רשות ההגבלים פסלה את מיזוג מזרחי טפחות ובנק אגוד

ברשות סבורים כי בנק אגוד, שנתחו בשוק עומד על פחות מ-3%, תורם לתחרות משמעותית באזורים גאוגרפיים מסוימים • בעלי השליטה באגוד צפויים לערער על ההחלטה • מזרחי טפחות היה אמור לרכוש את בנק אגוד לפי שווי של כ-1.5 מיליארד שקל

עכשיו זה רשמי: רשות הגבלים עסקיים הודיעה היום שהיא פוסלת את המיזוג של בנק אגוד  אל תוך מזרחי טפחות . "היעלמות בנק אגוד עלולה לפגוע בתחרות המועטה ממילא על לקוחות פרטיים במערכת הבנקאית", נכתב בהחלטת הרשות. עוד חשפה הרשות כי מבדיקה שערכה עולה שאחוז המעבר של לקוחות בין הבנקים נמוך מכפי שהוערך בעבר ועומד על 2% בלבד.

ממלא מקום הממונה על ההגבלים, עו"ד אורי שוורץ, טיפל בסוגיה הרגישה הזאת בשל הסכם ניגוד העניינים של הממונה על ההגבלים מיכל הלפרין. "המערכת הבנקאית בישראל היא מערכת ריכוזית עם בעיות תחרותיות רבות, אחת מהן באה לידי ביטוי בחסמי כניסה גבוהים מאוד. בדיקת הרשות העלתה שהתמריצים של בנק איגוד והפעולות התחרותיות שלו שונים מאלו של חמש הקבוצות הבנקאיות האחרות", נכתב בהחלטה.

תורם לתחרות

מיזוג בין שני הבנקים נחשב לסוגיה רגישה ורוויית יצרים שעמה התמודדה הרשות בשנים האחרונות. ברקע נשמעה במגרש הפוליטי התנגדות נחרצת למיזוג מצד שרי האוצר והכלכלה משה כחלון ואלי כהן. בנק ישראל הביע תמיכה נחרצת במיזוג.

בעלי מניות בנק איגוד
 בעלי מניות בנק איגוד

ברשות בדקו לעומק את סוגיית המיזוג ואספו נתונים רבים מכלל המערכת הבנקאית. ברשות אומרים שמהנתונים שאספו עולה כי בנק אגוד תורם לתחרות במערכת הבנקאית יותר מהנראה לעין, באופן משמעותי (לבנק נתח שוק של פחות מ-3%).

"חלקו של אגוד מתוך המעברים בין הבנקים גדול משמעותית ביחס לחלקו במערכת. באזורים שבהם אגוד פועל, חלקו במעברים אף גדול מזה של כל אחד משני הבנקים הגדולים. מבדיקה פרטנית של נתוני המעבר ב-26 הערים שבהן אגוד פועל, עולה כי ב-20 ערים שיעור המעבר לאגוד הוא 10% או יותר, וב-6 ערים שיעור המעבר לאגוד הוא 30% או יותר". הנתונים מתייחסים ליוני 2016-יוני 2017.

הנתונים האלה מפתיעים, וקשה לומר שהם באים לידי ביטוי בדוחות בנק אגוד, שלא רשם עלייה בנתחי השוק שלו לאורך השנים האחרונות. ברשות מסבירים זאת בכך ששיעור המעבר בין בנקים נמוך ממילא, ולכן לא רואים שינוי דרמטי בנתוני הבנק.

היקף הלקוחות
 היקף הלקוחות

ברשות ההגבלים חושבים שתוכנית חשבון הפוך שמציע בנק אגוד חשובה ותורמת לתחרות במערכת הבנקאית, כיוון שרוב הבנקים לא מציגים תוכנית ברורה או משקיעים מאמץ בגיוס לקוחות חדשים. "הבנקים הגדולים שואפים לשמר את המצב הקיים ומקרב הבנקים הבינוניים, בנק מזרחי טפחות הוא היחיד שמדגיש בפרסומיו את האפשרות לעבור בנק, אך גם הוא נמנע מלספק הצעת ערך ברורה. בנק אגוד, לעומת זאת, מציע ללקוחות השוקלים לעבור בנק הצעת ערך כספית פשוטה ואטרקטיבית ביחס להצעות יתר הבנקים", נכתב בהחלטת הרשות.

ברשות חושבים שהמיזוג של בנק אגוד לתוך מזרחי טפחות לא ישפר את התחרות באמצעות חיזוק בנק בינוני מול שני הבנקים הגדולים. "הגדלת בנק מזרחי, בדרך של מיזוג, לא רק שאינה צפויה לתרום לתחרות, אלא אף עשויה לקרב את מערכת התמריצים שלו לזו של הבנקים הגדולים, כלומר להקטין את התמריץ שלו לנקוט פעולות הפוגעות בשיווי המשקל בין הבנקים".

נושא נוסף שהשפיע על החלטת הרשות הוא האשראי למגזר היהלומים, מגזר בו גם מזרחי טפחות וגם אגוד הם שחקן מרכזי. "גם בתחום זה, המיזוג מעלה חשש מפני הפעלת כוח שוק ועליית מחירי האשראי מצד הבנק הממוזג. חשש זה בולט נוכח חסמי הכניסה הגבוהים לשוק הבנקאות בכלל, ונוכח מאפייניו של תחום האשראי לשוק היהלומים בפרט".

החלטת רשות ההגבלים היא מכה לבעלי השליטה בבנק אגוד: משפחות לנדאו, מנור וד"ר יעל אלמוג זכאי וכן לשלמה אליהו שמניותיו בבנק (27%) מוחזקות כיום בנאמנות לאור העובדה כי הוא שולט בחברת הביטוח מגדל. שוק ההון כבר תמחר בשבועות האחרונים את תרחיש פסילת המיזוג, ושלח את מניית הבנק לירידה של כ-20%. בעלי השליטה בבנק צפויים לערער על ההחלטה בבית הדין להגבלים, אולם כלל לא בטוח שמזרחי טפחות ירצה להיגרר להליכים משפטיים וייתכן שיעדיף לבטל את העסקה.

מזרחי טפחות: "הבנק מביע צער על החלטת רשות ההגבלים. היא בבחינת ליקוי מאורות, בהיותה בלתי סבירה בעליל, מבוססת על נימוקים מופרכים ועומדת בסתירה לממצאי בדיקת הרשות עצמה. מזרחי טפחות ימשיך לדבוק בתוכנית האסטרטגית שלו, תוך התמקדות בסגמנטים העסקיים".

היקף הלקוחות
 היקף הלקוחות

ממזרחי טפחות נמסר: "הבנק מצר על ההחלטה, בהיותה בלתי סבירה בעליל, מבוססת על נימוקים מופרכים ועומדת בסתירה לממצאי בדיקת רשות ההגבלים העסקיים עצמה, ותוך התעלמות גמורה מעמדת הפיקוח על הבנקים, הרגולטור הייעודי היחיד בעל הידע והמומחיות בכל היבטי התחרות במערכת הבנקאית, שתמך במיזוג. החששות התחרותיים הדמיוניים שרשות ההגבלים נאחזה בהם חסרי שחר. בנק מזרחי טפחות הוא מחולל התחרות האמיתי במערכת הבנקאית ומיזוגו עם אגוד לא רק שלא היה פוגע בתחרות, אלא היה עתיד להגבירה באופן דרמטי לטובת הצרכן. מזרחי טפחות ימשיך לדבוק בתכנית האסטרטגית שלו וימשיך לצמוח במסגרת מתווה התכנית, תוך התמקדות בסגמנטים העסקיים".