הרבעון הראשון בביטוח: הפניקס מרוויחה בראש, מגדל מפסידה

הרווח הכולל המצרפי של חמש קבוצות הביטוח המסורתיות הגדולות צנח ברבעון הראשון ב-2018 ב-88% לכ-122 מיליון שקל, בעוד שהפרמיות ודמי הגמולים תפחו ב-9% ל-26 מיליארד שקל • הנכסים המנוהלים על-ידי מגדל, הראל, כלל ביטוח, מנורה מבטחים והפניקס גדלו ב-1.3% ליותר מטריליון שקל

יניב כהן הפניקס/ צילום: פביאן קולדורף
יניב כהן הפניקס/ צילום: פביאן קולדורף

הרבעון הראשון של 2018 היה רבעון לא טוב עבור חברות הביטוח. מדובר ברבעון שבסיכומו הרווח הכולל לאחר מס, של חמש הקבוצות המסורתיות הגדולות בענף, נחתך בשיעור ניכר של 88% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. שתיים מהחברות - שתי הגדולות של פעם, שאיבדו ממעמדן בענף בשנים האחרונות - אף עברו להפסד רבעוני.

בחינת דוחות חמש קבוצות הביטוח - הראל, הפניקס, מגדל, כלל ביטוח ומנורה מבטחים - מלמדת כי בשלושת החודשים הראשונים של השנה רשמו החמש רווח כולל מצרפי של כ-122 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח מצרפי של יותר ממיליארד שקל שהן רשמו ברבעון הראשון ב-2017, ושבו כל החמש הרוויחו בשורה התחתונה.

מדובר ברבעון קשה עבור קבוצות הביטוח הללו - קשה יותר עבור מגדל וכלל ביטוח, אך ממש לא קל גם עבור היתר: מי שהפכה לחברה הרווחית בענף - הפניקס, ולצדה הראל ומנורה מבטחים.

תזוזות בריבית חסרת הסיכון

ואולם, קשה ממש לא אומר מפתיע. למעשה, בעקבות התזוזות בריבית חסרת סיכון, שהובילה להגדלת עתודות, ובעקבות התשואות החיוביות הרבה פחות ממה שקרה ברבעון הראשון אשתקד שנרשמו בשוקי ההון, הרי שבפועל מדובר היה בהרעה צפויה למדי. אגב, ההפסד של החברות ממש לא מספר את כל הסיפור, וגם הדוחות של חמש הקבוצות לרבעון הראשון השנה מלמדים על המשך גידול והתחזקות בשורה העליונה, בוודאי שאצל ארבע מהחמש.

מה הכוונה? ההכנסות של חברות הביטוח שונות משל חברה תעשייתית אחרת, וזאת בעיקר משום שחלק ניכר מההכנסות הוא זרם של רכישות מלקוחות קיימים, ובתחומים רבים לקוחות חדשים ממשיכים להניב הכנסות גם הלאה לשנים רבות מאוד. כמו כן, מקור הכנסות חשוב של קבוצות הביטוח הללו נגזר ישירות מהיקפי הכספים שהן מנהלות, באמצעות דמי הניהול שהן גובות. על כן, להכנסות החברות מפרמיות ומדמי גמולים חשיבות רבה - שמעידה גם על הפוטנציאל לרווחים בעתיד.

מה קרה בהקשר זה ברבעון הראשון השנה? הפרמיות בעסקי הביטוח ודמי הגמולים בגמל ובפנסיה צמחו ברמה מצרפית של כ-9%, ליותר מ-26 מיליארד שקל ברבעון אחד. הגידול הכי גבוה נרשם בהראל, ואחריה במנורה מבטחים, שהציגו גידול בשיעור דו-ספרתי, ואחריהן הפניקס ומגדל, וכלל ביטוח הרחק מאחור, עם גידול של 1% בלבד בפרמיות ובדמי הגמולים. לגבי כלל ביטוח נציין, כי היא אף הציגה ברבעון הראשון ירידה חריגה בפרמיות שהורווחו בשייר (כלומר, הפרמיות שגבתה מהמבוטחים, לאחר חלקם של מבטחי המשנה).

מנורה מבטחים עקפה את הפניקס בנכסים 

סך הפרמיות ודמי הגמולים של חמש קבוצות הביטוח הללו מהווה 2.6% מסך הנכסים שמנוהלים על-ידי החברות, מה שאומר שהן בקצב גידול שנתי שלפיו הן מגדילות את בסיס פעילותן בכ-10% בממוצע ענפי. הגידול החד ביותר הוא במנורה מבטחים ובהראל, שהן מעל לממוצע האמור, וחל גידול גם בשלוש החברות האחרות.

