עד שהאריח ייפול מהמגדל: התלאות של דיירי פרויקט סיטי פארק

דיירי בניין שהגישו תביעה נגד הקבלן על ליקויי בנייה, נדהמו לגלות שהבדיקות ייערכו על ידי מומחה שמכיר את הקבלן, והקבלן בעצמו יבצע את הדגימות • השופט נפתלי שילה נאלץ להזכיר: "אין למנות איש מקצוע שהיה קשור למי מהצדדים ללא הסכמה מפורשת שלהם"

הבניין ברחוב אבא הלל ברמת גן / צילום: תמא מצפי
הבניין ברחוב אבא הלל ברמת גן / צילום: תמא מצפי

זה התחיל כמו עוד תביעה של דיירים נגד קבלן בגין ליקויי בנייה, אבל ההליכים שהלכו והסתבכו, הביאו להחלטה נדירה של בית המשפט להחליף את המומחה שמינה, בשל התנהלותו ולאחר שהתובעים איבדו בו אמון.

במרץ 2016 הגישו 30 דיירי פרויקט סיטי פארק ברחוב אבא הלל 154 ברמת גן, ונציגות הבית המשותף, תביעה בסך 5.2 מיליון שקל נגד חברת מודיסופט שבנתה את הפרויקט, בגין ליקויי בנייה.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד שמעון לביא, צוין כי במגדל היוקרתי, שכולל 29 קומות ו-108 דירות, ונבנה בשיטת ברנוביץ', נתגלו ליקויי בנייה חמורים והעיקרי שבהם הוא חיפוי חיצוני של הבניין שעשוי אריחי אבן, המחוזקים על ידי עוגני ברזל מחלידים, שעלולים לגרום להתנתקות אריחי האבן מהבניין. "נפילת אריח כזה עלולה להמיט אסון אם הוא יצנח על ראשו של עובר אורח", צוין בכתב התביעה. עוד צוין בתביעה כי חרף פניות לקבלן, הליקוי החמור לא תוקן.

בכתב התביעה נטען כי "העוגנים מצויים אף הם בשלבי קורוזיה נאכלים ונחלשים, וסופם להביא לניתוק אריחי אבן החיפוי מהמגדל". לטענה זו צורפה חוות דעתו של מומחה מטעם התובעים, המהנדס רון ארד, שציין כי הכתמים המופיעים על גבי לוחות האבן המחפים את הבניין נובעים מכך שהעוגנים המחזיקים את החיפוי אינם עומדים במתקפת קורוזיה וחדירת רטיבות, וכי התהליך צפוי להחריף עד כדי התפוררות חוטי העיגון וסכנה לנפילת אריחים.

לטענת התובעים, לאחר דין ודברים עם מודיסופט, ביצעה החברה תיקונים בבניין, שלטענת התובעים היו "קוסמטיים ושטחיים". מנגד טענה מודיסופט כי ביצעה את התיקונים למרות שחלפו שבע שנים ממועד מסירת הדירה. בסופו של דבר הגישו הדיירים את התביעה נגד החברה.

"לאחר מסירת הדירות לדיירים התחוור כי קיימים ליקויי בנייה חמורים ביותר עד כדי סיכון חיי אדם", מציינים התובעים. בתביעה הם דורשים לבצע עבודות להסרת החיפוי הקיים והחלפתו באמצעות הוצאת העוגנים והחלפתם. עלות העבודות מוערכת על ידם ב-5 מיליון שקל. על כן דורשים התובעים מהחברה 5 מיליון שקל בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ובתוספת מע"מ, ואף דורשים 250 אלף שקל בגין עוגמת נפש.

