"הפכנו את מגה לרווחית והצלנו יותר עובדים מטבע ונגב ביחד"

נאמני מגה מגישים סטטוס עדכני של חובות המגלה כי בשבועיים האחרונים חולקו עוד 40 מיליון שקל לנושים

רו"ח גבי טרבלסי (מימין), עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד אהוד גינדס. אין העדפה לרמי לוי / צילום: איל יצהר
רו"ח גבי טרבלסי (מימין), עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד אהוד גינדס. אין העדפה לרמי לוי / צילום: איל יצהר

אל מול כ-1,700 מפוטרי טבע, הרי ש-3,500 עובדי מגה - ענקית אחרת שקרסה, אך עברה מהפך תפעולי והפכה רווחית - הם עובדים שקיבלו את הסכום שהרשת חבה להם ונשמר להם מקום עבודתם. ההישג הזה של נאמני מגה, באחד מהליכי הפירוק הגדולים ביותר במדינה, גובה את מחירו בדמות שכר-טרחה אסטרונומי.

שמירת מקום העבודה ותנאיו אף מהווה את אחד הנימוקים שפורשים נאמני מגה לגובה שכר-הטרחה לשלב הביניים שהם מבקשים, בסיומו של הדוח שהוגש כעת לבקשת בית המשפט ונוכח עמדתה של הכנ"רית מתחילת נובמבר האחרון כי חסרים פרטים נוספים.

הפרטים שבדוח הם תביעות החוב והתשלומים שחולקו, והם אמורים לסייע לקביעת שכר הביניים שלהם עבור עבודת 3 צוותי משרדי הנאמנים - עו"ד אודי גינדס, עו"ד אמיר ברטוב ורו"ח גבי טרבלסי - בשנתיים האחרונות, שייגזר מהנתונים. אולם, הם מדגישים שוב לבית המשפט, אין לדעת כיום מה יהיה השכר הסופי בתום התהליך.

הדוח העדכני עוסק בסטטוס ההסדר עד היום. חולקו 40 מיליון שקל נוספים, כך שהחלוקה היא 670 מיליון שקל (עד היום). מכאן נגזר שכר ביניים של 7 או 13 מיליון שקל - בדומה למה שחישבה הכנרית.

ההבדל בעמדות הוא בשאלת סבירות התוצאה. הכנרית, בניגוד לעמדת הנאמנים, הביעה עמדתה בנובמבר האחרון שעל בית המשפט לעשות שימוש בזכות הקנויה לו להפחית מהסכום הגבוה שיגיע בסופו של דבר לנאמנים על פי החוק.

כזכור, השכר הסופי יתברר רק בעתיד: בעוד כשנתיים בסיום ההסדר יהיה ניתן לקבוע שכר-טרחה סופי בתיק - בהתאם לשיעור החלוקה הסופי שיתברר בוודאות בסוף התיק. אם החלוקה תהיה גבוהה הרי שהשכר הסופי יעמוד על 62 או 99 מיליון, וממנו יקוזז סכום הביניים.

שמירת מקום העבודה ותנאיו אף מהווה את אחד הנימוקים שפורשים נאמני מגה לגובה שכר-הטרחה לשלב הביניים שהם מבקשים, בסיומו של הדוח שהוגש כעת לבקשת בית המשפט ונוכח עמדתה של הכנ"רית מתחילת נובמבר האחרון כי חסרים פרטים נוספים.

הפרטים שבדוח הם תביעות החוב והתשלומים שחולקו, והם אמורים לסייע לקביעת שכר הביניים שלהם עבור עבודת 3 צוותי משרדי הנאמנים - עו"ד אודי גינדס, עו"ד אמיר ברטוב ורו"ח גבי טרבלסי - בשנתיים האחרונות, שייגזר מהנתונים. אולם, הם מדגישים שוב לבית המשפט, אין לדעת כיום מה יהיה השכר הסופי בתום התהליך.

