צ'קים | בלעדי

פקידי שומה שכחו להפקיד צ'ק - וקנסו נישום על איחור

רשות המסים הטילה קנס על נישום שהעביר לה תשלום מס שבח בזמן, רק בגלל שפקידי הרשות הפקידו את הצ'ק באיחור משמעותי • בעקבות פנייה לרשות המסים לפני הגשת בקשה לתביעה ייצוגית, הרשות ביטלה את חיוב הקנס הנובע מהאיחור בהפקדת ההמחאה - והודיעה על הפסקת גבייה באמצעות צ'קים

מנהל רשות המסים, ערן יעקב / צילום: תמר מצפי
מנהל רשות המסים, ערן יעקב / צילום: תמר מצפי

אדם מגיע לרשות המסים ובידו צ'ק לתשלום מס שבח. הוא מפקיד את הצ'ק בידי הפקיד/ה שמקבל/ת את פניו, ויוצא ממשרדי הרשות כשהוא שמח וטוב-לב; ובעיקר בטוח שחבות המס שלו בעניין הזה הסתיימה. הוא עמד בלוח הזמנים שנקבע בחוק לתשלום המס. הוא יכול לנשום לרווחה. האמנם? לא מדויק.

זמן קצר לאחר מכן מקבל אותו אדם "הפתעה" בדואר: מכתב מרשות המסים, ובו דרישה לתשלום קנס בסך מאות שקלים בעקבות "איחור" בתשלום מס השבח. איך זה יכול להיות? מתברר כי רשות המסים לא הפקידה את הצ'ק במועד שהוא הועבר לידיה, ונוצר איחור בתשלום המס. ואולם, את הקנס לא סופגת הרשות שהייתה האחראית על אותו איחור - אלא הנישום.

נשמע מופרך שרשות המסים תטיל על הנישום קנס על מחדל שלה עצמה? מתברר שזה לא מופרך כלל. מכתב שהגיע לידי "גלובס" חושף מקרה שבו הטילה רשות המסים קנס על נישום שהעביר לה תשלום מס שבח בזמן, רק בגלל שפקיד/ת רשות המסים הפקידו אותו באיחור משמעותי.

ואולם הבעיה, כך מתברר, אינה ייחודית לאותו נישום, שזכה לביטול הקנס שלו בעקבות פניית עורך דינו ו"איום" בתביעה ייצוגית נגד הרשות, אלא עלולה לקרות לנישומים רבים. איך רשות המסים פתרה את הבעיה? היא חסמה בפני נישומים את האפשרות לשלם באמצעות צ'קים ישירות במשרדי מס מקרקעין, והודיעה כי מעתה ניתן יהיה לשלם רק בבנק הדואר או באמצעות אתר האינטרנט שלה.

"קנס של מאות שקלים"

הודעת הרשות נולדה על רקע פנייה של עו"ד מיכאל דבורין לרשות המסים בשם לקוחותיו, שכותרתה "פנייה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית". במכתב ששיגר, תיאר עו"ד דבורין את המקרה הבא: לקוחותיו קיבלו מרשות המסים שובר לתשלום מס שבח וביקשו לשלמו באמצעות מסירת המחאה לידי הרשות, ואולם הצ'ק לא הופקד בבנק בסמוך להעברתו לרשות המסים. התוצאה: הוטל קנס בגין איחור בתשלום על לקוחותיו.

"מטעמים השמורים עמכם לא הופקדה ההמחאה שנמסרה לרשות המסים במועד בו ניתנה או סמוך לה, אלא רק כעבור ימים אחדים. כתוצאה מכך נתווסף קנס של מאות שקלים לשומה", כתב עו"ד דבורין לרשות המסים. עוד הוא הוסיף כי מבירור עם רשות המסים עולה כי הסיבה לקנס היא העובדה שיום התשלום אינו נחשב ליום בו נמסרה להם ההמחאה, אלא יום ההפקדה שנעשתה על-ידי רשות המסים בבנק. ונזכיר כי מדובר במועד שאותו רשות המסים קבעה לפי נוחיות פקידיה. "במילים אחרות", כתב עו"ד דבורין, "אתם בעצמכם גורמים לאיחור בתשלום, ובמקביל נהנים מהקנסות הנוצרים כתוצאה מכך. להערכתנו מדובר בגבייה בלתי חוקית של כספים, שהיא תולדה של מדיניות פסולה אשר דינה להיפסק באופן ודאי".

