אברהם קוזניצקי נותן למנכ"ל מנרב אופציות ל-4% מהחברה

פיני דקל יקבל אופציות במחיר מימוש הדומה למחיר השוק • שווי האופציות: 4.5 מיליון שקל

מייסד ויו"ר מנרב אברהם קוזניצקי / צילום: רפי קוץ
מייסד ויו"ר מנרב אברהם קוזניצקי / צילום: רפי קוץ

אברהם קוזניצקי, היו"ר ובעל השליטה בחברת מנרב, מבקש להעניק לפיני דקל, מנכ"ל מנרב, אופציות ל-4% ממניות החברה, במחיר מימוש שתואם את שווי השוק של החברה, ולא גבוה ממנה באופן מורגש. מחיר המימוש עומד כיום על 436 שקל למניה - שווה ערך לממוצע מחיר מניות מנרב  ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת האישורים הנדרשים לתנאי ההעסקה החדשים.

בעלי מניות חברת הנדל"ן מנרב אחזקות יתבקשו באסיפה המתוכננת לחודש הבא לאשר את שדרוג תנאי העסקתו של המנכ"ל, המכהן בתפקיד מאז נובמבר 2011, וכחלק מכך להקצות לו אופציות לא-סחירות לכ-4% מהונה של מנרב, במסגרת חבילת אופציות שהשווי שלה מוערך ב-4.5 מיליון שקל, על פי חישוב לחמש שנים. תקופת ההבשלה של האופציות היא לשנתיים מיום הקצאתן, שבמהלכן יוכל דקל לממשן בשלוש מנות.

את שכרו החודשי הבסיסי של דקל, העומד על 60 אלף שקל צמוד למדד, מבקשים במנרב להעלות ב-25 אלף שקל נוספים, לצד שינוי שיעור המענק השנתי הנגזר מרווחי החברה, בסכום מקסימום של 2.75 מיליון שקל, וכן הורדת שיעור המענק שדקל יוכל לקבל מעליית שווי החברה, או לחלופין הונה העצמי.

עוד מבקשים במנרב לתת לדקל מענק חד-פעמי של 600 אלף שקל, "בגין תרומתו המהותית לשיפור נגישותה של החברה לשוק ההון, ובתוך כך להצלחת הנפקות האג"ח של החברה".

עלות השכר: 2.3 מיליון שקל בשנה

במנרב מעריכים את עלות העסקת דקל, בהנחת קבלת מענק שנתי מלא, ב-4.3 מיליון שקל, ללא המענק ההוני, מענק עליית השווי והמענק החד-פעמי. עלות העסקתו ב-2017 עמדה על 2.3 מיליון שקל וכללה שכר בעלות של 1.05 מיליון שקל ומענק של 1.2 מיליון שקל.

בוועדת התגמול ובדירקטוריון מנרב הסבירו, בין השאר, כי תנאי העסקתו של דקל לא עודכנו מאז יולי 2011, אז הוא שימש סמנכ"ל הכספים של החברה, וזאת למרות "השינוי המהותי שחל בפרמטרים העסקיים של החברה מאז מינויו למנכ"ל". עוד ציינו בדירקטוריון כי "החברה מכירה בכישוריו של דקל, בניסיון שאותו צבר במסגרת מילוי תפקידו בחברה, בחשיבות מילוי תפקידו המרכזי, בתרומתו לפעילות החברה במסגרת מילוי תפקידו ובחשיבות המשך מילוי תפקידו באופן רציף לטובת החברה בראייה ארוכת טווח".

צרו איתנו קשר *5988