ISS ממליצה לתמוך במכירת אורבוטק: "התנהל תהליך שקוף"

חברת הייעוץ למוסדיים, מהמשפיעות ביותר בתחומה: "אורבוטק פרסמה דיווחים מפורטים, וסיפקה את הרציונל האסטרטגי שתומך בעסקה"

אשר לוי, מנכ"ל אורבוטק / צילום: איל יצהר
אשר לוי, מנכ"ל אורבוטק / צילום: איל יצהר

בעוד תשעה ימים תתכנס האסיפה של חברת אורבוטק , שבה יתבקשו בעלי המניות לאשר את מכירת החברה לידי KLA-Tencor. בחברת הייעוץ לגופים המוסדיים ISS - מהחברות המשפיעות ביותר בתחומה - ממליצים לבעלי המניות לתמוך בעסקה.

"דירקטוריון אורבוטק תומך פה אחד בעסקה, וסבור שהיא תואמת לאינטרסים של בעלי המניות. החברה פרסמה דיווחים מפורטים, וסיפקה את הרציונל האסטרטגי שתומך בעסקה. יתרה מכך, הדירקטוריון ניהל תהליך מכירה שקוף עם התמקדות במקסום המחיר במכירה", נכתב בחוות הדעת של ISS, שהועברה ללקוחות לפני מספר ימים, והמסקנה שאליה מגיעים ב-ISS היא "על בסיס זה, תמיכה בהצעה היא מוצדקת".

מסכים, מעגלים וסמיקונדקטור

אורבוטק מיבנה, המנוהלת על-ידי אשר לוי, מפתחת טכנולוגיות לשימוש בתהליכי הייצור של מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים. החברה פונה לשלושה שווקים מרכזיים: ה-FPD - מסכים שטוחים, ה-PCB - מעגלים מודפסים, וה-SDD - שוק הסמיקונדקטור.

במארס דווח על העסקה למכירת החברה ל-KLA מארה"ב, בשילוב של מזומן ומניות: תמורת כל מניית אורבוטק תשלם KLA במזומן 38.86 דולר ותעביר 0.25 מניות של עצמה. ביום הדיווח על העסקה התמורה הכוללת הייתה 69.02 דולר למניה ו-3.4 מיליארד דולר בסה"כ, אך מאז ירדה מניית KLA למחיר המשקף תמורה של 64.81 דולר עבור כל מניית אורבוטק ו-3.2 מיליארד דולר בסה"כ (המחיר הסופי ייקבע ביום השלמת העסקה).

"כל הזדמנויות הצמיחה נבחנו"

ב-ISS מציינים ש-KLA היא ספקית מובילה בתחום הפתרונות לתעשיית הסמיקונדקטור והננו-אלקטרוניקה, וכי הרציונל שסיפקה אורבוטק לעסקה כולל בין היתר את התנאים התפעוליים והפיננסיים והסיכונים העסקיים שלה כחברה עצמאית; את ההערכה שהמיזוג יאפשר לאורבוטק ליהנות באופן מלא מההזדמנויות הקשורות לסין; את ההזדמנות הייחודית להאיץ את צמיחת החברה - משום ש-KLA עוסקת בתחומים משלימים ואין חפיפה בין עסקי החברות; וכן את הרחבת בסיס הלקוחות והיצע המוצרים.

ב-ISS סבורים שהדירקטוריון של אורבוטק בחן את כל הזדמנויות הצמיחה הזמינות לחברה, אורגנית ובאמצעות רכישות או מיזמים משותפים. באביב 2017 פנתה KLA בהצעה ראשונית לאורבוטק, אך הדירקטוריון החליט לא להיכנס לדיונים, משום שסבר שהמניה מוערכת בחסר. באוגוסט 2017 חזרה KLA ופנתה שוב לחברה, והצעה ראשונית הוגשה בפברואר 2018, ובמארס נחתם ההסכם. ב-ISS מזכירים שהשוק הגיב בחיוב להודעה על המכירה, ומניית אורבוטק עלתה באותו יום ב-6.8%.

חוות הדעת של ISS נחשבת למשפיעה, ולקוחותיה נוטים לאמץ את המלצותיה בהצבעות באסיפות בעלי מניות. בניגוד למקרים קודמים של מיזוגים, שבהם עלו התנגדויות מצד בעלי מניות מיעוט, באורבוטק לא היו התנגדויות, ונראה שהחברה לא תתקשה להשיג את תמיכת בעלי המניות למכירתה. בעלי המניות הגדולים בחברה הם קובי ריכטר (5.4%), רנסנס טכנולוג'יס (5.4%), כלל גמל (5%) וקולומביה מנג'מנט (3.4%).