להערכתו "הזהירה" של עו"ד דבורין, בדרך זו גבתה רשות המסים "מיליוני שקלים רבים לאורך השנים האחרונות" - סכומים שנגבו שלא כדין, ויש להחזירם לציבור הנישומים שנאלץ לשלם אותם על לא עוול בכפו.

המכתב נשלח בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, המחייב את עורכי הדין לתת לרשות המסים הזדמנות להודיע על הפסקת המדיניות הפסולה הנטענת כלפיה בטרם הגשת תביעה ייצוגית.

עו"ד דבורין צפה כי את הקנס שהוטל על לקוחותיו שלא כדין הוא יצליח לבטל, ואולם הוא לא צפה את תגובת רשות המסים המלאה שקיבל: הודעת חדילה מלאה, אך תוך סייגים כי מדובר "במקרה חריג" וכן תוך חסימת הדרך לשלם בצ'קים שוברי מס שבח במשרדי רשות המסים.

במכתב התשובה שקיבל עו"ד דבורין מהחטיבה המשפטית של רשות המסים, צוין כי "ככלל, משרדי מיסוי מקרקעין מונחים להפקיד בבנק הדואר את ההמחאות אשר הומצאו לידיהם מדי יום, וכך אף נהוג"; אך במקרה של הנישומים הספציפיים, נטען, התעוררו נסיבות חריגות - הצ'ק הופקד בסמוך לחגים, ועל כן הפקדתו התעכבה מספר ימים. "המקרה הנדון הוא מקרה ייחודי, פרטני וחריג, אשר אינו משקף תופעה או מדיניות במשרדי מיסוי מקרקעין. ככלל מרבית המקרים בהם מומצאים המחאות למשרדי מיסוי מקרקעין לשם הפקדתן הן בהליך של הסדר פריסת תשלומים, או אז לא מתעורר פער בין תאריך משיכת ההמחאה לבין תאריך ההפקדה", נכתב בתשובת הרשות.

"מדובר במקרה חריג"

עו"ד שאול כהן, הממונה על האכיפה, הגבייה, ההוצאה לפועל וכינוסים, אף הוסיף והבהיר בתגובת הרשות כי כל הטענות הנטענות נגד הרשות נדחות - הטענה שרשות המסים מבצעת גבייה בלתי חוקית של כספים, והטענה שרשות המסים גבתה בדרך זו "מיליוני שקלים רבים" - אך מכיוון ש"מדובר במקרה חריג" הונחה משרד מיסוי מקרקעין ירושלים, לבטל את חיוב הקנס הנובע מהאיחור בהפקדת ההמחאה.

ואז מגיע החלק המעניין בתגובת רשות המסים - שינוי נוהל התשלומים של הרשות שהיה מקובל עשרות שנים. "על אף שהמדובר במקרה חריג וייחודי אשר אינו מבסס עילה לתביעה ייצוגית, הוחלט, למען הזהירות, כי מכאן ואילך לא יתאפשר לבצע תשלומים באמצעות המצאת המחאות לטיפול מיסוי מקרקעין בהפקדתם. זאת, על-מנת למנוע בעתיד מקרה חריג דומה. בידי נישום המעוניין לבצע תשלומים יעמדו אפיקי התשלום האחרים, דוגמת תשלום באמצעות שובר תשלום בבנק או באינטרנט".

עוד הודיעה הרשות במכתב כי תפורסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של רשות המסים, לפיה נישום שמסר המחאה לפירעון חוב על-פי חוק מיסוי מקרקעין, שלא במסגרת הסדר פריסת תשלומים, וזו לא נפרעה ביום העסקים הבנקאי של מסירתה (הפקדה מאוחרת), ולנישום עומדת נכון להיום יתרת חוב כתוצאה מהפקדתה במועד המאוחר למועד מסירתה - יפנה למוקד המידע הארצי של מיסוי מקרקעין על-מנת שאם כתוצאה מהאיחור בהפקדה נוצרו חיובים כלשהם, החיובים יבוטלו. במילים אחרות: רשות המסים תחזיר את הכסף לכל מי שיגלה בעצמו שהוא חויב בקנס בטעות. 

תעלומה: האם נגבו שלא כדין מיליוני שקלים או רק כמה מאות שקלים?

