ההסתדרות: שכר המנקים והשומרים עלה יותר מהשכר הממוצע

על פי בדיקת ההסתדרות, מאז יוני 2014 ועד ינואר 2018, עלה השכר בענף הניקיון ב-15%, בענף ההסעדה ב-21% ובענף השמירה והאבטחה ב-25% • באותה תקופה השכר הממוצע במשק עלה ב-9% בלבד

עובדת ניקיון / צילום: Shutterstock
עובדת ניקיון / צילום: Shutterstock

השכר בענפי ההסעדה, השמירה והאבטחה והניקיון עלה בשנים האחרונות בשיעור גבוה משמעותית מהשכר הממוצע במשק, כך עולה מבדיקה שערכה ההסתדרות על-סמך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בנתוני שכר נומינליים ותקופת הבדיקה היא החל מיוני 2014, כלומר חודש לאחר כניסתו של אבי ניסנקורן לתפקיד יו"ר ההסתדרות, ועד ינואר 2018.

על-פי הבדיקה עלה במהלך אותה תקופה השכר בענף הניקיון ב-15%, השכר בענף ההסעדה עלה ב-21%, השכר בענף השמירה והאבטחה עלה ב-25% ואילו השכר בקרב עובדי חברות כוח-אדם עלה בשיעור גבוה של 26%. השכר הממוצע במשק עלה במהלך אותה תקופה ב-9% בלבד. במספרים מוחלטים מביאים בהסתדרות כדוגמה את השכר הממוצע בענף השמירה שעלה בתקופה המדוברת מ-5,128 שקל ל-6,400 שקל. בהסתדרות מסבירים את עליית השכר החדה בענפים אלה בהעלאת שכר המינימום, צווי ההרחבה בענפי השמירה והניקיון והשיפור במצב התעסוקה במשק.

"הנתונים המרשימים של עליית השכר הממוצע במשק, הם תוצאה ישירה של המהלכים החברתיים שמובילה ההסתדרות למען צמצום פערים", אמר היום ניסנקורן.

על-פי נתונים שפרסמה היום הלמ"ס, הגיע השכר הממוצע במשק למשרת שכיר בחודש פברואר ל-10,262 שקל (במחירים שוטפים). בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.4% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017.

יחד עם זאת, בלמ"ס מציינים כי רק שליש מכלל משרות השכיר במשק הם בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק. מכלל משרות השכיר במשק, 66.0% (2.370 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-11.4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018 בהמשך לעלייה של 13.5% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017.

בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-10.3% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018, בהמשך לירידה של 7.7% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017.

בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018 עלה מספר משרות השכיר ב-0.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.7% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017.