השותפה שסולקה בכוחנות מקסלמן וקסלמן ויצאה עם מיליונים

פירמת רואי החשבון הגדולה נחלה הפסד צורב מול רו"ח לינדה מסלם ■ בית המשפט המחוזי קבע כי המשרד ישלם 10 מיליון שקל, כיוון שהוא הפגין כלפיה "גישה כוחנית, פוגענית, נקמנית ויהירה"

שני עשורים אחרי שצורפה כשותפה למשרד רואי החשבון המוביל PwC קסלמן וקסלמן, ועשור אחרי שהודחה מהשותפות ולאחר מערכה משפטית מתישה, זכתה רו"ח לינדה מסלם לפסק דין, שבו נדחו כל הטענות של הפירמה נגדה. זאת, לרבות הטענה כאילו רו"ח מסלם "גנבה לקוחות", ותוך שבית המשפט המחוזי בתל-אביב מותח ביקורת חריפה על התנהלות PwC קסלמן וקסלמן, אחת משלוש פירמות רואי החשבון הגדולות בישראל, מול רו"ח מסלם.

הסכסוך בין פירמת הענק לרו"ח מסלם התחיל כאשר האחרונה, שעמדה בראש סניף קסלמן וקסלמן בבאר-שבע, טענה כי לא קיבלה את כל התשלומים המגיעים לה, וכי קופחה לעומת שותפים אחרים. כשטענותיה נדחו על-ידי הפירמה, הגישה רו"ח מסלם תביעה, וכפי שמתארת השופטת יהודית שבח, "תגובת השותפות להגשת התביעה נגדה הייתה כוחנית, קשה וכואבת".

יום למחרת הגשת התביעה נשללה ממסלם זכות החתימה, בהמשך הודחה מהשותפות, הוגשה נגדה תביעת לשון הרע בגין כתבה ב"גלובס" (שנדחתה בהמלצת בית המשפט), והוגשה נגדה תלונה במשטרה, שלפי בית המשפט, "בסיסה הופרך במהלך העדויות, והיא צללה אל תהום הנשייה".

בשלב הראשון של הדיון בתיק בסוף שנת 2016 קבעה השופטת שבח, כי מסלם לא קיבלה סכום של 900 אלף דולר שהגיע לה לפי ההסכם עמה - וזאת, בגין סיום ההתקשרות. כמו-כן קבעה השופטת, כי מסלם "קופחה בתשלומים שהגיעו לה, הן מכוח היותה שותפת הון והן מכוח ההסכם שנחתם עמה", ופסקה כי על פירמת PwC קסלמן וקסלמן לשלם לרו"ח מסלם סכום של 7.255 מיליון שקל (כ-10 מיליון שקל היום, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה).

את התנהגות הפירמה קסלמן וקסלמן הגדיר בית המשפט כ"הדחה כוחנית ופוגענית". השופטת שבח קבעה כי "מסלם מצאה את עצמה, מהרגע להרגע, מחוץ למשרד שבו עבדה עשר שנים, מבוזה, נכלמת וידיה ריקות, כשמעל ראשה מרחפת תביעת ענק בסך 10 מיליון שקל, ואף תלונה במשטרה".

בהמשך תיארה השופטת את שאירע למסלם אחרי סילוקה מהפירמה הגדולה: "לאחר שהתאוששה מהלם ההדחה, התעשתה מסלם ופתחה תוך זמן קצר משרד עצמאי משלה. במאי 2008 חברה למשרד רו"ח דלויט-בריטמן-אלמגור והפכה שם לשותפה מן המניין... אין למצוא כל פסול בהיעתרותה להצעת משרד ברייטמן. באותה מידה אין להתפלא כי הלקוחות מהדרום (מסניף קסלמן וקסלמן בבאר-שבע - מ"ל) נהרו אחר מסלם שטיפלה בהם במסירות, והעדיפו אותה על פני הישארות בשותפות היהירה (שותפות קסלמן וקסלמן - מ"ל)".