תגובת רשות המסים מעלה לא מעט שאלות. כך למשל, אם מדובר במקרה כל-כך חריג (מילה שחזרה על עצמה 4 פעמים במכתב בן 6 סעיפים קצרים) - מדוע החליטה הרשות לבטל את האפשרות לשלם באמצעות צ'ק במשרדי מיסוי מקרקעין, לאחר עשרות שנים שבהם זה התאפשר? בנוסף, נשאלת השאלה מדוע הרשות מטילה על הנישום את האחריות לבדוק אם חויב בקנסות בגין הטעות "החריגה", ולא בוחנת בעצמה את הנתונים והמידע, שנמצא רק בידיה, ומשיבה את הכספים לציבור?

גם השאלה האם מדובר במיליוני שקלים שנגבו שלא כדין מהציבור בשנים האחרונות (כטענת עו"ד דבורין) - או במאות שקלים בודדים (כטענת הרשות) - היא מעניינת במיוחד ומשקפת פער דרמטי בשכיחות המקרים הרלוונטיים.

לדברי עו"ד מיכאל דבורין, מדובר בעניין רוחבי, שמוערך במיליוני שקלים. "המקרה הזה לא ייחודי למס שבח ולמיסוי מקרקעין. ייתכן שהבעיה קיימת אף במצבים של תשלומי מע"מ ומס הכנסה. אדם מגיע לרשות המסים ומפקיד צ'ק, מקבל חותמת 'מתקבל', ומבחינתו הוא שילם. ואולם, מבחינת רשות המסים הוא לא שילם עד שהצ'ק הופקד בבנק. אם לא שילמת עד תאריך מסוים, אתה סופג קנסות וריביות".

לדברי דבורין, "חרף תגובת הרשות, בפועל פקידי רשות המסים לא מפקידים כל יום את הצ'קים. הם לא הולכים כל יום לבנק. זה נכון שבמקרה שלנו הפקדת הצ'ק נעשתה במהלך החגים, ולכן הפער בין זמן הגשת השק לרשות לבין הפקדתו היה בולט. אבל זה לא קשור רק לחגים אלא לתאריכים שונים בחודש. הקנסות הבינאריים של הרשות מתחילים באלפי שקלים ויכולים להסתיים במאות אלפים".

לדבריו, "אם שילמת בתחילת חודש, והצ'ק לא הופקד בסמוך לתשלום - אתה חוטף קנסות תוך זמן קצר. אם אין באמת בעיה עם הפקדות התשלומים על-ידי הרשות, אז מדוע להפסיק לאפשר לנישומים לשלם בהמחאות במשרדי הרשות? איך מפסיקים נוהל שקיים 50 שנה כשאין לזה שום משמעותית כספית?". 

מרשות המסים נמסר בתגובה: "בעבר נהגו משרדי מיסוי מקרקעין לאפשר לנישומים לשלם את המס בו היו חייבים באמצעות מתן המחאה למשרדי מיסוי מקרקעין, זאת היות ולא ניתן היה להפיק שוברי תשלום אלא באמצעות הגעה פיזית למשרד מיסוי מקרקעין. משרדי מיסוי מקרקעין הקפידו על הפקדת ההמחאות באופן יומיומי. בשנה האחרונה בעקבות שיפורים טכנולוגיים ניתן להפיק שוברי תשלום באמצעות האינטרנט וכן באמצעות פנייה למוקד המידע הטלפוני של הרשות. לאור זאת, שונתה ההתנהלות, ולא ניתן להפקיד המחאות במשרד מיסוי מקרקעין (זאת למעט במקרים של הסדרי תשלום), זאת גם כחלק מטיוב כוח-האדם של הרשות.

"לעניין הקנסות עקב הפקדה באיחור: כפי שנאמר לעיל במקרים בהם קיבלו המשרדים המחאות, הרי שהפקדתן נעשתה באופן מיידי (יום או יומיים לאחר נתינתן). לאור העובדה שמדי שנה מדווחות כ-150,000 עסקאות למשרדי מיסוי מקרקעין, ובחלקן היו מופקדות המחאות, הרי שייתכן שקרו מקרים בודדים בהם המחאות הופקדו באיחור, ונוצרו בעקבות כך קנסות. בעקבות הפנייה נבדק הנושא, והוחלט לאפשר למי שנפגעו מהפקדה מאוחרת לפנות לשם ביטול הקנס". 

צרו איתנו קשר *5988