הוניגמן: בנק מזרחי חילט 6 מיליון שקל מחשבונות בעלי החברה

הסכום חולט מחשבונותיהם הפרטיים של האחים מיכה ויעקב הוניגמן ■ במסגרת בקשת הקפאת ההליכים צוין כי בשבועות האחרונים שיעבדו בעלי המניות את בתי המגורים שלהם עד לסך של 20 מיליון שקל

הוניגמן / צילום: תמר מצפי
הוניגמן / צילום: תמר מצפי

בנק מזרחי חילט 6 מיליון שקל מחשבונות הפרטיים של בעלי קבוצת קמעונאות האופנה הוניגמן, האחים מיכה ויעקב הוניגמן - כך עולה מהודעה שמסרו הנאמנים, עו"ד קרן רייכבך סגל ורו"ח בועז גזית, לבית המשפט המחוזי בנצרת. מדובר בכספים שבנק מזרחי טוען ששייכים לו לטענתו.

במסגרת בקשת הקפאת ההליכים צוין כי בשבועות האחרונים שיעבדו בעלי המניות את בתי המגורים שלהם עד לסך של 20 מיליון שקל, מתוכם 8 מיליון שקל בגין חובות החברה לבנק והיתרה בגין הלוואות אישיות שטרם הועברו לבעלי המניות במלואן. סכום של 6 מיליון שקל מתוך כספי ההלוואה הועברו לחשבונות הפרטיים של בעלי החברה.

כמו כן, בבקשת ההקפאה ביקשו האחים הוניגמן להעמיד את הסכום כאשראי במעמד של "הוצאות הבראה". הנאמנים מציינים כי הקפאת ההליכים אינה צפויה להיות גירעונית, אך קיים הפרשי עיתוי בין התקבולים למועדי התשלום המצריכים העמדת אשראי זמני לגישור על פערים אלה.

לאור העובדה כי מקור הכספים הוא בהלוואה חדשה שהעמיד בנק מזרחי לאחים הוניגמן כנגד שיעבוד על בתי המגורים שלהם, התבקש בית המשפט להורות כי הוסכם במעמד של הוצאות הבאה יחסה גם תחת השיעבוד הקיים על בתי המגורים, ויוחזר על-ידי הנאמנים ישירות לבנק המזרחי לצורך פירעון חלק של ההלוואה נשוא השיעבוד.

החלטה זו אושרה על-ידי השופט שאישר לבעלי המניות להעביר לחשבון הנאמנות סך של 6 מיליון שקל. "עניין זה יבחן תוך כדי ההליך, לאחר שבפני בית המשפט תונח תמונה מלאה יותר לגבי מצבת הנכסים הפרטיים של בעלי המניות".

הנאמנים צרפו להודעת בית המשפט צילום מחשבונות הבנק הפרטיים של בעלי המניות ביום רביעי ומאתמול מצהריים, שמראה לטענתם כיצד המזרחי ביצע את הפעולה לאחר מתן צו הקפאת ההליכים. עוד הם מציינים כי צעד זה קרה ככל הנראה לפני שלבנק נודע על צו ההקפאה.

עוד נטען בהודעה כי הנאמנים נפגשו עם הבנק ובאי-כוחם ושמעו מהם על "תרעומת ותחושות קשות" בקשר עם התנהלות האחים הוניגמן בנוגע להעמדת הלוואת המשכנתא ובנוגע לכספים שעמדו בחשבונותיהם הפרטיים של בעלי המניות. כך, לדוגמה, הבנק טען כי האחים הוניגמן התחייבו להעביר כספים אלה להפחתת האשראי של החברה בבנק, ונמנעו לעשות כן על פני מספר שבועות.

הנאמנים טוענים בהודעה כי הם סבורים כי על הבנק להשיב את המצב לקדמותו ולהחזיר את הכספים לחשבונות האחרים הוניגמן, כאשר גורם הכספים יוכרע בהמשך על-ידי בית המשפט. כך, טוענים הנאמנים, לא ייגרם נזק לבנק, אך יהיה בכך לסייע להקפאת ההליכים ולשמור על מקומות העבודה של למעלה מ-1,000 עובדים. הנאמנים עדכנו כי הם מנסים להגיע עם ההסכמות בעניין זה, ועל כן כרגע אינם פונים בבקשה להתערבות מצד בית המשפט.

בית המשפט קבע כי לא לקבל החלטה היום בנוגע לפניית הנאמנים כנגד החילוט, ונתן לצדדים זמן לדון ביניהם ולהגיע להסכמות ביחס לסכום שחולט. במקרה שהצדדים לא יגיעו להבנות בדבר השבת הכספים או חלקם לנאמנים, אלה ישובו ויפנו לבית המשפט.

צרו איתנו קשר *5988