דב חנין: "ועדת השרים לחקיקה נכשלה היום בהגנה על החופים"

בעקבות אי הסכמות הוחלט לדחות את הדיון בחוק החופים לסוף המושב • מדובר בהצעת חוק פרטית לבחון מחדש תוכניות ישנות שמתייחסות לשטחים הסמוכים לחוף הים ואושרו או הוגשו עוד לפני הקמת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית

דב חנין / צילום: שלומי יוסף
דב חנין / צילום: שלומי יוסף

הדיון בחוק החופים שיזם חבר חברת הכנסת דב חנין (הרשימה המשותפת) בוועדת שרים לחקיקה נדחה. הצעת החוק הייתה אמורה לעלות לאישור ראשוני היום (א') אך בעקבות אי הסכמות הוחלט לדחות את הדיון בחוק לסוף המושב. הצעת החוק צפויה לעלות לדיון מחודש בתחילת חודש יולי.

נזכיר כי מדובר בהצעת חוק פרטית המציעה לבחון מחדש תוכניות ישנות שמתייחסות לשטחים הסמוכים לחוף הים ואושרו או הוגשו עוד לפני הקמת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הוולחו"ף). יוזם הצעת החוק הוא חבר הכנסת חנין כאשר 44 חברי כנסת נוספים חתמו עליה. הצעת החוק נוסחה בסיוע המחלקה המשפטית של עמותת "אדם טבע ודין" וסייעו בגיבושה גם מגמה ירוקה, צלול, החברה להגנת הטבע וזזים.

נציין כי הבוקר (א') התקיימה הפגנת תמיכה בחוק של פעילי 'מגמה ירוקה' שהגיעו ללמשרד ראש הממשלה בירושלים כדי לקרוא לוועדת השרים להביע תמיכה בחוק.

ח"כ חנין, יוזם החוק, אמר בתגובה לדחיית הדיון כי: "ועדת השרים לחקיקה נכשלה היום בהגנה על החופים. שוב גברה המחוייבות לאינטרסנטים ולאינטרסים צרים על המחוייבות לאינטרס של הציבור. יש לנו הערכה לעמדתו של השר להגנת הסביבה זאב אלקין שהוביל את התמיכה בחוק. המאבק הזה לא הסתיים. הנושא יחזור לוועדה ולמליאת הכנסת בתחילת החודש הבא ואז נוכל לראות מי באמת פועל בעד אזרחי ישראל ומי נלחם נגדם."

טל נדב, מובילת המאבק לשמירה על החופים בארגון "מגמה ירוקה" שאנשיו כאמור הגיעו לירושלים כדי להפגין בעד אישור החוק, אמרה היום כי: "בחמש השנים בהן אנו נאבקים על החופים כבר ראינו הכל; נוסחים שחזרו ושונו, צוותים שהוקמו ופורקו, הצבעות שהיו בטוחות אך נפלו על חודו של קול. לכן, אנו תקווה שהחלטת ועדת השרים הבוקר אכן תספק הגנה לצמיתות לחופי ארצנו ולא תהווה דרך לעקר את החוק מתוכן, בה יתקבל נוסח שלא עולה בקנה אחד עם דרישותינו. למרות הכל, הוכחנו פעם נוספת כי לציבור יש כוח, ואנו לא נעצור לרגע להיאבק למען חופים פתוחים לכולם. נעקוב מקרוב אחר עבודת הצוות החדש והחלטותיו, ונמשיך במאבק עד שננצח".

רפורמה עמוקה בתוכנית שאושרו על חוף הים

הצעת החוק מציעה למעשה רפורמה גדולה בהליך אישור תוכניות הבנייה הסמוכות לחופי הים. נזכיר כי הוולחו"ף שהחלה לפעול בשנת 2004 בוחנת את התוכניות שעולות לאישור הוועדות השונות וקובעת פרמטרים לשמירה על הקרקע הסמוכה לחוף הים כמו גם אוסרת על בנייה בקו ה-100 מטר מקו המים. עד כה, הוועדה המיוחדת יכלה לעסוק רק בתוכנית שהגיעו למוסדות התכנון רק לאחר הקמתה אולם עד שנת 2004 קודמו תוכניות לא מעטות עם נגיעה לחופים שהוועדה לא יכלה לטפל בהם וחוק החופים לא חל עליהן.