מנגד טענה מודיסופט כי אין בסיס לתביעה וככל שיש ליקויים מועטים, ניתן לתקנם בדרך שהוצעה על ידי מומחה מטעמם. בנובמבר 2017 החליט שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב נפתלי שילה למנות את המהנדס עמוס שירן מיקנעם כמומחה מטעם בית המשפט בנושא חיפוי האבן. על מנת שיחווה דעתו בדבר הליקויים הנטענים ובדבר הדרך לתיקון הליקויים ועלותה. המינוי נעשה למרות התנגדותה של מודיסופט לעצם מינוי מומחה מטעם בית המשפט. שני הצדדים הסכימו על זהות המומחה לאחר שהצהירו כי אין להם קירבה אל שירן. בהחלטה צוין כי שירן ייתן חוות דעתו בתוך 60 ימים.

בינואר 2018 שלח שירן מכתב לצדדים וביקש כי מודיסופט תטפל בביצוע הבדיקות בשטח ובנטילת המדגמים יהיה נוכח עו"ד מטעם התובעים ושירן עצמו. ימים ספורים אחר כך שלח שירן מכתב נוסף לצדדים בו פירט הנחיות לביצוע בדיקות ומשטחים לדוגמה על ידי הנתבעת והזכיר שוב כי העבודות יבוצעו בתיאום מראש עם עו"ד התובעים ושירן עצמו.

בפברואר 2018 שלחו התובעים מכתב לשירן בו ציינו כי הם מתנגדים בתוקף לביצוע בדיקה כלשהי על ידי הנתבעת- מודיסופט. "בכל הכבוד הראוי הבדיקות צריכות להיעשות על ידך, באמצעותך ובפיקוחך, ועל ידי מעבדות אובייקטיביות שימונו על ידך. בדיקת העוגנים תעשה על ידי מעבדה בפיקוחך, בהנחייתך ובהשגחתך על פי הוראותיך ולא על ידי הנתבעת".

שירן השיב לצדדים במכתב, כי "החקירות יבוצעו על ידי מר רביב שילר בהנחייתי הישירה. ידוע לתובעים כי לנתבעת היכרות מוקדמת עם מר שילר. נציגי הדיירים יהיו נוכחים לאורך כל החקירות". בתגובה שלחו התובעים מכתב לשירן בו ציינו כי מעולם לא שמעו על שילר, כי לא ידוע להם על היכרות בין שילר למודיסופט, הם מעולם לא הסכימו להעסקתו והם דורשים לדעת מי הוא שילר ומה טיב ההיכרות שלו עם מודיסופט. שירן השיב כי שילר ביצע עבור מודיסופט את דוגמאות ביטול העוגנים וביצע עבורה את הדוגמאות בשטח. התובעים, שנדהמו מהתשובות, העבירו מכתב נוסף לשירן בו ציינו כי לאור העובדה ששילר ביצע עבודות עבור הנתבעת, הרי שהוא בעל עניין, והם מתנגדים למינויו ומעולם לא הסכימו למינויו.

לאור הדברים השיב שירן כי שילר לא יבצע את הבדיקות אלא קבלן אחר בשם סער ירושלמי, והוסיף כי "הנתבעת יכולה לבצע קיר לדוגמה בהנחיית המומחה מטעמה על ידי כל קבלן אחר שייבחר על ידה ובלבד שיבוצע בתיאום עמי מראש". בנוסף נימק שירן את הנחייתו בכך שהוא רואה לנכון לתת לנתבעת אפשרות להציג את הפתרון המוצע על ידה.

"החתול שומר על השמנת"

בתגובה לדברים הגישו התובעים בפברואר 2018 בית המשפט בבקשה למתן הוראות למומחה, ובה דרשו כי בית המשפט יורה שכל הבדיקות יבוצעו על ידי המומחה בלבד ולא באמצעות גורמים מטעם הנתבעת. "לבד מהתדהמה שאחזה בתובעים מהעובדה שאת כל הבדיקות תבצע הנתבעת בבחינת 'החתול שומר על השמנת', הרי הוראה זו נוגדת את ההלכה המשפטית שאת הבדיקות יבצע המומחה, אם באופן ישיר או עקיף, במחלוקת בין הצדדים, אך בכל מקרה בהנחייתו ובפיקוחו". על הבחירה בשילר כתבו התובעים בבקשה כי יש לתהות מדוע מנסה המומחה למנות אדם שלנתבעת היכרות קודמת עמו.

