אולמן: קנדה ישראל ואלקטרה מסכלות מכירת החזקות מידטאון

כונס הנכסים של החזקות יורוקום נדל"ן בפרויקט, עו"ד חגי אולמן, פנה לביהמ"ש כדי שיורה לחברות הציבוריות קנדה ישראל ואלקטרה לשתף איתו פעולה • "התנהלות כוחנית, חסרת עכבות ובלתי מתקבלת על הדעת של חברות ציבוריות נכבדות"

האם שתי החברות הציבוריות, קנדה ישראל ואלקטרה, פועלות בניגוד לצו שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב ופוגעות בניסיון למכור את החזקות יורוקום נדל"ן בפרויקט מידטאון? כך לפחות טוען כונס הנכסים של החזקות יורוקום נדל"ן בפרויקט, עו"ד חגי אולמן ממשרד יהודה רוה ושות', בבקשה דחופה למתן הוראות שהעביר היום לבית המשפט.

לטענת עו"ד אולמן, הבקשה הוגשה "עקב התנהלות כוחנית, חסרת עכבות ובלתי מתקבלת על הדעת של השותפים בפרויקט מידטאון - חברות ציבוריות נכבדות - אשר נראה כי הגיעו לכלל מסקנה כי הדרך לכפות על כונס הנכסים ושמא על בית המשפט הנכבד, לבצע עסקה לרכישת זכויות קבוצת יורוקום במידטאון, בתמורה לשווי ההשקעות שהושקעו על-ידי קבוצת יורוקום, במידטאון הנה באמצעות הצבת מכשולות בפני כונס הנכסים ומניעת דרכו לאיתור רוכשים פוטנציאלים לזכויות קבוצת יורוקום במידטאון".

הדרישה: "לשתף פעולה ללא דיחוי"

בשל כך מבקש עו"ד אולמן כי בית המשפט יורה לחברות קנדה ישראל ואלקטרה, וכן לחברת מידטאון עצמה, "לשתף פעולה באופן מידי וללא דיחוי עם כונס הנכסים לצורך ביצוע סמכויותיו כפי שנקבעו על-ידי בית המשפט הנכבד".

בין השאר דורש כונס הנכסים כי שלוש החברות הנ"ל יסייעו בידיו לערוך חדר מידע על פרויקט מידטאון. חדר מידע זה אמור לכלול את כל הנתונים הדרושים למציעים הפוטנציאלים, שיבקשו לערוך בדיקת נאותות לפרויקט בטרם יגישו הצעה לרכישת הזכויות של יורוקום נדל"ן בו (37.5%).

בנוסף דורש עו"ד אולמן כי שלוש החברות ישתפו פעולה עמו ועם רחל (רוחה) לוין, שמונתה מטעמו (ובאישור בית המשפט) לתפקיד דירקטורית במידטאון. זאת, על-פי הסכם השותפים במידטאון שקובע כי כל אחד מהשותפים יזכה בנציג אחד מטעמו בחברת הפרויקט.

אולמן מפרט בבקשה את מהלך האירועים, החל ממועד מינויו לכונס הנכסים על נכסי יורוקום נדל"ן המשועבדים לטובת קבוצת הנושים בראשות בנק מזרחי טפחות. לטענתו, בעקבות החלטת בית המשפט קיימו לפני כחודש הוא ורוחה לוין פגישות עם מנכ"ל מידטאון איציק חממי ועם אסי טוכמאייר, מבעלי השליטה בקנדה ישראל.

עם זאת, בהמשך טוען עו"ד אולמן כי לקראת סוף מאי קיבל שיחה טלפונית מהמנכ"ל חממי, שהודיע כי קיבל הנחיה מאת השותפים במידטאון שלא לשתף פעולה עמו ועם הדירקטורית מטעמו. "בכלל זה הודיע מר חממי כי הפגישה המיועדת להשלמת לימוד ובחינת הנכס המשועבד וניתוח הנדרש להליך המכירה כפי שאושר על-ידי בית המשפט הנכבד - לא תתקיים! בהתאם להנחיה שקיבל", כותב עו"ד אולמן.

לדברי כונס הנכסים, השותפים האחרים במידטאון טוענים כי הדרישה לפתיחת חדר מידע אינה הולמת את טובתה של מידטאון, וכי מדובר ב"מאבקים הנערכים על גבה של חברת מידטאון" שנועדו לשרת אינטרסים זרים, ואין להם דבר עם טובת חברת מידטאון.

"קנדה ישראל ואלקטרה פועלות באופן כוחני, ולצערנו אף בריוני, במטרה להכשיל את הח"מ בתפקידו ככונס נכסים, ואינן בוחלות בכל אמצעי הנקלע לידן כדי להביא לתוצאה שבה הליך כינוס הנכסים אינו מקודם, והכול תוך מטרה להשיג הישג אחד ויחיד - רכישת זכויות מידטאון בנזיד עדשים מאת כונס הנכסים - על אפם חמתם וזכותם של הנושים המובטחים ויתר נושי יורוקום נדל"ן", כותב עו"ד אולמן.

על-פי כונס הנכסים, קנדה ישראל ואלקטרה סבורות בטעות כי אם יסכלו את פעולותיו בכוונת מכוון, יעלה בידן להכריחו למכור להן את זכויות יורוקום נדל"ן תמורת 111 מיליון שקל. סכום זה אינו תואם לדבריו את השווי הכלכלי האמיתי של הנכסים המשועבדים.

צרו איתנו קשר *5988