השמאים המכריעים: הרחקתנו ממוסדות לשכת השמאים לא כדין

משרד המשפטים: "פעילות השמאים המכריעים בלשכה עלולה להעמיד אותם בניגוד עניינים"

סערת רוחות חדשה בלשכת שמאי המקרקעין: בצעד חסר תקדים פנו לאחרונה 25 השמאים המכריעים במכתב מחאה חריף לוועדה המייעצת לשרת המשפטים - שתפקידה למנות את השמאים המכריעים, לפקח על פעילותם ועל הסדרי ניגוד העניינים שלהם, ולדון בתלונות המוגשות נגדם - תוקפים השמאים המכריעים את המגמה להגביל את פעילותם במוסדות לשכת השמאים, וטוענים כי נדהמו לשמוע על "החלטה של הוועדה, לפיה שמאי מכריע לא יהיה חבר במוסד ממוסדות לשכת שמאי מקרקעין".

מוסד השמאי המכריע, תפקיד מעין שיפוטי, הוקם במסגרת משרד המשפטים בשנת 2009 לאור תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה, לצורך טיפול בחילוקי דעות בתחום השמאות - בעיקר בנושאים של היטל השבחה, פגיעה שנגרמת מתוכנית ופיצויים. מכתב השמאים המכריעים נשלח למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי - יעוץ וחקיקה), עו"ד ארז קמיניץ, וליו"ר הוועדה המייעצת לשרת המשפטים, לעו"ד דוד שני.

לטענת 25 השמאים המכריעים, ההחלטה התקבלה ללא ידיעתם, ותוך הפרת חובה בסיסית של רשות מנהלית "לאפשר דיון וליבון, שמיעה וטיעון לפני שינוי מוחלט של כללים שנקבעו בעבר... קבלת החלטה כה מהותית, הפוגעת ביכולתם של השמאים המכריעים ליטול חלק בפעילות הגוף היציג של כלל השמאים בישראל, ללא מתן אפשרות להישמע, אינה ראויה ואינה כדין. החלטה זו שגויה מן היסוד ולוקה בחוסר הבנה של תפקיד הלשכה ומוסדותיה, של חשיבות הפעילות בה, ושל משמעות הדרת רגלי השמאים המכריעים ועובדיהם מפעילות זו".

עוד טוענים 25 השמאים המכריעים, כי "הוראה זו פוגעת בזכות הבסיסית של חברי הלשכה לבחור את נציגיהם ואת מי שימלאו תפקידים במוסדותיה של הלשכה, ואינה עולה בקנה אחד עם הכללים החלים על ממלאי תפקידים ציבוריים אחרים מקרב השמאים, דוגמת עובדי אגף שומת המקרקעין במשרד המשפטים, שסמכויותיהם ותפקידיהם חשובים לא פחות, ובוודאי שאינה תואמת את הכללים החלים על השמאי הממשלתי הראשי, שעל סמכויותיו אין צורך להכביר מילים.. בכל מקרה, אנו כשמאים מכריעים לא יכולים לראות בהחלטה בעלת תוקף מחייב כלשהו, כל עוד לא התקבלה בהליך תקין לאחר שנשמעו הטענות ונשקלו כל השיקולים".

בוועדה המייעצת לשרת המשפטים 9 חברים: 2 נציגי לשכת השמאים; נציג אחד של התאחדות בוני הארץ (הקבלנים), יו"ר מועצת השמאים במשרד המשפטים; השמאי הממשלתי הראשי; יועמ"ש עיריית ת"א; נציגי מינהל התכנון ומשרד השיכון ונציג ציבור.

"עלול למנוע ריבוי וביטוי של דעות"

בניגוד לעמדת השמאים המכריעים, התקבלה לפני כשבועיים גם בהנהלת לשכת שמאי המקרקעין, הצעת החלטה באותה רוח של הוועדה של משרד המשפטים, לפיה יש לתקן את התקנון באופן ש"שמאי מכריע לא יוכל להיות מועמד למוסדות הלשכה הנבחרים ולא יוכל להיות מועמד למוסדות הלשכה הממונים על ידי הוועד, אולם יוכל לשמש כיועץ לוועדות". ההצעה תובא להחלטת האסיפה הכללית של הלשכה, שתיערך בירושלים ערב חג הפסח.

ההסבר להצעת ההחלטה, שנמסר לחברי הלשכה, הוא: "יש תפקידים בלשכה שמי שממלא בהם תפקיד והוא שמאי/ת מכריע/ה עלול להטיל מורא על שמאים אחרים החברים באותה ועדה ובכך למנוע ריבוי דעות וביטוי של דעות השונות מדעתו של השמאי/ת מכריע/מכריעה".

השמאי הותיק רן וירניק, שהיה שמאי מכריע, אומר: "זה נימוק הזוי. אם הקריטריון לפסילת השמאים הוא הטלת מורא על שמאים אחרים, יש הרבה בעלי תפקידים שמוראם גדול יותר, כולל בתחומי פרנסת השמאי, כמו השמאים בוועדות הערר על החלטות השמאי המכריע".

תומכי הגבלת השמאים המכריעים בלשכת השמאים מציגים מקרה, שבו שמאי מכריע, מוטי דיאמנט, כשהיה חבר ועד, היה צריך להכריע בין לקוחות של יו"ר הלשכה דאז אוהד דנוס ויו"ר קודם של הלשכה ארז כהן.

תגובת משרד המשפטים: "הפנייה (של השמאים המכריעים - מ.ל) עדיין בבירור. עם זאת יצוין, כי השתתפותם של שמאים מכריעים בפעילות ועדות הלשכה השונות אינה טריוויאלית, ועלולה, במצבים מסוימים, להעמיד את השמאים המכריעים בניגוד עניינים, ועל כן הדבר דורש עוד ליבון".

מטעמו של חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין, נמסר: "השינוי בתקנון הוצע ואושר על ידי ועד הלשכה, לאחר דיון בנושא ומתוך הבנה כי על מנת לחזק את מעמד השמאי ואת הליך הבחירה הדמוקרטי למוסדות הלשכה יש לבצע מעין הפרדת רשויות בתוך הלשכה.

"השמאים המכריעים הם חלק בלתי נפרד מהלשכה... בשל הצורך לשמר את הקשר עימם וליהנות מהידע שצברו, הודגש בתיקון שהם יוכלו לשמש כיועצים לוועדות הלשכה תוך קיום הידברות שוטפת".

צרו איתנו קשר *5988