סקורפיו דחתה תשלומי חוב של 85 מיליון שקל לפועלים

קשיי חברת הנדל"ן של המיליארדר בני שטיינמץ אינם נגמרים באי יכולתה לעמוד בתשלום החוב הקרוב למחזיקי האג"ח, כפי שנחשף אמש ב"גלובס" • לפני כמה חודשים סיכמה החברה עם הבנק הנושה על פריסת חובותיה, כאשר התשלום הראשון בסכום של 16 מיליון שקל אמור להתבצע בסוף החודש הנוכחי

בני שטיינמץ / צילום: אביב חופי
בני שטיינמץ / צילום: אביב חופי

קשיי חברת הנדל"ן סקורפיו, הנמצאת בבעלותו של המיליארדר בני שטיינמץ, אינם נגמרים באי יכולתה לעמוד בתשלום החוב הקרוב למחזיקי האג"ח. מסתבר כי כבר בסוף חודש 2017 סיכמה החברה עם בנק הפועלים, הנושה הנוסף שלה, על פריסת חוב בהיקף של כ-20 מיליון אירו (85 מיליון שקל). יש לציין כי הן לנושי האג"ח של סקורפיו והן לבנק הפועלים ניתנה ערבות אישית מצד שטיינמץ לתשלום מלוא החוב.  

אתמול (ג') נחשף ב"גלובס" כי מחזיקי האג"ח של סקורפיו התכנסו לדיון לאחר שהתברר להם כי חברת הנדל"ן אינה מסוגלת לפרוע תשלום של 20 מיליון שקל בסוף החודש, על פי תנאי הסדר החוב שנחתם עימה לפני שנתיים. מחזיקי האג"ח מעריכים כי שטיינמץ, שכבר הזרים בעבר סכומי עתק כדי לתמוך בחברה, יכניס את היד לכיסו פעם נוספת. על פי תנאי ההסדר, הוא אמור לעשות זאת בתוך 90 יום ממועד כשל הפירעון. 

המקרה של בנק הפועלים שונה מזה של מחזיקי האג"ח. הבנק לא נדרש למחוק עד היום כספים שהעמיד למימון פעילותה של סקורפיו וגם בשני הסדרי החוב שנחתמו בחברה עד היום, הוא קיבל ערבות של שטיינמץ למלוא החוב כלפיו. ככל הידוע, מאז נחתם הסדר החוב השני ביולי 2016, שילם שטיינמץ לבנק עשרות מיליוני שקלים מכספו הפרטי בהתאם לתנאי תשלום החוב שנקב.

מחילה על ריבית פיגורים

אלא שממכתב שהעבירה סקורפיו במארס השנה לחברת הרמטיק נאמנות, הנאמן לאג"ח החברה, עולה כי שטיינמץ מעדיף שהתשלומים יגיעו מכספי החברה, גם אם במועד מאוחר יותר. לפי המכתב, במהלך דצמבר 2017 לא היו בידי סקורפיו מקורות לפרוע תשלום חוב לבנק בסכום של 3.8 מיליון אירו (16 מיליון שקל). בנוסף, על פי תזרימי המזומנים הצפויים לה, היא צפתה כי לא יהיו בידיה המקורות לפרוע את התשלומים הבאים, באפריל 2018 ובינואר 2019 (8.1 מיליון אירו כ"א). אי לכך פנתה סקורפיו לבנק בבקשה לדחות את תשלומי החוב ולוותר על ריבית הפיגורים שהצטברה לחובתה.

הבנק, כך עולה מהמכתב, נעתר לבקשת החברה והסכים להכניס שינויים בהסכם מתוקן, לפיו יידחו שלושת התשלומים - הראשון לסוף חודש יוני השנה, השני לסוף חודש מארס 2019 והשלישי לסוף  ספטמבר 2019. הריבית על תשלומים שלא שולמו הועלתה באחוז אחד לשיעור של ליבור + 3% כשהתוספת תשולם על ידי שטיינמץ ולא מקופת החברה. בד בבד, נעתר הבנק לבקשת החברה למחול לה על ריבית פיגורים, אם תעמוד בתשלומים המעודכנים הנ"ל, הראשון שבהם, כאמור, בסוף החודש הנוכחי. 

המשבר, התספורת ותשלומי שטיינמץ

סקורפיו עוסקת בפיתוח, ייזום ובנייה למגורים ובנדל"ן מניב במזרח ומרכז אירופה. בשלהי העשור הקודם נקלעה החברה למשבר קשה על רקע מפולת שווי הנדל"ן שהחזיקה, אשר גרמה לה הפסדי עתק וקשיים תזרימיים. סקורפיו לא הייתה מסוגלת לעמוד בהחזר החובות לנושיה, ורואי החשבון שלה הצמידו הערת "עסק חי" לדוחותיה הכספיים.

החל מסוף 2009 ניהלה החברה מו"מ להסדר חוב עם נושיה - מחזיקי האג"ח ובנק הפועלים - שבמהלכו דרש הבנק פירעון מיידי של חוב החברה כלפיו, בהיקף של 100 מיליון דולר. בסופו של דבר נחתם הסדר חוב בחברה בתחילת 2011, ובמסגרתו הכניס שטיינמץ את היד עמוק לכיס, והזרים 100 מיליון דולר לקופת החברה תמורת פריסת החוב.

אלא שמצבה של החברה נותר קשה, והידרדרות הנוספת במצבה הגיעה ב-2014, בעקבות המתיחות שנוצרה בין אוקראינה לרוסיה, וערערה את פעילות החברה במדינות אלה. ביולי 2016 אושר הסדר החוב השני בסקורפיו, בסיומו של מו"מ ארוך שנוהל בין הצדדים. במסגרת ההסדר השני בוצעה תספורת של 72 מיליון שקל לחוב האג"ח, והוא קטן מ-240 מיליון שקל ל-168 מיליון שקל.  

סקורפיו התחייבה לבצע תשלומים שנתיים של 20 מיליון שקל לפחות בגין הקרן עד סוף 2019, אז היא התחייבה לפרוע לפחות 40 מיליון שקל, ועד סוף יוני 2020 לפרוע את יתרת קרן ההסדר. שטיינמץ עצמו התחייב, כאמור, להעניק ערבות ביחס לביצוע כל התשלומים, הן הריבית והן הקרן, על פי לוח הסילוקין שנקבע, ולהפוך את חובות החברה כלפיו לנחותים ביחס למחזיקים, עד גמר פירעון חוב האג"ח במלואו. בעקבות חתימת ההסדר נמחקו אג"ח סקורפיו מהמסחר בבורסה בת"א. ●

צרו איתנו קשר *5988