המנהלים לנכסי ענבל אור: למכור הקרקע בר"ג ב-76 מיליון שקל

בשנת 2012 שווקה ענבל אור לקבוצת רכישה 186 דירות שתוכננו להיבנות על הקרקע ברחוב ז'בוטינסקי 102-104 בר"ג • המנהלים המיוחדים מבקשים כעת מביהמ"ש שיאשר את מכירת הקרקע עבור סך כולל של 76 מיליון שקל לחברת שא ברכה השקעות

ענבל אור / צילום: איל יצהר
ענבל אור / צילום: איל יצהר

6.5 שנים לאחר שענבל אור שווקה אותה לקבוצת רכישה לצורך בניית 186 דירות, ולאחר שפורסם ב"גלובס" כי חברי הקבוצה התייאשו מהתממשות הפרויקט, מבקשים כעת המנהלים המיוחדים שמונו מבית המשפט שיאשר את מכירת הקרקע ברחוב ז'בוטינסקי ברמת-גן לחברת שא ברכה השקעות בע"מ תמורת 76 מיליון שקל - כך נודע ל"גלובס".

בבקשה שהוגשה היום (ה') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב (הנשיא איתן אורנשטיין), מבקשים המנהלים המיוחדים לאשר את מכירת כל הזכויות במקרקעין ברחוב ז'בוטינסקי 102-104 ברמת-גן לחברת שא ברכה תמורת סך של 76 מיליון שקל בצירוף מע"מ.

בבקשה מציינים המנהלים המיוחדים, עורכי הדין איתן ארז (המנהל המיוחד לנכסי ענבל אור), אלון פלס (המייצג את חברי קבוצת הרכישה שרכשו את המגרש ברחוב ז'בוטינסקי 104) ואמיר פלמר (המייצג את חברי הקבוצה שרכשו את המגרש בז'בוטינסקי 102), כי הרוב המוחלט של הרוכשים תומך במכר. בהתאם מציינים המנהלים המיוחדים כי 96% מהרוכשים מחלקה 104 ו-84% מהרוכשים של חלקה 102 תומכים במכר כאמור.

המנהלים המיוחדים מציינים כי ישנם גורמים מחברי הקבוצות שלא הגיבו או התנגדו למכר או שאינם מיוצגים על-ידי עו"ד פלס או עו"ד פלמר. משכך, מציינים המנהלים המיוחדים, ו"כלל שבית המשפט סבור כי על אף הרוב המוחלט של התומכים בהצעה" יש לשמוע גם את עמדתם של חברי הקבוצה שקולם לא נשמע, מתבקש בית המשפט לקבוע לוחות זמנים מהירים לצורך קבלת תגובתם, ובמידת הצורך לקבוע דיון בבקשה.

הצעתה של שא ברכה הועדפה על פני מספר הצעות שהתקבלו

לאחר שהקרקע פורסמה למכירה, ולא התקבלה כל הצעה, האריכו המנהלים המיוחדים את המועד להגשת הצעות ובמקביל פנו באופן יזום למספר רב של חברות קבלניות ויזמים, על-מנת לעניין אותם במקרקעין נשוא בקשה זו.

בתום המועד החדש שנקצב להגשת הצעות התקבלו במשרדי המנהלים המיוחדים 3 הצעות: הראשונה - של חברת שא ברכה על סך 50 מיליון שקל; השנייה - של חברת נתנאל גרופ על סך 50 מיליון שקל; וכן הצעה נוספת של חברת גבעת צדק בע"מ ומר שמואל סומך שעמדה על סך 35 מיליון שקל.

במהלך חודש יוני ביצעו המנהלים המיוחדים התמחרות אליה הוזמנו כל המציעים. בסיומה של ההתמחרות, ההצעה המקסימלית הייתה הצעתה של חברת שא ברכה, אשר עמדה כאמור על סך של 76 מיליון שקל.

יוער כי בשומה שהוציאו המנהלים המיוחדים, אותה ערך השמאי עודד האושנר, עמד שווי הקרקע המאוחדת על סך של כ-87 מיליון שקל. עם זאת, השומה לא לקחה בחשבון את שווי הקרקע במקרה בו מתבצע מימוש מהיר שלה, המביא לפי המנהלים המיוחדים להפחתה "מקובלת" של בין 10% ל-15%.

סיפורה של הקרקע - משיווקה ועד הבקשה לאשר את מכירתה

כפי שפורסם ב"גלובס", בשנת 2012 קיבלה ענבל אור אופציה לארגן קבוצת רכישה שתרכוש את המגרשים, שעליהם חלה תוכנית בניין עיר ישנה עם זכויות בנייה מצומצמות. למרות זאת, ועוד בטרם ידעה כמה זכויות בנייה יאושרו בקרקע, שיווקה אור קרקע ל-186 רוכשים שמימשו את האופציה ורכשו את הקרקע שנרשמה על שמם. אלא שאור לא הצליחה לאשר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת-גן את התוכנית האופטימית שביקשה, תוכנית שכללה מגדל בן 250 דירות, בעוד שהצוות המקצועי בעיריית רמת-גן הבהיר כי יהיה מוכן לבחון תוכנית שאינה עולה על 130-140 דירות.

בינתיים ביקשו חלק מחברי הקבוצה לבטל את העסקה עם אור, ואור הגיעה עימם להסכם חתום כי תרכוש מהם בחזרה את הקרקע. לשם כך אף נטלה אור את ההלוואה המפורסמת בסך 7.5 מיליון שקל משלי נרקיס, שבאמצעותה שילמה תשלום ראשוני לחברי הקבוצה. אלא שלפני שאור הצליחה לגייס את כל הכסף ולהשלים את העסקה, התפוצצה הפרשה שהביאה לקריסתה ולפירוק החברות שבבעלותה.

במסגרת ההליך המשפטי שהתנהל בגין כניסת החברות של אור להליך פירוק, קבע שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, איתן אורנשטיין, כי ההסכם בין חברי הקבוצה לאור מבוטל, וכי המנהלים המיוחדים לקרקע יפעלו למכירתה. כמו כן בוצעה הערכת שווי לשני המגרשים על-ידי שמאי המקרקעין עודד האושנר, שמונה מטעם בית המשפט והעמיד כאמור את שווי הקרקע על כ-87 מיליון שקל.

על-פי המידע שעליו הסתמך האושנר, התוכנית שבה תומך כרגע הצוות המקצועי בעיריית רמת-גן, שעוד אינה סופית וצפויה לעבור שינויים והליכי התנגדויות, היא תוכנית שמביאה בחשבון את שני המגרשים יחד, בשטח כולל של 2.2 דונם לאחר הפקעות, ושניתן יהיה להקים עליהם מגדל בן 35 קומות, שכולל 60% מגורים (23 קומות עליונות; שטח ממוצע של 100 מ"ר לדירה) ו-40% תעסוקה (12 קומות תחתונות, 250 מ"ר חזית מסחרית). התוכנית אף כוללת תקן מצומצם של חניות, אך הקרקע ממוקמת במרחק של מטרים ספורים מתחנת רכבת קלה שכאמור כבר נמצאת בעבודות.

כעת, כאמור, מבקשים המנהלים המיוחדים למכור את הקרקע לחברת שא ברכה ב-76 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988