הבנייה של קבוצת הרכישה מתעכבת? עכשיו תקבלו הקלה במס

הצעת החוק קובעת כי חבר קבוצת רכישה שבניית דירתו העתידית מתעכבת, ורוצה לרכוש דירה נוספת למגורים, לא ייחשב כמשקיע המחזיק ביותר מדירה אחת, ולכן לא יצטרך לשלם מס רכישה מוגדל אלא מס רכישה כאילו זו הדירה היחידה שרכש • למדריך מס רכישה

ח"כ אורי מקלב / צילום: דוברות הכנסת
ח"כ אורי מקלב / צילום: דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93), התשע"ח-2018. מדובר בהצעת חוק שתאפשר הקלה במס רכישה לחברי קבוצות רכישה שבנייתן מתעכבת. 41 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים.

מדובר בהצעת חוק של חברי הכנסת אורי מקלב (יהדות התורה) משה גפני (יהדות התורה) ויעקב אשר (יהדות התורה), שמבקשת להקל על חברי קבוצות רכישה שבניית הדירה העתידית שלהם במסגרת הקבוצה מתעכבת.

הצעת החוק קובעת כי חבר קבוצת רכישה שבניית דירתו העתידית מתעכבת, ורוצה לרכוש דירה נוספת למגורים, לא ייחשב כמשקיע המחזיק ביותר מדירה אחת, ולכן לא יצטרך לשלם מס רכישה מוגדל אלא מס רכישה כאילו זו הדירה היחידה שרכש.

על-פי הצעת החוק, מדובר באדם החבר בקבוצת רכישה, כאשר בתום תקופה של 4 שנים מרכישת הקרקע לא החלה הבנייה, או שישנו עיכוב מהותי בהשלמת הבנייה, או אם חלפו 6.5 שנים מרכישת הקרקע, ולא נמסרה הדירה לידי חבר הקבוצה. הצעת החוק גם קובעת תנאים מסוימים בנספח שמצורף להצעת החוק, מה המשמעות של המונח "עיכוב משמעותי".

הצעת החוק מגדירה במקביל כי הפטור מתשלום מס רכישה מוגדל מותנה בכך שהעיכוב בבנייה אינו בשליטת רוכש הדירה, שאין לו דירה נוספת מעבר לשתי דירות אלה, ובכך שאותו אדם מכר את אחת משתי הדירות בתקופה של עד 18 חודשים מהמועד בו נמסרה לו הדירה שרכש מקבוצת הרכישה. נציין כי בנוסח המקורי של הצעת החוק תקופה זו נקבעה על 12 חודשים, אולם בדיון בוועדת הכספים הוחלט להאריך התקופה למשך 18 חודשים.

עוד שינויים שנקבעו בוועדת הכספים קובעים כי החוק יחול גם על רוכשי קבוצות רכישה שנתקעו, שרכשו כבר דירה שנייה עוד בטרם נחקק החוק, ואלה אף לא יתבקשו להמתין תקופה של 4 שנים, במקרה שסיבת הרכישה היא עיכוב מהותי בבניית דירת קבוצת הרכישה, והם עומדים ביתר תנאי החוק. בנוסף נקבע היום כי לא ייפגעו זכויות אחרות של אדם הנכנס לגדר החוק, העלולות להיפגע מכוח רכישת דירה נוספת, כמו הקלות במס או כל דבר אחר.

נציין כי אדם הרואה עצמו זכאי להטבה שהצעת החוק מציעה, יצטרך לפנות לרשות המסים כדי לקבלה.

ח"כ מקלב אמר לאחר אישור החוק: "המשמעות של ההצעה הזו מאוד אקוטית ומגיעה למעל 100 אלף שקל, שאזרחים נאלצו לשלם בעקבות החוק הקיים היום. בדרך-כלל בחקיקה צרכנית אנחנו מביאים תיקונים של סכומים קטנים שהפסידו הרבה אנשים; במקרה הזה אולי לא רבים הפסידו את הסכומים הללו, אבל מי שכן נפל בזה - נפל בגדול".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988