לאחר שמכרה ב-2016 700 מיליוני גלוני דלק: ארקו ממשיכה לצמוח

חברות שצומחות מהר מתקשות בדרך-כלל לשמר את קצבי הצמיחה לאורך זמן ■ למרות זאת, GPM האמריקאית, הנשלטת ע"י ארקו החזקות, הוכיחה בשנתיים האחרונות כי גם נתח שוק בולט לא מנע ממנה להמשיך לגדול

חברת ארקו החזקות, הנשלטת על ידי אריק קוטלר ומוריס וילנר (64.2%), עוסקת בתחום מכירת דלקים ומוצרי נוחות באמצעות החזקה (עקיפה) ב-75% מהמניות של החברה האמריקאית GPM.

פעילות GPM נחלקת לשני תחומים משיקים: בתחום הקמעוני - הפעלה של אתרים, הכוללים חנויות נוחות ותחנות דלק צמודות. GPM חולשת על כ-980 אתרים לממכר מגוון מוצרי צריכה ונוחות, וברובם גם תחנות לממכר דלקים ללקוחות הקצה, הצרכן הסופי. המתחמים פזורים ב-18 מדינות, המרוכזות בחוף המזרחי ובמרכז ארה"ב.

בתחום הסיטוני, לחברה פעילות של אספקת דלקים (ללא מוצרי נוחות) לתחנות דלק המופעלות על ידי צדדים שלישיים - 135 תחנות דלק חיצוניות, שמהוות אתרים מתחרים לאלה של GPM.

GPM פועלת בשני ערוצי הפצה ללקוחות חיצוניים: האחד, אספקת דלק במשגור (קונסיגנציה), שבמסגרתו GPM היא הבעלים של מלאי הדלק באתרים החיצוניים ואחראית לקביעת המחיר לצרכן הסופי, כאשר GPM והמפעיל החיצוני מתחלקים ברווח. הערוץ השני הוא אספקה ישירה למפעילים החיצוניים, שהופכים לבעלים של המלאי ואחראים לקביעת המחיר לצרכן הסופי, כאשר GPM גובה מהם מחיר עלות בתוספת מרווח קבוע.

המאפיין הבולט של פעילות GPM הוא קצב הצמיחה השנתי המרשים - תוצאה מובהקת של אסטרטגיית רכישות אינטנסיבית. כפועל יוצא, GPM ממוצבת כיום כאחת מ-10 השחקניות הגדולות בתחום בארה"ב.

מבחינת תמהיל ההכנסות, מכירת הדלקים מהווה כ-60% והמכירות בחנויות הנוחות מהוות כ-40%. מבחינת תמהיל הרווח הגולמי, התרומה זהה, היות שרווחיות מוצרי הנוחות גבוהה מזו של הדלקים.

ב-2016 מכרה החברה כ-700 מיליוני גלונים של דלק. לשם השוואה, ב-2013 מכרה החברה כשליש מהכמות הצפויה שנה קדימה. תחזית החברה שנה קדימה (ספטמבר 2017 עד ספטמבר 2018) היא למכירה של יותר מ-900 מיליוני גלונים - צמיחה של יותר מ-30%. את 2017 צפויה GPM לסיים עם EBITDA (רווח לפני ריבית, פחת והפחתות) של 72 מיליון דולר (מאוחד) - שיפור של יותר מ-30% ביחס לנתוני 2016.

נתוני הצמיחה והתחזיות להמשך צמיחה נשענים על גורמים אקסוגניים, שמיוחסים לענף הפעילות, כמו גם לגורמים אנדוגניים, הקשורים קשר ישיר והדוק בניהול של החברה ובאסטרטגיית הצמיחה של GPM.

סביבה עסקית. שוק חנויות הנוחות בארה"ב מגלגל יותר מ-230 מיליארד דולר בשנה. בארה"ב יותר מ-150 אלף חנויות נוחות, מתוכן כ-80% מוכרות גם דלקים לצרכן הסופי שמגיע למתחם. חברת GPM דורגה במקום השני בדירוג החברות הצומחות בתעשייה זו, על פי אחת מחברות המחקר בענף. בסוף 2016 היא דורגה כחברה השביעית בגודלה בכל ארה"ב לעומת 2015, שבה סיימה במקום 11 בלבד.

ענף מתחמי חנויות הנוחות נחשב למבוזר מבחינת המפעילים: כ-60% מהם מנהלים אזור הפעלה (מתחם) אחד בלבד, ורק ל-17% מהמפעילים מעל 500 חנויות נוחות כמו ל-GPM (ולרובן תחנות דלק צמודות). היקף שוק הפעילות הוא גדול מאד במונחים כספיים (אבסולוטית), ומכאן פוטנציאל הצמיחה של החברות הפועלות בשוק זה.

מיתוג ומיצוב. GPM פועלת בחנויות הנוחות באמצעות 13 מותגים בבעלותה. מסעדות המזון המהיר הפועלות במסגרת חנויות הנוחות, פועלות תחת שמות מסחריים של GPM או של רשתות מזון ארציות ומוכרות. תחנות הדלק הצמודות ממותגות לרוב באמצעות ספקי הדלק ל-GPM, חברות מהגדולות בתחומן.

