בפסגות קוראים להקטין את מספר חברי דירקטוריון בזק

מציעים לבחור בדוד גרנות, דב קוטלר, אמנון דיק, עידית לוסקי ונעמי זנהאוז כדירקטורים - ולא במועמדי ביקום

ברק סורני / צילום: גיא חמוי
ברק סורני / צילום: גיא חמוי

בית ההשקעות פסגות פרסם היום (א') את המלצתו הפנימית לקראת ההצבעה באסיפה הכללית של החברה שתתכנס ביום חמישי הקרוב. ההצבעות באסיפה הכללית הפעם ישנו את מבנה והרכב דירקטוריון בזק, ומכאן החשיבות והמתח הרב סביב ההצבעה. זו גם תהיה הפעם הראשונה שלחברת ביקום , מקבוצת יורוקום (בשרשור) שלה יש את היתר השליטה בבזק , לא תהיה שליטה ברורה בדירקטוריון אלא השפעה משמעותית בלבד.

נזכיר כי לאחר ההצבעה אמור דירקטוריון בזק להתכנס ולבחור ביו"ר חדש, אחרי שדוד גרנות, היו"ר הזמני, הודיע שאין בכוונתו להתמודד על תפקיד היו"ר הקבוע.

בנייר העמדה של פסגות טוענים בבית ההשקעות כי הם סבורים שיש לפעול לבחירת ההרכב המצומצם של הדירקטוריון, כלומר דירקטוריון שיש בו לא יותר מ - 13 חברים. להערכת פסגות- דירקטוריון המכיל 15 דירקטורים הינו דירקטוריון גדול המקשה על קבלת החלטות ופוגע ביעילות פעילות הדירקטוריון. גם דירקטוריון המכיל 13 דירקטורים הינו גדול "אך מאחר ואנו נדרשים לבחור באחת מהחלופות אז זו החלופה העדיפה".

עוד טוענים בפסגות כי "החל מיום 20 ליוני 2017 מתנהלת חקירה גלויה של רשות ניירות ערך העוסקת בחשדות לביצוע עבירות שונות הנוגעות לעסקאות שביצעה החברה והקשורות לבעל השליטה בה. בנוסף, חברת יורוקום בשליטת בעל השליטה ושבאמצעותה, אלוביץ מחזיק בחברה, הינה בהליכי חדלות פרעון, כך שמתעוררות שאלות מהותיות בהקשר של זכויותיו להמשך השליטה בחברה".

"המועמדים מטעם בעל השליטה נבחרו והוצעו ע"י בעל השליטה. ורק לאחר מכן ועדת המינויים הבלתי תלויה בחנה את עמידתם של המועמדים הנ"ל בקריטריונים שגובשו. למעשה, לא ניתן כל גילוי לגבי הליך בחירת הדירקטורים על ידי בעל השליטה עצמו".

"להערכתנו, לאור כל האמור לעיל ובסיטואציה שבה נמצאת החברה כיום, לא מן הראוי כי יכהנו בחברה דירקטורים אשר הוצעו בהליך לא שקוף על ידי בעל השליטה הנוכחי, שגם ככל הנראה יוחלף בקרוב. לעמדתנו, יש ונדרש לפעול לצמצום השפעתו של בעל השליטה הנוכחי בחברה, לרבות בתהליך זה של אופן מינוי הדירקטורים כאמור לעיל. לאחר שיתבהר מבנה השליטה בחברה, מועמדים שיוצעו על ידי בעל השליטה החדש, ככל שיובאו לאישור, יבחנו על ידנו ולא יפסלו רק בשל היותם מועמדים מטעם בעל השליטה", אומרים בפסגות.

"חשוב לנו להבהיר, כי חלק מהמועמדים שהוצעו על ידי בעל השליטה הנוכחי הינם מועמדים ראויים הן מבחינת כישוריהם והן מבחינת ניסיונם לצורך כהונה כדירקטורים בחברה ובמידה והם לא היו מוצעים ע"י בעלת השליטה כאמור לעיל היינו שוקלים לתמוך במועמדותם".

"בהקשר זה, נציין כי, לעמדתנו, הרכב הדירקטוריון, גם ללא מועמדים אלו, הינו דירקטוריון אשר יכול לענות על תנאי הכשירות והניסיון הנדרשים מדירקטוריון החברה וגם יהיה דירקטוריון שיתאפשר לו להתנהל באופן יעיל ואפקטיבי יותר". במלים פשוטות פסגות מתנגדת לכל המועמדים של ביקום.

בנוסף, פסגות תומכת במינויים של דוד גרנות לכהונה נוספת בשל הניסיון שצבר; ובדב וקוטלר לדירקטור בלתי תלוי בשל הניסיון הפיננסי שלו.

