"אלוביץ ובנו הפיקו רווחים פסולים של מאות מיליוני שקלים"

לביהמ"ש הוגשה בקשה להורות לבזק, ל-yes ולבעל השליטה בהן, שאול אלוביץ, למסור מסמכים לשם בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם בזק • לפי הנטען בבקשה, עולה חשד כי כי מכירת מניות בזק שהוחזקו בידי בי קום התבצעה "ביודעין, או למצער ברשלנות, תוך שימוש במידע הפנים של בזק ובשווי גבוה משמעותית משוויין הבורסאי האמיתי של המניות הנמכרות"

שאול אלוביץ / צילום: שלומי יוסף
שאול אלוביץ / צילום: שלומי יוסף

בעל מניות בחברת בזק, יצחק אליעז, הגיש היום (א') לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה להורות לחברת בזק, לחברה הבת שלה yes הפרטית (המוחזקת באמצעות חברת "די.בי.אס שירותי לוויין", שמחזיקה מניות בבזק) לבעל השליטה בהן, שאול אלוביץ, ולבנו אור, למסור לעיונו, כבעל מניות בבזק , מסמכים שונים לשם בחינת הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם בזק.

עניינה של הבקשה לגילוי מסמכים מכוח חוק החברות, היא הטענה כי חברת בי קומיונקיישנס  ובעלי השליטה בה (בשרשור), שאול ואור אלוביץ, הפיקו רווחים פסולים בסך מאות מיליוני שקלים, על-ידי כך שעשו שימוש במידע פנים של בזק. זאת בשעה שמכרו את מניות בזק שהחזיקו השניים באמצעות בי קום. אליעז טוען כי יש להשיב כספים אלה לידיהם של בעלי מניות בזק.

לפי המפורט בבקשה, נכון לפברואר 2016, בי קום ושאול ואור אלוביץ היו "אנשי פנים" בבזק והחזיקו במידע פנים מהותי של חברת התקשורת. עוד נטען כי בראשית אותו החודש מכרה בי קום כ-4.18% ממניות בזק (115 מיליון מניות) במחיר של 8.5 שקל למניה ובתמורה לסכום כולל של כ-982 מיליון שקל.

לפי הנטען בבקשה, עולה חשד כי כי מכירת מניות בזק שהוחזקו בידי בי קום התבצעה "ביודעין, או למצער ברשלנות, תוך שימוש במידע הפנים של בזק ובשווי גבוה משמעותית משוויין הבורסאי האמיתי של המניות הנמכרות".

לבקשה לגילוי מסמכים צורפה חוות דעתו של המומחה הכלכלי, בארי בן-זאב, שלפיה מכירת מניות בזק הסבה לבי קום רווחים פסולים בהיקף של כ-313 מיליון שקל. קבלת המסמכים, מצוין בבקשה, נועדה לבחון אם מתקיימת עילת תביעה לבזק נגד בי קום ונגד שאול ואור אלוביץ.

תמריץ לניפוח תזרים המזומנים 

בבקשה - שהוגשה באמצעות עו"ד רועי סלוקי ועידו קוסובר ממשרד ברם-סלוקי ושות' - מתאר אליעז את השתלשלות העניינים משנת 2014, אז התקשרה בזק עם חברת yes - בעסקה לרכישת מלוא מניותיה של די.בי.אס ב-yes (עסקת בזק-yes). לפי הנטען בבקשה, טרם עסקת בזק-yes החזיקה בזק בכ-50% ממניות yes ובאופציה לרכישת 8% נוספים, כאשר יתר מניות yes הוחזקו בידי די.בי.אס.

בנוסף צוין בבקשה כי בעסקת בזק-yes רכשה בזק מדי.בי.אס את מלוא מניותיה ב-yes תמורת כ-680 מילון שקל במזומן, וכן תמורת שתי תמורות מותנות נוספות בהיקף של עד 170 מקל שקל (התלויות, בין השאר, בתזרים המזומנים שיוצג בדוחותיה הכספיים "החופשיים" של yes ב-3 השנים שלאחר העסקה). בנסיבות הללו, נטען, נוצר לכאורה לאלוביץ אינטרס להביא לניפוח תזרים המזומנים "החופשי" של yes ועל-ידי כך למקסם את התמורה הכספית המותנית שתשלם בזק ל-די.בי.אס במסגרת עסקת בזק-yes.

המבקש מזכיר כי במהלך שנת 2017 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה נגד מספר נושאי משרה בכירים בבזק, ובהם שאול ואור אלוביץ, בחשד כי ביצעו לכאורה שורה של עבירות במסגרת עריכת דוחותיה הכספיים של בזק על רקע עסקת בזק-yes. לפי הנטען, האלוביצים ביצעו בשנים 2015-2016 מניפולציות בדוחות הכספיים של yes במטרה לשפר את תזרים המזומנים החופשי של החברה ולהביא לניפוחו. מניפולציות אלה, כך נטען, השתקפו בהכרח גם בדוחותיה הכספיים של בזק. לדברי המבקש, קיימות אינדיקציות רבות המבססות באופן מובהק את החשדות, שלפיהם "תזרים המזומנים החופשי של yes בשנים 2015 ו-2016 'נופח' באופן מלאכותי" על-ידי נושאי משרה בבזק.

בין נושאי משרה החשודים מציין בעל המניות, ניתן למצוא את שאול ואור אלוביץ שכיהנו כדירקטורים בבזק ובמקביל כדירקטורים גם בבעלת השליטה בבזק, בי קום, שהחזיקה ב-30.38% ממניות בזק (בדילול מלא).

פערים של מאות מיליוני שקלים

לאור חשדות רשות ניירות ערך וככל ויתברר כי יש ממש בחשדות אלה, המבקש טוען כי "קיים בסיס ממשי לחשש כי במועד שבו בי קום מכרה את מניות בזק, ה"ה, אלוביץ ובי קום עצמה - אשר שלושתם 'אנשי פנים' בבזק, החזיקו במידע בנוגע לדוחותיה הכספיים של בזק העולה כדי 'מידע פנים'". במילים אחרות טוען אליעז כי האלוביצ'ים, החזיקו ב"מידע פנים" שלא היה ידוע לציבור, ואשר אילו היה נודע לו, היה בו כדי להביא לשינוי משמעותי במחיר מניות בזק שמכרה בי קום בשעתו.

באופן קונקרטי מוסבר בבקשה לגילוי כי קיים בסיס ממשי לחשד כי בפברואר 2016 (החודש בו מכרה בי קום 115 אלף מניות בזק), החזיקו האלוביצים וחברת בי קום במידע פנים, שלפיו הדוחות הכספיים של yes ושל בזק "אינם משקפים את המצב הפיננסי של החברה דה-פקטו, אלא תזרים מזומנים חופשי מנופח ומלאכותי בפערים של מאות מיליוני שקלים".

בהתאם טוען אליעז כי בי קום מכרה את מניות בזק מעל שוויhן הבורסאי הריאלי בתמורה לכ-982 מיליון שקל, בעודה מחזיקה מידע פנים - הווה אומר, בפברואר 2016 עשתה בי קום שימוש במידע פנים של בזק, באמצעות האלוביצים' וגרפה לכיסה רווחים פסולים בהיקף משמעותי של מאות מיליוני שקלים.

לטענת אליעז, במעשיהם אלה בי קום ושאול ואור אלוביץ הפרו את חובות הנאמנות, ההגינות והאמונים החלה על נושאי משרה בבזק מכוח חוק החברות. 

צרו איתנו קשר *5988