלאים שומרי מצוות השומרים על שנת שמיטה, וזאת באמצעות "קרן השתלמות" ייעודית שתוקם על ידי האוצר ומשרד החקלאות "לחקלאים משביתי האדמה". במסגרת זו תאפשר המדינה לכלל החקלאים הללו, המהווים פחות מ-10% מכלל החקלאים במשק, לחסוך בשש השנים הקודמות למימון צורכיהם במהלך שנת השמיטה עד 60 אלף שקל (מצטבר) כשהמדינה תזרים לטובתם עד 180 אלף שקל (לכל התקופה).

פרטים אלה עולים מהודעה משותפת של משרד החקלאות וסגן שר האוצר שסיכמו את האמור בהתאם לטיוטת נוהל תמיכה, ש"מטרתה להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה", כפי שעלתה באתר משרד החקלאות.

על פי מודל התמיכה בשנת השמיטה הבאה, שתהיה בתשפ"ב (2021-2022), הפקדות המדינה לקרן הייעודית יהיו גדולות פי שלושה מאלה שיפריש החקלאי בעצמו. התקציב הכולל לטובת המהלך עומד על כ-84 מיליון שקל, וזאת מתוך מסגרת תמיכה בעלות כוללת של כ-120 מיליון שקל - שייעודית לטיפול בנושא. בפירוט שנתי, מציינים במשרד החקלאות, "היקף התקציב הצפוי לעמוד לצורך התמיכה הינו עד 14.4 מיליון שקל לשנה על פי החלוקה הבאה: למשביתים 4.8 מיליון שקל לשנה; לכרם היין 4.2 מיליון שקל לשנה; למשתלות עצי הפרי 5.4 מיליון לשנה".

בסביבת מובילי המהלך מסבירים כי בשנת השמיטה האחרונה, שחלה ב-2014, עמד התקציב הממשלתי לתמיכה בחקלאים ששמרו את המצווה הזו על כ-120 מיליון שקל, ובשנת השמיטה שקדמה לה, לפני כתשע שנים, התקציב לתמיכה בהם עמד על 100 מיליון שקל. אגב, מאחר שהמהלך קורה כשנתיים לאחר שנת השמיטה הקודמת, הרי שההפקדות שהיו אמורות להינתן בשנתיים הראשונות הפעם ייפרסו במהלך ארבע השנים שנותרו לקראת שנת השמיטה הבאה.

היום נמסר בעניין זה כי "ביוזמת שר החקלאות, אורי אריאל, וסגן שר האוצר, יצחק כהן... המדינה וחקלאים שומרי השמיטה כהלכתה, יפרישו סכום כספי מידי שנה בקרן ייעודית שתיפתח ובכך תקנה ביטחון כלכלי לחקלאי המקיים שמירת שמיטה כהלכה", וכך "חקלאים שומרי השמיטה ייהנו בשנת השמיטה ממענק חודשי על בסיס ההפרשות במהלך השנים הקודמות לשמיטה". עוד מדגישים שם כי בשנות שמיטה קודמות לא היה תקציב ידוע מראש לשומרי השמיטה.

■ שנת שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא מונהגת אך ורק בארץ ישראל.

צרו איתנו קשר *5988