במרץ 2018 הודיעה מודיסופט כי היא מתנגדת לבקשת התובעים למתן הוראות למומחה. בתגובה ששלחה לבית המשפט צוין כי הבקשה קנטרנית ומיותרת ונועדה להטיל אימה על המומחה. עוד ציינה החברה כי הבקשה של דיירי סיטי פארק "באה לשרת את מטרתם של התובעים שאינם מעוניינים בתיקון הליקויים בבניין אלא בכסף". על כן, טוענת מודיסופט, מבקשים התובעים להכין את הבסיס לפסילתו של שירן. החברה הדגישה כי "למען הסר ספק" אין לה כל קשרים עם שירן, ואין לה היכרות מוקדמת איתו. גם שירן הגיש תגובתו לבית המשפט.

בתשובה לתגובות הודיעו התובעים לבית המשפט כי הם מבקשים להעביר את המומחה מתפקידו לאלתר עוד בטרם נתן חוות דעתו. בנוסף הבהירו התובעים כי איבדו כל אמון במומחה. לטענתן, תגובת המומחה מלמדת על "התנהלות חמורה מעליה מתנוסס דגל שחור של פגיעה בחוק. המומחה פעל במשוא פנים בניסיון מניפולטיבי חמור עם הנתבעת להטות משפט וליצור עיוות דין", טענו התובעים בתגובה לבית המשפט.

מודיסופט מנגד דחתה את הבקשה להחלפת המומחה. בנוסף טענה מודיסופט כי אין לה כל קשר עם המומחה או היכרות מוקדמת עמו ואין כל עילה לפסילתו. הם אף העירו כי התובעים מחבלים בעבודתו.

שירן טען כי יש לאפשר לנתבעת להציג בפניו את המלצות המומחה מטעמה על מנת שהוא יוכל לחוות את דעתו המקצועית "על מוצר מוגמר ולא על מוצר תיאורטי". עוד טען שירן כי לא הייתה כל מניעה למנות לצורך איסוף הנתונים מהשטח גורם הקשור בנתבעת מאחר ומדובר בפעולה טכנית והדבר נעשה לצורך צמצום בעלויות בלבד. בסופו של דבר לאור התנגדות התובעים הוא החליף את הגורם שיאסוף נתונים ומינה קבלן שלא קשור לצדדים. לטענתו אין כל חשיבות לשאלה מי בוחר את המעבדה שתבצע את הבדיקות של הממצאים שילוקטו מהבניין.

"התנהלות לא ראויה"

בהחלטה שנתן השופט נפתלי שילה לאחרונה, מזכיר שילה כי פסילת מומחה נעשית במקרים נדירים מאוד. הוא דחה את טענת התובעים כי המומחה מנסה להטות משפט וליצור עיוות דין מאחר שלא הוכחה כל "קנוניה" בין המומחה לנתבעת. עם זאת, קבע שילה, "התנהלות המומחה בכל הקשור להטלת מטלות ביצוע על הנתבעת או מי מטעמה, לא הייתה ראויה". שילה אף פירט כי הנחייתו של שירן לנתבעת לבצע את נטילת הדוגמאות מהבניין, "לא הייתה במקומה".

שילה אף הזכיר כי בצדק רב הבהיר עו"ד אורי טבח המייצג את מודיסופט למומחה, כי למרות הנחייתו, על שירן עצמו לבצע את הבדיקות ולא על ידי הנתבעת. נוסף לכך ציין השופט כי גם מינוי שילר, שעבד מטעם הנתבעת וסייע לה בהכנת חוות הדעת מטעמה, לא היה במקומו. "אין למנות איש מקצוע שהיה קשור למי מהצדדים ללא הסכמה מפורשת שלהם" קבע שילה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988