ב-2019 הארנונה תתייקר ב- 0.32% בלבד - השיעור הנמוך בעשור

זאת לעומת התייקרות של 2.18% בשיעור הארנונה בשנת 2018 והתייקרות של 1.77% בשיעור הארנונה בשנת 2017

תל-אביב / צילום shutterstock
תל-אביב / צילום shutterstock

הארנונה שישלמו תושבי ישראל בשנת 2019 צפויה להתייקר בשיעור של 0.32% ביחס לשנת 2018. מדובר בשיעור ההתייקרות הנמוך ביותר מזה כעשור - כך עולה מבדיקה שערך משרד כץ גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי.

בהתאם לחוק ההסדרים, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מדי שנה על פי נוסחה משולבת, הלוקחת בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו-50% מהתייקרות מדד השכר הציבורי. המדידה נעשית בין המדדים הידועים ב-20 למאי 2018 אל מול המדדים הידועים ב-20 למאי 2017.

לדברי עו"ד אלכס כץ, השנה, בשונה משנים קודמות, למרות שמדד המחירים לצרכן עלה בתקופה הזו בשיעור של 0.4%, הרי שבגלל העלייה המתונה יחסית שחלה במדד השכר הציבורי בתקופה המקבילה (0.25%), תתייקר הארנונה בשיעור נמוך משיעור עליית המדד ותעמוד על 0.32% בלבד. לשם השוואה, התייקרות הארנונה בשנת 2018 עמדה על 2.18% ובשנת 2017 על 1.77%.

"שיעור ההעלאה שנקבע מחייב את כל הרשויות במדינה, אבל כל רשות רשאית לבקש בקשה חריגה להעלות או להפחית את הארנונה ביחס לשיעור העדכון", מסביר כץ. "מדי שנה עשרות רשויות מגישות בקשות חריגות שכאלה, אך כאמור רק שרי הפנים רשאים להתיר לרשות מקומית לסטות משיעור העדכון הארצי". כץ מוסיף כי משרד הפנים קבע קווים מנחים בבואו לבחון בקשות חריגות: למשל, הפחתה חריגה תאושר לרשות שמוגדרת כיציבה, שאין לה גירעון ושהיא מאוזנת בתקציב השוטף. לעומת זאת, לא תאושר הפחתה חריגה לרשות הנמצאת בתוכנית הבראה או התייעלות.

עוד מסביר כץ, כי "אזרח רגיל לא יכול גם הוא להשיג על שעור ההעלאה אלא זו זכות השמורה לרשויות בלבד. על פי הדין, החלטת מועצת עיר בדבר הטלת ארנונה תתקבל לא יאוחר מ-1 ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה. לפני העברת הבקשה למשרד הפנים נדרשת הרשות המקומית להודיע לכל נישום באופן ספציפי בדבר כוונתה להגיש בקשה מעין זו".