תאת טכנולוגיות מחממת מנועים ומשפרת ביצועים

יצרנית המערכות לתחום התעופה שנמצאת בשליטת קרן פימי פועלת באמצעות שני מתקנים בישראל ושתי חברות בנות בארה"ב ■ שיעור ה-EBITDA שלה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-9.7%

מטוס של בואינג בטיפול / צילום:א.ס.א.פ קרייטיב / Shutterstock
מטוס של בואינג בטיפול / צילום:א.ס.א.פ קרייטיב / Shutterstock

תאת טכנולוגיות (TAT) עוסקת בייצור ואספקת מוצרים ושירותים לענף התעופה האזרחי והצבאי וכן לתחום ביטחון הקרקע. החברה, שנוסדה בשנת 1969, היא חברה דואלית, שמניותיה נסחרות גם בבורסת תל-אביב וגם בנאסד"ק.

תאת טכנו  נמצאת בשליטת קרן פימי (59.5%), שרכשה את השליטה בחברה ביוני 2013 במסגרת מכרז שערכו כונסי הנכסים של תאת למכירת מניות השליטה. החברה מעסיקה כיום כ-600 עובדים. בסיס הלקוחות שלה כולל יותר מ-500 לקוחות בתחומי התעופה והחלל, שמתפלגים בין יצרני מטוסים וחלקים למטוסים, חברות תעופה, מרכזי שירות בבעלות חברות תעופה או גורמים פרטיים וחילות אוויר.

רוב מכירות החברה הן עבור השוק הפרטי. ייצור האביזרים מהווה כשליש מהיקף הפעילות, כך שרובה מתמקדת בשירותי תחזוקה ושיפוץ. בחלוקה גיאוגרפית, שווקי חו"ל מהווים כמעט 90% מהיקפי הפעילות, בדגש על ארה"ב (כ-60% מההכנסות).

רווחיות גבוהה בשירותי העברת חום

החברה פועלת באמצעות שני מתקנים בישראל ושתי חברות בנות בארה"ב בארבעה מגזרי פעילות. בתחום התכנון והייצור (OEM), מייצרת החברה מגוון רחב של רכיבי העברת חום, מערכות מיזוג אוויר וקירור, המשמשים מערכות אלקטרו-מכניות במטוסים צבאיים ואזרחיים, וגם מערכות קרקע. מוצרי העברת החום נועדו להקל על הסרה ופיזור חום במהלך פעולה של מערכות אלקטרו-מכניות, והם משולבים לתוך מערכות קירור שלמות. חוזי האספקה בתחום זה מאופיינים בהתקשרויות ארוכות טווח, לתקופות של 10 שנים ואף יותר. תחום זה מהווה זרוע פעילות יציבה עבור החברה, עם נראות גבוהה יחסית, ולכן הוא אחד ממוקדי הקצאת המשאבים הניהולית.

בתחום שירותי העברת החום מהווה החברה הבת תחנת תיקון מוסמכת של FFA (מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב) ושל מינהל התעופה האזרחי במדינות נוספות בעולם (ברזיל, למשל). הדרישה הרגולטורית היא שרכיבי מטוסים יעברו טיפולים במרווחי זמן קבועים (לרוב כל 3-5 שנים) או בהתאם לצורך. מכיוון שיצרני מטוסים בדרך כלל נדרשים לתת אחריות לתקופה זו, הפעילות מתמקדת לרוב לאחר סיום תקופת האחריות. חוזים בתחום זה מתאפיינים בפרקי זמן קצרים יותר, של שנה עד חמש שנים. מכיוון שהרווחיות בתחום זה היא הגבוהה בחברה, הוא מהווה מנוע צמיחה עיקרי.

בתחום התחזוקה והשיפוץ עבור רכיבי תעופה מספקת החברה הבת שירותי תיקון ושיפוץ לרכיבי המטוסים, כפי שנדרש בהתאם לתקנות רגולטוריות ואחרות. רכיבי מטוסים נדרשים לעבור שיפוצים כל 3-10 שנים, כולל התקנת יחידות להחלפה. תחום נוסף שהתווסף ב-2015, והוא תחום קטן יותר בשלב זה, הוא שיפוץ רכיבי מנועים.

המתחרות פחות רגישות למחיר

היקף הפעילות של החברה מושפע ממגמות בענף התעופה העולמי, ובעיקר מגודלם של ציי התעופה, האזרחי והצבאי. ככל שיש יותר מטוסים פעילים, כך גודל השוק של החברה כיצרנית רכיבים לתעשייה וכנותנת שירותי תחזוקה גדל בהתאם.

מצד אחד, ענף התעופה העולמי מצוי כיום במחזור חיים עסקי חיובי, עם תחזיות להמשך גידול בקצבים חד-ספרתיים באזורים שונים בעולם. ואולם מצד שני, תאת פועלת בסביבה עסקית תחרותית. חלק מהפעילות נשלטת על ידי מתחרים גדולים ואיתנים ממנה, ומטבע הדברים, בעלי יכולות עודפות בהיבטים תפעוליים, שיווקיים ופיננסיים. למתחרים אלה יכולת להשיג מכרזים גדולים יותר, והם גם עשויים להיות פחות רגישים למחיר. סיכון העיקרי הוא שהחברה לא תוכל להציע את מוצריה כ-One Stop Shop או לפתח בהצלחה מוצרים חסכוניים יותר ובעלי ביצועים טובים יותר משל המתחרים.

