רבוע כחול מערערת על הכרעת החוב של מפרקת עדן טבע מרקט

תביעת החוב על סך של כ-30 מיליון שקל התקבלה אך סווגה כ"חוב נדחה", מה שמפחית בצורה משמעותית את הסיכוי של רבוע כחול לראות את הכסף ומוריד אותה לתחתית סדר הנשייה

עדן טבע מרקט / צילום: תמר מצפי
עדן טבע מרקט / צילום: תמר מצפי

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("רבוע כחול") ערערה אתמול (ב') על הכרעת מפרקת רשת עדן טבע מרקט בע"מ, עו"ד דורית לוי-טילר, בתביעת החוב שהגישה רבוע כחול על סך כ-30 מיליון שקל.

הכרעת המפרקת קיבלה את תביעת החוב של רבוע כחול במלואה, אך ציינה כי מדובר ב"חוב נדחה". משמעות סיווג חובה של עדן טבע לרבוע כחול ככזה, משליך על מעמד הנשייה של רבוע כחול ביחס לחוב זה ומביא ל"ירידתו" של החוב לתחתית רשימת הנשייה.

במילים אחרות, רבוע כחול יזכו לקבע את החוב האמור בחזרה, רק במקרה שייוותר כסף בקופת הפירוק לאחר שייפרעו חובותיהם של יתר נושי רשת הסופרים, אשר יקבלו לפני רבוע כחול את הכספים שהרשת חייבת להם.

במסגרת הערעור, מתבקש בית המשפט המחוזי-מרכז בלוד (השופטת עירית וינברג-נוטוביץ) להפוך את הקביעה בהכרעת החוב כי החוב כלפי רבוע כחול הוא חוב נדחה, ולהורות במקום כי החוב כולו (ולחלופין בלבד חלקו) הוא במעמד של נשייה רגילה.

במקביל מערערת רבוע כחול על החלטתו של המנהל המיוחד לבדיקת תביעות החוב של עדן טבע מרקט, עו"ד יניב אינסל, בתביעת החוב שהגיש בנק הפועלים בחודש יוני 2016. בהקשר זה טוענים רבוע כחול כי הבנק הסב להם את כל זכויותיו מכוח תביעת החוק של הבנק.

בית המשפט מתבקש בנוסף לקבוע כי החוב כלפי בנק הפועלים (ששולם על-ידי רבוע כחול שנכנסה בנעליו של הבנק) עמד על סך של כ-30 מיליון שקל, וכי מדובר בחוב רגיל (שאינו נדחה), כל זאת ככל שערעורה של רבוע כחול - בעניין הכרעת החוב של המפרקת, שהורתה על "הדחיית" החוב כלפי רבוע כחול - יידחה מסיבה כלשהי.

המפרקת שגתה בקביעת ההדחייה

רבוע כחול החזיקה בעבר במניותיה של עדן טבע מרקט, וכחלק מאותה החזקה, העמידה לה בעבר ערבויות לחובות לטובת בנק הפועלים וספק של עדן טבע.

בדצמבר 2015 ניתן צו פירוק לרשת עדן טבע, ועו"ד לוי-טילר מונתה למנהלת מיוחדת לנכסי הרשת, וכ-8 חודשים לאחר מכן מונתה למפרקת הרשת.

באוגוסט 2016 אישר בית המשפט המחוזי הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות בעניינה של רבוע כחול, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי רבוע כחול תשלם את חובה של עדן טבע מרקט לבנק, וכי כל הזכויות הבנק כלפי עדן טבע מרקט וקופת הפירוק יוסבו לרבוע כחול.

הסדר הנושים של רבוע כחול הושלם בספטמבר 2016, ובמסגרתו עברו כל זכויות בנק הפועלים כלפי עדן טבע לרבוע כחול. בהתאם, שילמה רבוע כחול לבנק את חובות עדן טבע בסך של 29,538,332 מיליון שקל.

במועד השלמת הסדר הנושים, הפכה חברת אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ לבעלת המניות היחידה ברבוע כחול, תוך שהיא מזרימה לרבוע כחול "סכום-עתק" של 300 מיליון שקל.

תביעת החוב שהגישה רבוע כחול הוגשה בנוגע לשני רכיבים. הראשון - חוב מקסימלי ומותנה של 75 מיליון שקל. השני - חוב של כ-800 אלף שקל בגין מימוש ערבות שניתנה על-ידי רבוע כחול לטובת החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ (קוקה-קולה) להבטחת חובות עדן טבע כלפיה.

בכל הקשור לרכיב הראשון, בא-כוחה של רבוע כחול הטעים כי בחלוף הזמן ומאז הגשת תביעת החוב, שילמה המערערת (רבוע כחול) לבנק הפועלים את הסך של כ-30 מיליון שקל. נוכח האמור, סכום זה אינו עוד בגדר חוב מותנה. לפי טענת המערערת, תשלום החוב לבנק הוא באישור בית המשפט וכן בידיעת המפרקת ובאישורה.

במסגרת הכרעת החוב קבעה המפרקת כי יש לראות בסכום תביעות החוב (המורכב משני הרכיבים יחד) כחוב המצוי במעמד של חוב נדחה.

לטענת רבוע כחול, קביעת ההדחייה היא שגויה, ויש לשנותה. בנוסף טוענת רבוע כחול כי המפרקת כלל לא הייתה אמורה להכריע בתביעת החוב של רבוע כחול, כאשר אף לשיטתה נטען כי מי שהיה אמור להכריע בתביעת החוב האמורה הוא עו"ד יניב אינסל, המנהל המיוחד לבדיקת תביעות חוב לעדן טבע מרקט.

עוד נטען כי תביעת החוב מתעלמת ועומדת בסתירה להסדר הנושים של רבוע כחול, לפיו האחרונה באה בנעלי הבנק לעניין החוב של עדן טבע כלפי הבנק. בהקשר זה טוענים רבוע כחול בערעור כי המפרקת עצמה אישרה את ההסדר האמור ואף נתנה לו הסכמה מראש.

לפי תביעת הבנק, במועד השלמת הסדר הנושים, חוב עדן טבע מרקט לבנק עמד על מעל ל-30 מיליון שקל, מתוכו שולם על-ידי רבוע כחול (מהכספים שהעבירה לה אקסטרה) מרבית הסכום, וזאת בהתאם להוראות הסדר הנושים, ובכלל אלה ההוראה כי מאותו מועד רבוע כחול באה בנעלי הבנק ותקבל מעדן טבע כל סכום שהיא חייבת לבנק.

במסגרת הערעור מעלה עו"ד רענן קליר בשם רבוע כחול טענות רבות, ובהן, בין השאר, כי חלקים נרחבים בהכרעת החוב מבוססים על טענות לא מפורטות ולא מנומקות, שלא נתמכות לטענת רבוע כחול בראיות. 

צרו איתנו קשר *5988