GPM נחשבת למשווק הדלקים הגדול ביותר בחוף המזרחי בארה"ב. הגודל מהווה יתרון מהותי עבור רווחיות החברות - מחירי האספקה מחברות הנפט מושפעים מהותית מכושר המיקוח של חברות אספקת דלקים כמו ארקו . בשנה האחרונה חידשה ארקו את הסכמי הסחר שלה מול ואלרו בתנאים מועדפים.

מוטת הניהול של החברה. פעילות החברה אמנם מתפרסת על פני 18 מדינות, אבל תחת מטה ראשי אחד, בריצ'מונד שבווירג'יניה, ובאמצעות עשרה משרדים אזוריים. החברה נוטה למקד את פעילותה מבחינה גיאוגרפית בשווקים המתאפיינים בגידול אוכולוסייה, בין אם זה באזורים אורבניים מתפתחים ובין אם בפרברים.

צמיחה חוץ-אורגנית. מתחילת 2016 השלימה GPM שבע רכישות, הכוללות במצטבר כ-400 אתרים להפעלת חנויות נוחות ותחנות דלקים. כיום יש לחברה מעל 1,100 אתרים - שיעור צמיחה של עשרות אחוזים בתוך פחות משנתיים.

במקרים רבים, מתקשרת GPM לרכישת הפעילות התפעולית באתרים יחד עם שחקן נדל"ן, שרוכש את שטחי הנדל"ן ומשכיר את השטח ל-GPM, כאשר כל גורם בעסקה פועל בתחום מומחיותו.

פיננסית, לארקו הון עצמי של כ-730 מיליון שקל, אבל רובו מיוחס לבעלי זכויות המיעוט. ההון העצמי משרת מאזן של כ-2.9 מיליארד שקל (26% יחס הון למאזן). החוב הפיננסי (נטו) של GPM מסתכם בכ-90 מיליון דולר (לא כולל הלוואת בעלים מארקו), ומתחלק בין קווי אשראי מתאגידים בנקאיים, ש-GPM נוטלת למימון צורכי הון חוזר, ובין הלוואות ארוכות טווח.

חשוב לציין כי כש-GPM השלימה הנפקה פרטית של מניות בשותפות GPMG בתחילת 2016, המזומנים שגויסו שימשו, בין השאר, להקטנת רמת המינוף.

היכן הסיכון העסקי? ככלל, עלייה במחירי הדלק מובילה לפגיעה ברווחיותה של GPM - ולהפך, בתקופות שבהן מחירי הדלק נמוכים, בדומה לשנים האחרונות, הרווחיות אמורה להשתפר. אבל גם לסיכון זה יש גורמים ממתנים: ראשית, כשמחירי הדלק עולים, וקיימת ירידה בביקוש, הרי שחלה עלייה מקבילה ברכישה בחנויות הנוחות באתרי החברה. שנית, גם עמלות הרכישה שמשלמת GPM לחברות כרטיסי האשראי יורדות, היות שהן נגזרות ממחירי המכירה.

במבט קדימה, אפשר להיצמד לתזה הגורסת שחברות שצומחות מהר מאוד, מתקשות לשמר את קצבי הצמיחה לאורך זמן. למרות זאת, GPM הוכיחה בשנתיים האחרונות כי גם נתח שוק בולט בענף לא מנע ממנה לבצע רכישות ולקפוץ מדרגה (הגדלת נפח הפעילות בעשרות אחוזים).

גם כשנכללה במסגרת 20 החברות הגדולות, ידעה GPM לנצל את תנאי השוק ולבצע מסע רכישות אגרסיבי, תוך הטמעה מוצלחת של הפעילויות שנרכשו על הפלטפורמה הקיימת. ניתן לייחס זאת לא רק לביזור השוק ולגודלו האבסולוטי, שמאפשרים לחברות להמשיך ולצמוח חוץ-אורגנית, אלא גם לניהול ממוקד המטרה, המכוון על ידי בעלי ארקו. המשך צמיחה שנתית (אורגנית ולא אורגנית) בשיעור דו-ספרתי מהווה הערכה לא זהירה מדי לטווח של השנתיים-שלוש הבאות.

ארקו החזקות

יתרונות: 

■ סביבה עסקית תומכת

■ אסטרטגיית רכישות ממוקדת

■ מיצוב עסקי

חסרונות: 

■ חשיפה למחירי הנפט

■ ריכוז גיאוגרפי

■ תלות בצריכה הפרטית

*** הכותבים הם מנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בקבוצת אקסלנס ואנליסטית בכירה במחלקת המחקר בקבוצת אקסלנס. הנתונים מבוססים על דיווחים פומביים של החברה. הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותבים אין עניין אישי בנושא הכתבה. קבוצת אקסלנס היא חלק מקבוצת דלק, העוסקת, בין היתר, בעסקי הדלק, הנפט והגז. חברות מקבוצת אקסלנס מחזיקות ו/או עשויות להחזיק ני"ע ונכסים פיננסים המוזכרים בכתבה ו/או להעניק שירותים פיננסיים לחברות הנזכרות בכתבה. 

צרו איתנו קשר *5988