בתגובתם לבית המשפט מפרטים הנאמנים כי סטטוס הנתונים מתעדכן כל העת, אולם נכון ליום 12.12.17 - הנושים שהם העובדים במגה (למעט נושים ספורים שטרם המציאו אישורי תיאום מס) קיבלו 100% מהחוב, 112 מיליון שקל; נושים אחרים בדין קדימה קיבלו גם הם 100% מהחוב; נושים רגילים קיבלו כ-20% מחובם - ובסך הכל, נוכח חלוקת כ-40 מיליוני שקלים נוספים בשבועיים האחרונים, גובה הסכום העדכני שהוחזר מסתכם ל-670 מיליון שקל מתוך סכום נשייה מוערך של כ-1.28 מיליארד שקל.

סכום זה כולל את החובות האמורים (שהוכרעו) וכן אומדן של 12 מיליון שקל נוספים, ביחס לשש תביעות חוב שטרם הוכרעו. עוד כותבים הנאמנים כי סכום הנשייה אף עלול לעלות, בגין ערעורים תלויים על הכרעות חוב ובגין הסיכוי שיערערו על תביעות שטרם הפכו חלוטות, עד להערכה של 1.36 מיליארד שקל.

מה המשמעות המעשית של הסכומים הללו? הנושים מבקשים כי שכר הביניים ייקבע על ידי בית המשפט לפי תקנות שכר הנאמנים, שמאפשרות שכר ביניים מקסימלי של חצי מהשכר הסופי.

כדי להגיע לשכר סופי משוער, חושב אחוז החלוקה מסך הנשייה לפי הסכומים שהוזכרו, והוא עומד על 49%-52%, ומשם לפי תקנות שכר הנאמנים הם יהיו זכאים בתום ההליך, לפי חישוב "גלובס", לכ-7% מהסך של 670 מיליון: 47 מיליון שקל. לפיכך, המקסימום של חצי ממנו היום, כשכר ביניים המבוקש על ידי הנאמנים, הוא למעשה כ-23 מיליון שקל.

חישוב אחר מוביל לתוצאת שכר סופי משוער של 14 מיליון שקל, ולשכר ביניים של 7 מיליון שקל: הוא מתבסס על אחוז חלוקה של 33-36% ולפיכך זכאות ל-4% מהסך של 339 מיליון שקל (אם מתעלמים מהסכום שעליו היתה ערבות של חברת הריבוע הכחול).

בתחילת נובמבר האחרון הגישה כונסת הנכסים הרשמית, עו"ד סיגל יעקובי, לבית המשפט את עמדתה באשר לגובה שכר-הטרחה הראוי, ובמסגרתה הודיעה לבית המשפט, כי היא מתנגדת גם לשכר-הטרחה "החדש" והנמוך יותר שהגישו נאמני מגה לאחרונה, ובמסגרתו הם מציגים תחשיב של שכר-הטרחה הסופי בתיק בטווח שבין 62-99 מיליון שקל, ותחשיב של שכר ביניים, שישולם כעת, בגובה של כ-14 מיליון שקל. לטענת הכנ"רית, שכר-הטרחה שהנאמנים מבקשים אינו סביר, ויש להפחיתו, ואולם היא לא הציגה סכום חלופי, אלא ביקרה את התחשיבים שהוצגו, שלטענתה חסרים בנתונים.

לפי עמדת הכנ"רית, גם התחשיבים העדכניים של הנאמנים, הגם שהם מפחיתים את שכר-הטרחה המקורי שהתבקש (כ-150 מיליון שקל), מביאים ל"תוצאה בלתי סבירה", ויש להפחית את השכר בהתאם לסעיף 13 לתקנות שכר-הטרחה ולחייבם להגיש דוח כספי עדכני ודוח מפורט על ההכרעה בתביעות החוב שנותרו עדיין ללא הכרעה בתיק.

הכנ"רית הציגה בתגובתה טבלאות חישוב "חדשות" לשכר-הטרחה, אך משתי הטבלאות שהציגה עלתה תמונה דומה לטבלאות ולחישובים שהציגו הנאמנים.

צרו איתנו קשר *5988