"צירוף מדהים של אירועים"

פסק הדין בבית המשפט המחוזי בת"א שניתן לפני שבועות אחדים, עוסק בתביעה הנגדית של משרד קסלמן וקסלמן נגד מסלם, בגובה 5.25 מיליון שקל. משרד רואי החשבון דרש לחייב את מסלם לפצותו "בגין גזילת לקוחות השותפות", שביצעה מסלם כביכול מיד אחרי סילוקה מקסלמן וקסלמן, בגין הוצאות שנגרמו למשרד שהעתיק את סניף השותפות מבאר-שבע לעומר, ובגין הוצאות חריגות שנדרשו עקב התנהגותה "שלא כדין" של מסלם.

השותף הבכיר לשעבר בקסלמן וקסלמן, רו"ח אברהם ברגר, טען בתצהירו, כי "מצירוף מדהים של אירועים, אין לנו אלא להסיק, כי רו"ח מסלם רקחה ביחד עם יועציה תוכנית מגירה מתוכננת לפרטי פרטים בעניין גזילת לקוחות השותפות". לטענה זו הצטרפו שותפים בכירים נוספים במשרד: רואי החשבון צבי יחזקאל, מיכאל תמיר ויצחק פלומבו.

כדי לאמת את טענותיה, העלתה קסלמן וקסלמן לדוכן העדים שורה ארוכה של לקוחות מהתקופה שבה מסלם היתה שותפה בפירמה, בהן חברות ציבוריות ולקוחות קטנים. חלקם היו לקוחותיה של מסלם טרם הצטרפותה לקסלמן וקסלמן, ושחברו אליה לאחר הדחתה - מי בסמוך ומי שנים אחר-כך.

העדויות, על-פי פסק הדין, לא תמכו בטענותיה של קסלמן וקסלמן, אלא להיפך - העדים מטעם הפירמה, לקוחות גדולים וקטנים, אחד אחרי השני, סיפרו כי הם אלה שיזמו את החבירה אל רו"ח מסלם, והכחישו את הטענה כאילו מסלם שידלה אותם לעזוב את קסלמן וקסלמן. חלקם גם הוסיפו אמירות לא נעימות לאוזניה של פירמת הענק המובילה ובכיריה.

כך, למשל, העיד רו"ח אביב סגיס מחברת י.ח. דימרי: "אנחנו, מהעבודה של קסלמן, לא היינו מרוצים. לא היינו מרוצים מתהליך הביקורת שלהם... גם הדירקטוריון אצלנו הגיע לאיזושהי אווירה לא נוחה מול המשרד... ההחלטה התקבלה כבר לא להמשיך עם קסלמן, כאילו בלי שום קשר ללינדה או לא לינדה.. ולאחר מכן נודע לנו שרו"ח לינדה מסלם חברה לדלויט-בריטמן-אלמגור, ורק לאחר מכן חברנו אליה".

מנכ"ל חברת "ראש טוב תעשיות תוכנה", חנן שחף, אמר בעדותו כי שמח לשמוע שרו"ח מסלם עזבה את קסלמן וקסלמן, וכי אחרי עזיבתה "אף אחד שם (בקסלמן וקסלמן - מ"ל) לא מבין מימינו ומשמאלו, לא מכיר את החברה, לא ישב איתי אף פעם. לא הודיעו לי בצורה מסודרת שהם מעבירים את התיק, לא הייתה שום חפיפה. זה לא נראה לי אמין, זה לא נראה לי מסודר".

עד נוסף, ששון שילה, סמנכ"ל הכספים של קבוצת ברן, העיד כי שמע על ההדחה של רו"ח מסלם בתקשורת, וכי הוא המשיך לעבוד עם משרד קסלמן וקסלמן, אולם לדבריו, נוצרו לו קשיים עם רואי החשבון שהחליפו את מסלם והוא הרגיש תחושת "מיצינו", שבעקבותיה החליטה קבוצת ברן לעזוב את קסלמן וקסלמן.

