המבקר על הדירקטוריונים בחב' העירוניות: קבלת טובות הנאה

דוח המבקר מתאר אווירה כללית של חוסר פיקוח והפקרות, שבה מתנהלים היום הדירקטוריונים בחברות העירוניות שאמונים על כספי ציבור

יוסף שפירא / צילום: אוריה תדמור
יוסף שפירא / צילום: אוריה תדמור

אדם אחד שממלא שלושה תפקידי מפתח בעירייה ובחברות עירוניות תוך ניגודי עניינים ברורים; המשך העסקת מורשע בפלילים; קבלת טובות הנאה וכרטיסים בחינם לאירועים; ואישור התקשרויות של מיליוני שקלים עם חברות פרטיות מבלי לבחון את כדאיות העסקה. כך, לפי דוח המבקר, באווירה כללית של חוסר פיקוח והפקרות, מתנהלים היום הדירקטוריונים בחברות העירוניות שאמונים על כספי ציבור.

רשויות מקומיות רבות הקימו בשנים האחרונות תאגידים עירוניים שיפעלו כזרועה הארוכה של הרשות המקומית במתן שירותים לתושבים. על פי נתוני משרד הפנים, יש 492 תאגידים עירוניים, מהם 262 חברות עירוניות ו-230 עמותות. המחזור השנתי של התאגידים מוערך ב-8 מיליארד שקל וההפסדים המצטברים שלהם מוערכים ב-178 מיליון שקל לשנה. הכספים שמתגלגלים במסדרונות התאגידים העירוניים שייכים לתושבי הרשויות המקומיות ונועדו לרווחתם ולפיתוח מקום מגוריהם. על הפיקוח על השימוש בכספים הופקדו הדירקטוריונים, אשר נתפסים כגורם המתווה את מדיניות התאגיד ומפקח על הנהלת התאגיד, ומשום כך גם כאחראי לליקויים שמתגלים בתפקודו.

ואולם, ממצאי המבקר מעלים כי הדירקטוריונים בתאגידים העירוניים לא ממש הפנימו את תפקידם ואחריותם. הדוח מציג ליקויים מהותיים בתפקוד דירקטוריונים של חברות עירוניות, בין היתר בהליכי המינוי של דירקטורים ודירקטוריונים שהרכבם חסר ולא מאוזן בקבלת החלטות.

בין ההחלטות הפסולות עליהן מצביע המבקר, הייתה החלטה תמוהה במיוחד למנות אדם אחד לשלושה תפקידי מפתח בעירייה ובחברות שלה. זאת, תוך ניגוד עניינים. המקרה המוזר התגלה בחברת חוף בת ים, שהיקף פעילותה הכספי עומד על יותר מ-10 מיליון שקל לשנה. המבקר מצא כי דירקטוריון החברה אישר בשנת 2011 את מינויו של ארז פודמסקי שכיהן כדירקטור בחברה, לתפקיד מנכ"ל החברה, בעודו מכהן גם בתפקיד מנכ"ל עיריית בת ים. מיולי 2011 ועד מועד סיום הביקורת בפברואר 2017, כיהן מר פודמסקי בשלושת התפקידים - דירקטור בחברה, מנכ"ל העירייה ומנכ"ל החברה - באישורו ובידיעתו של הדירקטוריון, בניגוד לדין ולעמדת משרד הפנים. המבקר רמז בדוח כי המינוי המשולש נובע משיקולים לא עניינים. "עולה החשש כי אישור מינויו של מנכ"ל החברה העירונית נעשה מתוך ניגוד עניינים ומתוך היכרות מוקדמת של חברי הדירקטוריון את המנכ"ל". כמו כן, ציין המבקר, כי במהלך כהונתו ומתוקף תפקידו כמנכ"ל העירייה היה פודמסקי אחד מחברי הוועדה שאישרה את מועמדותם של יתר חברי הדירקטוריון בחברה.

ממצא בעייתי נוסף נוגע לאישור הגדלת התקשרות עם חברה פרטית בחברה הכלכלית אשקלון. החברה הכלכלית אשקלון עוסקת בעבודות תשתית, פיתוח וסלילת כבישים; בניהול נכסי נדל"ן; בהפעלת המרינה והיכל התרבות. היקפה הכספי של פעילות החברה עומד על כ-190 מיליון שקל בשנה, ויש לה הפסד מצטבר של כ-10 מיליון שקל. בביקורת נמצא כי דירקטוריון החברה אישר הגדלת התקשרות בהיקף של כ-5.4 מיליון שקל - בלי שדן בסוגיות המהותיות שעלו בחוות הדעת משפטית שהונחה לפניו, בלי שבחן את אופי העבודות ובלי שבחן את הכדאיות העסקית באי-קיום מכרז.

במקרה אחר מצא המבקר, כי חברי דירקטוריון אתו"ס - חברה לתועלת הציבור המנהלת אתרים ונכסים של עיריית חיפה, וכן מפיקה אירועים ומופעים שונים בעיר - אישרו לעצמם קבלת כרטיסים חינם לאירועים שעורכת החברה. בביקורת נמצא כי אף שקבלת כרטיסי חינם טומנת בחובה פסול של קבלת טובת הנאה, והיא אסורה על פי הנחיות משרד הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, אישרו חברי הדירקטוריון בספטמבר 2014 את כניסתם ללא תשלום של הדירקטורים לאירועים שמפיקה החברה. עוד הסכימו חברי הדירקטוריון כי החברה תרכוש מינוי למשחקי מכבי חיפה בכדורסל לנושאי משרה בכירים בה.

במקרה אחר, בחברה לפיתוח ביתר עילית, מצא המבקר כי על אף הגשת כתב אישום נגד מנכ"ל החברה, דוד מינצברג, ועל אף הרשעתו בפלילים, לא הביא יו"ר הדירקטוריון, ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, את הדברים בפני הדירקטוריון והוא לא דן בשאלה אם יש במעשים שבהם הורשע משום מניעה להמשך העסקתו בחברה. מינצברג הורשע על פי הודאתו בסיוע לקיומו של הסדר כובל ונשלח לעבודות שירות במשך חמישה ימים בשבוע, שמונה וחצי שעות עבודה ביום.

המבקר מצא כי הדירקטוריון לא בחן גם את השאלה האם ראוי ונכון שיקבל שכר עבור החודשים שבהם ריצה את עונשו ונעדר ממקום עבודתו. לאורך כל התקופה, קיבל מינצברג שכר מלא מהחברה.

צרו איתנו קשר *5988