אגב, היקף הנכסים הכולל של חמש קבוצות הביטוח הגדולות כבר עמד בסוף מארס השנה על יותר מטריליון שקל, והוא גדל "רק" ב-13 מיליארד שקל בשלושת החודשים הראשונים של השנה - כלומר, גידול של כ-1.3% בנכסים המנוהלים בתוך רבעון.

אגב, מי שגדלו הכי הרבה בהיבט הנכסים המנוהלים על-ידיהן הן מנורה מבטחים והראל, עם עלייה של כ-3% בנכסים המנוהלים בתוך רבעון, ואחריהן מגדל וכלל ביטוח, בסדר יורד. הפניקס, שמחזיקה גם בבית ההשקעות אקסלנס, אף רשמה קיטון של 0.5% ברבעון (ירידה של מיליארד שקל מנוהלים מתחילת השנה).

במהלך הרבעון הראשון השנה עקפה מנורה מבטחים לראשונה את הפניקס במונחי נכסים מנוהלים, הודות לצמיחתה המהירה בפנסיה ובשל ירידה בנכסים בהפניקס.

הנכסים המנוהלים הם לא מטרה, כי אם אמצעי להשאת רווחים, הגם שמבחינות רבות הן כן מטרה בפני עצמה - בגלל הרווחים העתידיים שנגזרים מנכסים שנצברים, ושלרוב נותרים תחת ניהול למשך שנים רבות. וכך אנו מגיעים לתוצאות בפעילות ברבעון הראשון השנה, בדגש על הרווחיות הנוכחית.

הפניקס הרבה מעל למתחרות ברווח

הקבוצה הרווחית ביותר בענף הביטוח בשנים האחרונות היא הפניקס, שבניהול אייל לפידות, שהוביל "טרן אראונד" של ממש בחברה שאותה הוא מנהל מאז אמצע 2009. ברבעון הראשון השנה רשמה הפניקס רווח כולל של כ-175 מיליון שקל, הרבה מעל למתחרותיה.

החברה בעלת הרווחיות השנייה בענף היא הראל, שבהובלת מישל סיבוני, שהפכה לחברה הגדולה והמובילה בענף בשלל היבטים. אגב, גם בנטרול רווח כולל לפני מס של כ-75 מיליון שקל, שרשמה הפניקס במגזר "אחר" (להפניקס החזקות ריאליות משמעותיות, שנרכשו לפני שנים ושהפכו לעוגן רווחי עבור הקבוצה), עדיין מציגה הקבוצה שבשליטת קבוצת דלק רווח כולל לפני מס נאה של כ-152 מיליון שקל - מעל זה שמציגה הראל, ובשיעור ניכר.

גם מנורה רשמה רווח ברבעון, בעוד שמגדל וכלל ביטוח - שמחזיקות בתיקי ביטוח חיים גדולים וישנים - עברו להפסדים רבעוניים. אגב, בכלל ביטוח ההפסד הוא תלת-ספרתי במיליוני שקלים, אפילו שהיא רשמה רווח חד-פעמי של כ-18 מיליון שקל לאחר מס בביטוחי החבויות, בגין המלצות ועדת וינוגרד (צעד שממש לא מאפיין את הענף).

בכל אופן, מה פגע בחברות הביטוח הגדולות ביותר בתחום ביטוחי החיים, והעביר אותן להפסדים? התנודות בריביות, שהובילו אותן לתזוזות של סכומי עתק ברזרבות שלהן. זה קרה בשלל תחומי ביטוח, ובעיקר בביטוחי החיים.

כך, ובצל התשואות הצנועות יחסית בשוקי ההון, רשמו חמש קבוצות הביטוח הגדולות הפסד כולל לפני מס בתחום ביטוחי החיים בהיקף מצרפי של 144 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח כולל לפני מס מצרפי של כ-909 מיליון שקל שרשמו ברבעון המקביל.

למעשה, כלל ביטוח, מנורה מבטחים, הראל ומגדל, רשמו הפסד בביטוח חיים, בעוד שבהפניקס נרשמה מגמה יוצאת דופן ושונה מהותית - כשהיא רשמה בתחום זה רווח כולל לפני מס של כ-51 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988