"אין צדיק אחד בסדום"

השופטת שבח סיכמה את העדויות מטעם הפירמה באופן הבא: "בעוד שהלקוחות הקטנים, שספק אם השותפות הייתה בכלל מעוניינת בהם, נהרו אחרי מסלם בשל מסירותה ויחסה אליהם, המשיכו החברות הציבוריות (למעט שתיים) לעבוד עם השותפות - מי שנה ומי שנתיים, ומי יותר - ועזיבתן את השותפות, תוך מעבר למשרד בריטמן-אלמגור, נבעה מאכזבתן מטיב השירות שקיבלו ולא מחמת גזילתן על-ידי מסלם".

בסיכום פרשת העדויות פסקה השופטת שבח: "ולא נמצאה לה לשותפות (קסלמן וקסלמן - מ"ל) ולו לקוח אחד, צדיק אחד בסדום, שיתייצב על דוכן העדים ויתמוך בטענת השותפות, כי מסלם היא שיזמה את עזיבתו את השותפות; אף לא ראיה אחת שתוכיח, ולו בעקיפין, פנייה כלשהי מטעם מסלם אל מי מלקוחות השותפות לנטוש את השותפות ולחבור אליה... השותפות לא הציגה ולו שמץ של ראיה על-מנת להוכיח כי מסלם הציעה למי מלקוחות המשרד לנטוש את השותפות ולחבור אליה".

השופטת שבח לא חסכה דברי ביקורת מהפירמה הגדולה והדגישה כי: "מעדותם (של הלקוחות - מ"ל) עלתה מסקנה משותפת: מסלם היא רואת חשבון מקצועית, מצטיינת ואהודה. מסלם טיפלה בעדים במסגרת השותפות במסירות ובאופן אישי. הטיפול בהם על-ידי קסלמן וקסלמן לאחר עזיבת מסלם לא היה משביע רצון. מסלם כלל לא פנתה אליהם לאחר שהודחה, ובוודאי לא הציעה להם לנטוש את קסלמן וקסלמן ולחבור אליה בדרכה החדשה. החלטתם לחבור אל מסלם במקומה החדש הייתה עצמאית, בבחינת 'כי אל אשר תלכי, אלך'".

קסלמן וקסלמן: "פסק הדין שגוי. נערער לבית המשפט העליון"

משרד PwC קסלמן וקסלמן הוא אחד משלושת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל. בין לקוחותיו הבולטים: כי"ל, הפניקס, אורמת, התעשייה הצבאית, רב-בריח, תמיר פישמן, אלון ריבוע כחול ועוד. לפי דירוג Duns'100 לשנת 2016, קסלמן וקסלמן היה משרד רואה החשבון המבקר של 82 חברות ציבוריות. פסק הדין של בית המשפט המחוזי בענין רו"ח לינדה מסלם מציג את קסלמן וקסלמן באור של תאגיד שקיפח עובדת בניגוד להסכם, הפגין גישה כוחנית, פוגענית, נקמנית, יהירות, והגיש תביעה ובה טענות מכפישות על "גזילת לקוחות", ללא כל ראיות.

פניית "גלובס" לרו"ח יוסף פילוס, מנהל קסלמן וקסלמן, נענתה על-ידי משרד עורכי הדין גיורא ארדינסט ותומר ויסמן, המייצגים את PwC ישראל: "לדעתנו, פסק הדין שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי הוא שגוי ובכוונתנו לערער עליו לבית המשפט העליון".

רו"ח לינדה מסלם, שיוצגה על-ידי עורכי הדין בועז וילנסקי ויואב בר-ישראל, מסרה: "פסק דינו של בית המשפט מדבר בעד עצמו".

יוסף פילוס  / צילום: אבשלום ששוני
 יוסף פילוס / צילום: אבשלום ששוני

צרו איתנו קשר *5988