הנהלת תאת מובילה כמה שינויים אסטרטגיים במטרה לצלוח את אתגרי התחרות ולצורך התבססות החברה כשחקן לגיטימי בענף. ראשית, דגש על אוריינטציה תפעולית - כלומר, התמקדות בחוזים ובלקוחות רווחיים, גם על חשבון הרחבת בסיס הלקוחות. הרחבת סל המוצרים והשירותים ללקוחות קיימים מאפשרת הגדלת מחזור הפעילות ללא הוצאות עודפות, היוצאות משליטה. האסטרטגיה כבר מקבלת ביטוי בתוצאות העסקיות של החברה, בעיקר בשיעור הרווח וברווח האבסולוטי.

שינוי נוסף הוא עלייה בשרשרת הערך לכיוון מערכות (לא רק רכיבים) של החברה. תמהיל ייצור ושיפוץ מערכות גדולות עבור יצרני מטוסים, חברות תעופה ולקוחות אחרים הוא עסק מורכב הרבה יותר מבחינה תפעולית וטכנולוגית, אבל גם מגלם בחובו רווחיות עודפת. ההתמקדות בטיפול במערכות תעופה, במקום ברכיבים המותקנים בתוך המערכות, היא מנוע צמיחה נוסף של החברה.

ייחודיות הפעילות של החברה חושפת אותה לסיכונים נוספים, אבל קיימים כמה גורמים ממתנים. הרוב המוחלט של המכירות הן לשווקים מחוץ לישראל, ולכן הפעילות חשופה למגבלות של סחר חוץ, או במקרים קיצוניים יותר של הטלת אמברגו ממשלתי. נוסף על כך, הפעילות חשופה לחוזים מול ממשלת ארה"ב וישראל, ולכן בעלת סיכונים מיוחדים שלא קיימים או קיימים במידה פחותה במערכת עסקית מול גורם פרטי.

ברמת הספקים, החברה פועלת בחלק מהרכיבים שהיא מייצרת מול מספר ספקים מצומצם, שחלקם דורשים לבצע הזמנות עם מרווחי זמן משמעותיים מראש כדי להבטיח אספקה בהתאם לדרישות - עובדה המגבילה את הגמישות העסקית של החברה. עם זאת, הסיכון ברמת הלקוח הבודד נמוך, היות שלחברה אין לקוח מהותי.

בשנים 2015 ו-2016 חמשת הלקוחות הגדולים ביותר של תאת היו אחראים ל-20.1% מהכנסות החברה בלבד. נוסף על כך, פעילות החברה מול גורמים ממשלתיים (ארה"ב וישראל בעיקר) נמוכה יחסית (שיעור חד-ספרתי מההכנסות), ובהתאם גם עוצמת ההגבלות הרגולטוריות הקיימות והאפשריות והחשיפה לשינויים תקציביים.

התוצאות העסקיות של תאת נמצאות במגמת שיפור, בדגש על רווחיות ורווח. החברה לא רק מגדילה את מחזור ההכנסות (גם אורגנית וגם הודות לרכישת הפעילות ב-2015), אלא בעיקר את שולי הרווח.

שיעור ה-EBITDA (רווח לפני מסים, פחת והפחתות) בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-9.7%, לעומת 8.1% ב-2016, 4.2% ב-2015 (מנוטרל השפעות חד-פעמיות) ו-7.3% ב-2014.

הדגש של תאת כיום הוא לייצר רווח מפעילות קיימת, עם מיצוי תהליכי התייעלות תפעולית, בד בבד עם המשך צמיחה בשורה העליונה, קצת מעל לענף בכללותו. קצב המכירות השנתי של תאת ב-2017 צפוי לעבור את הרף של 100 מיליון דולר, כאשר תמהיל ההכנסות נשמר פחות או יותר ברמה דומה.

היתרונות לגודל מקבלים ביטוי ברווחיות, והחברה מרחיבה את בסיס המוצרים ומתכננת לפנות לטריטוריות גיאוגרפיות נוספות. מצבו של ענף התעופה העולמי מעניק רוח גבית להמשך המגמות שתוארו לעיל בחברה.

תאת טכנולוגיות

יתרונות:

- סביבה עסקית בצמיחה

- שינויים אסטרטגיים תומכים

- מגמת שיפור בתוצאות הכספיות

חסרונות:

- תחרות

- משאבים מוגבלים

- מגבלות ורגולציה ענפית

■ הכותבים הם מנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בקבוצת אקסלנס ואנליסטית בכירה במחלקת המחקר באקסלנס. הנתונים מבוססים על דיווחים פומביים של החברה. הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברות מקבוצת אקסלנס מחזיקות ו/או עשויות להחזיק ני"ע ונכסים פיננסיים המוזכרים בכתבה ו/או להעניק שירותים פיננסיים לחברות הנזכרות בכתבה. 

צרו איתנו קשר *5988