לאור ריבוי המועמדים שמוצעים, גם על ידי אנטרופי, טוענים בפסגות כי "מן הראוי היה שרשימה זו של מועמדים היתה מצומצמת משמעותית. קיים קושי וחשש שלאור ריבוי המועמדים לא בהכרח יבחרו אלו שהיו נבחרים אלו הרשימה היתה יותר מצומצמת וממוקדת. לדעתנו, דירקטוריון החברה צריך להכיל דירקטורים בעלי ניסיון פיננסי, ניסיון בתחום הטלקום וכן בעלי רקע בממשל תאגידי. כמו כן, שמנו דגש על הרכב מגדרי ראוי יותר לדירקטוריון החברה. בהתאם, אנו ממליצים לתמוך באמנון דיק, גב' עידית לוסקי וגב' נעמי זנהאוז ולהתנגד לכל שאר המועמדים".

לסיום פסגות מביעים אי אמון בדירקטורים טלי סימון ומרדכי קרת שהיו מעורבים באישור עסקאות בעלי העניין הנחקרות בפרשיות בזק השונות. לדברי פסגות שני דח"צים אלו תמכו בעסקאות אלו . "להערכתנו, בעת הזו ובסיטואציה בה מצויה החברה, ראוי ליצור דירקטוריון אשר לא יכיל נציגים שהיו מעורבים באישור עסקאות בעלי עניין הבעייתיות".

דורון תורג'מן מנכ"ל ביקום מסר בתגובה: "בניגוד לנאמר בנייר העמדה של פסגות, תהליך העלאת המינוי שלנו ושל שאר מועמדי ביקום נעשה על ידי דירקטוריון ביקום ללא מעורבות של בעל השליטה. הדירקטוריון שבו קיים רוב בלתי תלוי לדח"צים, מנהל את החברה בתקופה זו, שהינה מאתגרת ביותר, ללא נוכחות של בעל השליטה שנכון להיום כבר אינו משמש כלל כדירקטור בביקום. כל בעלי החוב והמניות בביקום היום, הינם הגופים המוסדיים בישראל, גופי ההשקעות השונים, קרנות הגידור, שחקני הנוסטרו והציבור.

"האינטרס היחיד שעומד לנגד עינינו בתקופה זו כנושאי משרה באינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס הינו שירות החוב וייצוב המצב הפיננסי שנפגע מאוד כתוצאה מירידת מחיר מנית בזק וכנושאי משרה בבזק - חיזוק מעמדה העסקי וחיזוק תוצאותיה לטובת כל בעלי מניותיה. בניגוד למה שנכתב בנייר פסגות, 4 מששת מועמדי ביקום הינם בלתי תלויים בביקום באופן ישיר (רודב, בירן, גיא, בר דיין) ואף מסווגים ככאלה ורק שניים (בר לב ותורג'מן) קשורים לביקום באופן ישיר. בהקשר זה ובניגוד לרמיזות שהיו בחלק מניירות העמדה שהופצו בשוק נבקש לחדד, שעמי בר לב ואנוכי לא נחקרנו בעסקאות המדוברות שנקשרו לבזק ואף לא נקראנו למסור בגינן עדות כלשהי. גם החברות עצמן אינטרנט וביקום אינן קשורות לפרשות, לא נאשמו בכלום, לא הועלתה כנגדן שום טענה של הרשויות השונות ושתיהן נותרו נקיות לחלוטין בתקופה בה מסביב הכל היה סוער.

"כנציגי החברות שהינן בעלות השליטה, לא נראה לנו נכון הדבר שבדירקטוריון בזק לא יהיו נציגים ישירים בכלל לבעלי השליטה, בדיוק כמו שלא נכון בעינינו שבדירקטוריון פסגות לא יישב אף נציג של קבוצת אייפקס ויישבו בו רק דח"צים ונציג עובדים. חובתינו לשבת בדירקטוריון בזק גם מתוקף שליטתנו בחברה וגם מהטעמים האחרים שציינו. לאף דח"צ לא יהיה את האינטרס הקיומי שלנו להצלחת בזק וחזרתה לפסי ההצלחה. אין לנו נכס אחר והדרך היחיד שלנו לשרת את חובות החברות הציבוריות שאנו מנהלים ולהשיא ערך לבעלי מניותינו הינו באמצעות נוכחות וניהול של נכס הבסיס היחיד שלנו, בזק. אנו מבקשים מכל בעלי המניות של בזק, לדון בכובד ראש בהצבעה במסגרת האסיפה הכללית".

צרו איתנו קשר *5988