לאומי מגדיל חשיפה לנדל"ן וממשיך להצטמצם באשראי הצרכני

היקף האשראי לענף הנדל"ן צמח ב-3.6% מתחילת השנה • הבנק מסכם רבעון טוב: רווח של 730 מיליון ש' - עלייה של 17% • יחלק דיבידנד בסך 292 מיליון שקל - 40% מהרווח

רקפת רוסק עמינח / צילום: רון קדמי
רקפת רוסק עמינח / צילום: רון קדמי

בנק לאומי  הציג היום (ה') תצאות טובות לרבעון הראשון של השנה, הממשיכות לשקף את המגמה מהשנה שעברה: עלייה בהכנסות מפעילות ליבה לצד ריסון ההוצאות. רווחי הבנק עמדו ברבעון הראשון על 730 מיליון שקל, עלייה של 17.4%. הרווח משקף תשואה על ההון נאה של 9%. העלייה החדה ברווח נבעה לא מעט בזכות שיעור תשלום מס נמוך ביחס לרבעון המקביל- שיעור מס של 26.4% מהרווח ברבעון זה לעומת שיעור של 38.5% ברבעון המקביל.

על רקע התוצאות, לאומי, בניהולה של רקפת רוסק עמינח יחלק 292 מיליון שקל כדיבידנד לבעלי המניות, סכום המהווה 40% מהרווח. לאומי צפוי בקרוב יחל לממש את תוכנית הרכישה העצמית של מניותיו עליה הכריז לפני כחודשיים, וזאת לאחר שסיים את היערכותו במתווה של "נמל מבטחים", המוודא כי לא ייעשה שימוש במידע פנים במהלך ביצוע התוכנית.

תיק האשראי של לאומי ממשיך לצמוח (אם כי במתינות), והוא עלה ב-1.3% מתחילת השנה ל-271.4 מיליארד שקל. אולם מהדוחות עולה כי לאומי ממשיך להקטין חשיפה למגזר האשראי הצרכני. היקף ההלוואות למשקי בית (ללא משכנתאות) עמד על כ-30 מיליארד שקל, ירידה של 200 מיליון שקל מתחילת השנה, ומעל למיליארד שקל לעומת היקף התיק ברבעון המקביל.

תשואת אגח לקסמרק
 תשואת אגח לקסמרק

הבנק מפרסם פירוט של תמהיל תיק האשראי הצרכני, ומהפרטים עולה כי לאומי מקטין חשיפה לאשראי לרכישת רכב - אשראי זה עמד על 2 מיליארד שקל לעומת 2.2 מיליארד שקל בתחילת השנה. עוד עולה כי הבנק מקטין חשיפה ללווים גדולים שבקרב משקי הבית. כך למשל, היקף ההלוואות בסכומים של 200-300 אלף שקל עמד בסוף הרבעון הראשון על 4.9 מיליארד שקל, לעומת 5.3 מיליארד שקל בתחילת השנה.

ובעוד שבאשראי הצרכני לאומי ממשיך להקטין חשיפה, הרי שהבנק מגדיל חשיפה לענף הנדל"ן, והאשראי בתחום זה גדל ב-3.6% מתחילת השנה ל-54.4 מיליארד שקל. עוד בולט גידול באשראי למגזר המסחרי (עסקים בהיקף בינוני), וזה צמח ביותר מ-5% מתחילת השנה ל-27.1 מיליארד שקל.

צמיחה בהכנסות המימון חיפתה על חולשה בנגזרים

הכנסות המימון של לאומי חצו ברבעון הראשון את רף ה-2 מיליארד שקל, גידול נאה של 7.1% לעומת הרבעון המקביל. הגידול נבע מצמיחת תיק האשראי ושיפור במרווח הפיננסי של הבנק שעמד על 1.84%, לעומת 1.74% ברבעון המקביל. הצמיחה בהכנסות המימון חיפתה על רבעון חלש יחסית בתחום ההכנסות מפעילות נגזרים - סך הכנסות המימון שאינן מריבית עמדו על 51 מיליון שקל בלבד, לעומת 255 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ההכנסות מעמלות רשמו צמיחה מתונה של 2.7% לעומת הרבעון המקביל, עיקרה בהכנסות מפעילות כרטיסי אשראי שצמחו ב-5.1%. בטווח הרחוק יותר, הכנסות אלה צפויות לצמוח אף יותר, שכן בימים אלה מגבש בנק לאומי הסכם תפעול חדש עם לאומי קארד לקראת היפרדות החברה מהבנק. בהסכם החדש צפוי הבנק ליהנות מחלק גדול יותר בהכנסות משימוש בכרטיסי אשראי.

ההפרשות להפסדי אשראי של לאומי עמדו ברבעון הראשון על 130 מיליון שקל, והן מהוות שיעור הפרשות שנתי נמוך של 0.19% מהתיק. יחד עם זאת, היקף ההפרשות היה גבוה יותר לעומת הרבעון המקביל, אז עמדו ההפרשות על 101 מיליון שקל. הסיבה לעלייה היא הטמעת מערכת ייעודית לטיפול בחובות בעייתיים בתחום ההלוואות הצרכניות, המזהה טוב יותר חוב שאורגן מחדש. כתוצאה מההטמעה גדלה ההפרשה: ההפרשות באשראי הצרכני הגיעו ברבעון ל-89 מיליון שקל לעומת 21 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל. יחד עם זאת לא מדובר בהשפעה מהותית על תוצאות הבנק.

כאמור, לאומי ממשיך לשמור על ריסון בהוצאות שכר, בעקבות תוכניות ההתייעלות שביצע לאורך השנים האחרונות, שהביאו לירידה במספר עובדי הבנק. סך הוצאות השכר השוטפות עמדו על 1.07 מיליארד שקל, ירידה של קרוב ל-1% לעומת הרבעון המקביל. יחס היעילות של הבנק עמד על 64% ברבעון הראשון.

צרו איתנו קשר *5988