קרסו לא תקים פרויקט תמ"א 38 בגבעתיים בגלל היעדר תשתיות

הוועדה המקומית קיבלה את התנגדות התושבים בנימוק כי התוכנית חורגת מהבינוי בסביבה וכי אין מספיק תשתיות לטובת היקפי הבנייה הנדרשים

יבניאלי גבעתיים / צילום: איל יצהר
יבניאלי גבעתיים / צילום: איל יצהר

עיריית גבעתיים נגד תמ"א 38: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעתיים קיבלה לאחרונה התנגדות שהגישו תושבי שכונת תל גנים בגבעתיים, כנגד פרויקט תמ"א 38 שיזמה חברת קרסו נדל"ן ברחוב יבניאלי 24,26,28 בעיר. זאת בשל "היעדר תשתיות מספקות", וכן בשל שינוי אופי הבנייה הנמוך בסביבה. המשמעות היא כי קרסו לא תוכל להקים את הפרויקט שתכננה, ותיאלץ להגיש תוכנית חדשה לוועדה המקומית.

מההחלטה עולה כי קרסו נדל"ן, התקשרה עם הדיירים ברחוב יבניאלי, לביצוע פרויקט תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה. החברה, הגישה בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, להרוס בניין רכבת בן 3 קומות שבו 21 דירות ישנות, ולהקים במקומו שני בניינים חדשים בני 8 קומות כל אחד, ובהם 63 דירות חדשות, ו-104 חניות.

באמצעות עוה"ד אלי וילצ'יק וכרמית רבי ממשרד כהן, וילצ'יק ושות' הגישו תושבי האזור התנגדות למתן ההיתר וטענו, כי על הוועדה המקומית לסרב לבקשה בשל מחסור משמעותי בשטחי ציבור ובשטחים פתוחים וכי מימושו של הפרויקט עלול להביא לקריסתן של התשתיות העירוניות הקיימות, ובכלל זאת תשתיות המים והביוב, וכן מערך הדרכים בשכונה, אשר כבר היום קורס תחת עומסי התנועה במקום.

עוד טענו התושבים, כי מספר הדירות המבוקש הוא גבוה באופן בלתי סביר ואינו הולם את הסביבה, המאופיינת ברובה בבניה צמודת קרקע. מעבר לזאת, טענו התושבים, כי תוספת הקומות ותוספת יחידות הדיור המבוקשות, חורגות ממדיניות הוועדה המקומית וכי הבקשה להיתר אותה הגדירו כ"חותרת תחת המדיניות העירונית וכנגד אופיה של העיר", אינה תואמת את תוכנית הנפחים של גבעתיים מבחינת גובה המבנה, תמהיל הדירות, שטחי הבנייה ואף סותרת את תוכנית המתאר לגבעתיים שנמצאת כיום בהכנה. לטענת המתנגדים תכנון של 63 דירות על שטח של 2 דונם משקף צפיפות בלתי סבירה של 31 דירות לדונם נטו. בעוד תמ"א 35 קובעת צפיפות של 24 דירות לדונם.

"הריסתו של מבנה רכבת בן שלוש קומות והקמתם של שני בניינים חדשים במקומו, הגבוהים משמעותית מסביבתם, באופן שישנה את אופי הרחוב ויפגע במתנגדים בצורה קשה מאוד, בהיבטים שונים ובהם הסתרת אור, חסימת אוויר ופגיעה בפרטיות, שתוצאתם, מלבד הפגיעה באיכות החיים של המתנגדים, הינה פגיעה בערך נכסיהם" נכתב בכתב ההתנגדות.

בנוסף טענו המתנגדים כי מדובר בבינוי בגובה חריג לסביבה, העתיד לשנות את אופיה ולפגוע, בהכרח, פגיעה קשה ברווחתם ובאיכות חייהם ואף לירידה משמעותית בערך נכסיהם, שכן מדובר בבתים צמודי קרקע. זאת מאחר ולטענתם, הבינוי המוצע מצמצם משמעותית את שעות האור ואת זרימת האוויר ויש בו אף כדי לפגוע בפרטיותם של המתנגדים.

בתחילת חודש פברואר קיימה הוועדה המקומית דיון לשמיעת המתנגדים ולאחרונה ניתנה החלטתה לסרב לאשר את הפרויקט. הוועדה המקומית קיבלה את טענותיהם של התושבים, וקבעה כי שטחי הבנייה חורגים מהמותר, כי אין הצדקה לתוספת של 4.5 קומות וכי "התכנון המבוקש יוצר תוספת של 15 דירות מעבר למותר על פי מדיניות הוועדה המקומית, ללא מתן פתרון לתשתיות העירוניות, מבני ציבור ושטחים ירוקים".

הוועדה המקומית הוסיפה, כי היא מקבלת את ההתנגדות בנושא התנועה והחניה "לאור עומס התנועה והחניה שעלולה להיווצר עקב יחידות הדיור הרבות המבוקשות מעבר למותר". עוד קבעה הוועדה המקומית, כי היא מקבלת את טענות התושבים בדבר פגיעה באיכות חייהם וכן את טענותיהם כנגד הבלטתן של המרפסות מעבר לקווי הבניין. יחד עם זאת קבעה הוועדה כי סוגיית ירידת הערך של דירות המתנגדים איננה תכנונית ועל כן אינה נלקחת בחשבון.

מקרסו נדל"ן נמסר "החברה לומדת את ההחלטה ולאחר מכן תשקול את צעדיה".

צרו איתנו קשר *5988