נציין כי הצעות חוק דומות עלו בעבר ולא הצליחו להתקדם. בעבר הוצע כי יזמי התוכניות יהיו אלו שיעבירו מבחירה את התוכניות לעיון הוולחו"ף כדי לאפשר להם וודאות באישור התוכניות בהמשך, וכדי למנוע התנהלות משפטית ארוכה. הצעת החוק הנוכחית שינתה כיוון ומציעה לחייב את המדינה לבחון את כל התוכניות מחדש. מדובר במהלך משמעותי שיצריך בין היתר, אם אכן יאושר, תוספת כוח-אדם לוועדות המקומיות ולצידו גם תוספות תקציב.

הוראת שעה לחמש שנים

כעת, הצעת החוק מציעה לקבוע הוראת שעה לחמש שנים במסגרתה כל וועדה מקומית שמרחב התכנון שלה או חלק ממנו נוגע לסביבה החופית תאתר את כל התוכניות שבתחומה שאושרו לפני כניסת חוק החופים לתוקף. מדובר בתוכנית שניתן לתת מכוחן היתרי בנייה גם היום. את התוכניות הרלוונטיות יעבירו הוועדות המקומיות לוועדות המחוזיות להן הן כפופות, וזאת חצי שנה מיום אישור החוק. בשלב הבא, הוועדות המחוזיות יוודאו שאלו כל התוכניות וזאת ולאחר מכן יעבירו כל התוכניות לעיון הוולחו"ף, זאת תוך שמונה חודשים מיום אישור החוק. לאחר שהוולחו"ף תקבל את כל התוכניות יהיה עליה לדון בהן על פי חוק החופים וזאת עד שנתיים מיום אישור החוק.

עוד על פי הצעת החוק, הוולחו"ף תבחן את התוכניות ותאשר מחדש תוכניות שתואמות את הכללים. במידה והתוכנית אינה עומדת בכללי חוק החופים, היא תורה לוועדה המחוזית להגיש תוכנית חדשה שעל פי נוסח הצעת החוק: "תכלול שינויים לתוכנית הקיימת ובכלל זה תקבע בה הפחתת זכויות בנייה ושינוי הבינוי בתחומה, הרחקת הבינוי מקו המים או משטחים רגישים, מתן הוראות לשמירה על שטחים בסביבה החופית שהם בעלי חשיבות ציבורית, הסרה או צמצום של חסימת הנוף, הבטחת מעבר וגישה לסביבה החופית, וכל הוראה נדרשת אחרת לצורך התאמת התוכנית לחוק ולתוכניות כאמור". כלומר שינויים מהותיים בתוכנית. רשימת כל התוכניות האמורות ומועדי הדיונים וההחלטות יפורסמו לעיון הציבור באתר מינהל התכנון.

במקביל, מכיוון שאישור מחדש של תוכנית או שינוי תוכנית, עשוי לגרוע זכויות בנייה, לשנות בינוי וכדומה, קובעת הצעת החוק כי יוזם התוכנית יהיה זכאי לפיצוי. הפיצוי המוצע בהצעת החוק הוא ניוד הזכויות שייגרעו למיקום אחר לצד אפשרות להרחבת תחום התוכנית, והזכויות החדשות או שטח חדש שיוקצה למטרה זו יהיה פטור ממכרז.

"חוף הים הוא לא נדל"ן"

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "בחוק שמירת הסביבה החופית, שאושר בשנת 2004, עוגנו על ידי המחוקק עקרונות ההגנה על הסביבה החופית, אוצרות הטבע והמורשת בה, וכן החובה למנוע ולצמצם במידת האפשר פגיעה באלה. ואולם, החוק קבע כי עקרונותיו יחולו רק על תוכניות חדשות שאושרו לאחר תחילת החוק, ולא יחולו על תוכניות שאושרו ערב תחילתו. כל תוכנית שאושרה, עומדת בתוקפה עד שתשונה על ידי תוכנית חדשה ממנה. בסביבה החופית, התוצאה היא כי קיימות תוכניות ישנות שניתן להוציא מכוחן היתרים והן אינן תואמות את הוראות חוק הסביבה החופית, כך שמימושן מותר בהתאם למצב המשפטי הקיים אולם פגיעתן הצפויה בחוף - רבה. אין חולק כי אחד האזורים שבהם יש חשיבות מכרעת לבחינה מחדש של תוכניות ישנות הוא רצועת החוף הצרה של מדינת ישראל. באזורים הסמוכים לחוף, שבהם הציבור מבלה, ושחשיבות ההגנה עליהם תלך ותגדל ככל שתגדל הצפיפות במדינת ישראל, חיוני במיוחד להבטיח כי המצב התכנוני יתאם את האינטרס הציבורי - שלא יוקמו חומות ומכשולים בין הערים לים, שבנייה חדשה בסמוך לחוף לא תרמוס ערכי טבע, ושרצועת החוף תישמר ככל הניתן לטובת הכלל".

צרו איתנו קשר *5988